Jak a proč zvýšit důvěru zaměstnanců ve vaše HR oddělení
Důvěra-v-HR-oddělení

Pokud by za vámi přišlo dítě a zeptalo se, pro koho existuje HR oddělení, odpověděli byste: „No přece pro lidi, co u nás pracují.“ 69 % zaměstnanců si však myslí něco jiného.

Nedávný průzkum „Is HR human“ se zeptal 926 zaměstnanců na to, jak vnímají HR oddělení. Výsledky nebyly takové, jaké bychom si vysnili:

 • 69 % zaměstnanců si myslí, že je HR na straně zaměstnavatele.

 • 64 % zaměstnanců má pocit, že HR staví své oddělení nad ostatní.

 • 50 % HR nedůvěřuje.

 • 37 % by nenahlásilo sexuální obtěžování.

 • 86 % by s HR nemluvilo o úmrtí v rodině.

Bohužel z těchto pár vybraných výsledků můžeme říci jedno: zaměstnanci nevěří v HR oddělení. Je tedy na nás, abychom získali jejich důvěru a dokázali, že se na nás mohou spolehnout.

Kdy zaměstnanci půjdou za HR?

Když nemají na výběr.

Co to ale znamená? Jednoduše, lidé musí z něčeho žít. Platit nájmy, výdaje a postarat se o rodinu. Celých 82 % účastníků průzkumu potvrdilo, že pokud se vyskytne problém s výplatou nebo benefity, obrátí se na HR oddělení.

Peníze jsou však hlavním důvodem, proč navštíví HR oddělení. Naopak, pouze 31 % se odváží zeptat ohledně rozhodnutí manažera, se kterým nesouhlasí a jen 18 % se zeptá na svá práva.

A osobní věci? Ty jsou úplně tabu. Zaměstnanci mají v hlavě nastaveno, že do osobních věcí zaměstnavateli nic není. Buďto HR nedůvěřují nebo se bojí případných následků.

Osobní problémy však mohou způsobit psychické i fyzické potíže. Pokud nejsou zvládnuty správně, sníží se i produktivita v zaměstnání. To může vyvrcholit až v propuštění.

Důvěra-v-HR-oddělení

Jak zvýšit důvěru v HR oddělení

Vracíme se k pravidlu, které nás učili už naši rodiče – „chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ Všichni jsme lidé a na konci dne řešíme podobné problémy jako všichni ostatní.

1. Buďte pro zaměstnance dostupní

Dostupnost není o vyvěšených pracovních hodinách na dveřích. Lidé dokáží vycítit, kdy jsou vítaní. Nepůjdou za HR, kteří se schovávají v koutě nebo se staví ke stížnostem jako k obtížím.

Každodenní chování vytváří vaši „značku“. Ukažte, že se o lidi opravdu zajímáte. Buďte pozitivní, usmívejte se, zajímejte se a nabídněte pomoc. Pokud chcete, aby se vám zaměstnanci otevřeli, musíte se prvně vy otevřít jim.

Časem si tak zvládnete vybudovat důvěru. Připojte se k obědu či odpolední pauze na kávu. Lidé budou více uvolnění, promluví si s vámi a o to jednodušší pro ně bude za vámi v budoucnu přijít. Uvidí, že jste taky jen lidi.

Jak jsme dali tvář jednomu z největších nakladatelství

Jak jsme pomohli společnosti Albatros Media pracovat na značce zaměstnavatele? Tato aktivita měla vždy silnou podporu vedení a firma se zajímá o zaměstnance.

Naším cílem bylo udržet stávající zaměstnance, posílit jejich sounáležitost a také zaujmout nové kolegy.

2. Ukažte, že máte znalosti

Chcete, aby si zaměstnanci za vámi chodili pro rady? Buďte člověk, na kterého je spolehnutí. Dokažte, že se vyznáte v právech a problémy zvládáte vyřešit rychle a přesně.

HR oddělení musí chápat pravidla a předpisy, dodržovat je a zároveň usilovat o to, aby se jimi řídili i zaměstnanci. Pokud za vámi přijde zaměstnanec s prosbou či stížností, reagujte pohotově a řiďte se protokolem.

3. Vylepšete kancelář

I kancelář je vaší vizitkou. Do temné a chladné kanceláře se zaměstnancům moc chtít nebude. Vyvolá v nich nepříjemné pocity a odradí je.

 • Snažte se udržovat přirozené světlo: roztažené žaluzie a otevřená okna pro čerstvý vzduch.
 • Kupte květiny a rozmístěte je po kanceláři. Dodají život a krásu celému prostoru.
 • Vyvěste umění nebo různé barevné objekty.
 • Na přivítanou můžete mít připravenou misku s bonbóny.
 • Udržujte kancelář čistou.
 • Pokud je to možné, seďte naproti dveřím. Lidé budou mít pocit, že je zvete dovnitř a jsou vítaní.
Důvěra-v-HR-oddělení

4. Dejte na výběr prostředek ke komunikaci

Stejně jako jsou zákazníci dostupní na více platformách (sociální média, webové stránky, osobně, hovor), tak jsou i vaši zaměstnanci.

Někteří lidé preferují osobní schůzku, jiní radši pošlou SMS nebo e-mail. Hlavním klíčem k důvěře zaměstnanců je to, že jim dovolíte mluvit za jejich podmínek. Nenuťte je do osobního setkání, pokud to není nutné k vyřešení situace.

Otevřeně ukažte, jaké možnosti pro komunikaci s HR mají a nechte je si zvolit tu, která jim vyhovuje nejvíce. Pak už vám zbývá jen jedno: rychle odpovídejte a pomáhejte na všech komunikačních prostředcích.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.