Firemní kultura a etický kodex

Každá firma má svou duši, soubor hodnot a přesvědčení, které určují, jak se v ní pracuje, komunikuje a jak se mezi sebou chovají kolegové.

Objevte svou jedinečnou firemní DNA a proměňte ji ve zdroj růstu a inovací. Pomůžeme vám definovat i nastavit takovou firemní kulturu, která bude skutečným pilířem vaší značky.

Kultura jako hlavní výhoda

Přetvoříme vaši firemní kulturu tak, aby zvyšovala spokojenost zaměstnanců, přitahovala talenty a budovala silnou značku. Vaše firma se stane místem, kde chtějí lidé pracovat, růst a přispívat k něčemu většímu. Firemní hodnoty nebudou jen slova na papíře, ale živé principy, které povedou k větší produktivitě.

Zvýšení angažovanosti

Silná a pozitivní firemní kultura zlepší morálku zaměstnanců a zvýší jejich angažovanost v práci.

Zlepšení týmové spolupráce

Jednotná firemní kultura podporuje spolupráci a otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci.

Lepší vnímání vaší značky

Firmy s dobrou kulturou působí atraktivněji nejen pro potenciální zaměstnance, ale také pro zákazníky a partnery.

Co všechno získáte

Získejte ucelenou diagnostiku vaší firemní kultury, praktické akční plány, efektivní školicí materiály nebo třeba nový etický kodex či kodex chování. Navíc vám nabídneme nástroje pro pravidelné hodnocení a zpětnou vazbu, abyste mohli svou kulturu neustále rozvíjet a udržovat ji v kondici.

h

Souhrnná zpráva

Kompletně a komplexně zanalyzujeme vaši stávající kulturu, určíme oblasti její pro vylepšení.

Akční plán rozvoje

Vytvoříme plán, který stanoví konkrétní kroky, časový rámec a zodpovědné osoby pro implementaci opatření.

Etický kodex

Zapomeňte na nudný dokument plný textu. Navrhneme pestrý dokument plný obrázků a praktických příkladů.

Školicí materiály

Získáte školicí materiály či programy zaměřené na podporu požadovaných změn v chování a postojích zaměstnanců.

Zpětná vazba

Zpětná vazba od zaměstnanců je klíčová pro neustálé zlepšování. Rozvoj firemní kultury je nekončící proces.

Postup spolupráce

Na začátku spolupráce provedeme důkladnou analýzu vaší stávající firemní kultury, abychom pochopili její silné stránky a oblasti pro zlepšení. Následně vypracujeme akční plán se školicími programy a zpětnou vazbou. Vyústěním naší spolupráce může být Kodex, ztělesňující vaše klíčové hodnoty a principy.

Diagnostika vaší kultury

Prostřednictvím rozhovorů a průzkumů zmapujeme hlavní prvky vaší stávající firemní kultury.

Identifikace kroků pro zlepšení

Najdeme místa, ve kterých můžete být lepší, produktivnější a inovativnější.

Tvorba klíčových dokumentů

Vytvoříme souhrnnou zprávu, akční plán a kodex, který bude odrážet vaši firemní kulturu a hodnoty.

Plán dalších kroků

Společně zvolíme cíle a naplánujeme akce, které podpoří rozvoj vaší kultury a požadovaného chování vašich kolegů.

Webové stránky navigace

Objevme vaši kulturu

Udělejme k tomu 3 rychlé kroky

1

Popište situaci

Sdělte nám váš záměr, jeho cíle a také uživatele, kterých se týká.

2

Probereme možnosti

Ozveme se vám a pobavíme se o možném řešení vaší situace.

3

Navrhneme postup

Připravíme plán a kalkulaci pro váš konkrétní požadavek.

Napište nám

Je to naléhavé? Volejte +420 774 323 730.