Interní vzdělávání a e‑learning

Každá firma je plná talentovaných jedinců. A ti mají unikátní know-how. Propojte se a sdílejte znalosti a dovednosti.

Místo obíhání externích školení, která často nepřinášejí očekávaný přínos, se obraťte na nejlepší zdroje, které máte k dispozici – na své vlastní kolegy.

Využitím digitálních nástrojů můžete navíc efektivně předávat tuto cennou expertizu uvnitř vaší organizace, ale také ji uchovávat pro budoucí potřeby.

Vzdělávejte se navzájem

Nikdo neví o vašem podnikání víc než vaši lidé. Neskrývejte své jedinečné znalosti a dovednosti uvnitř vaší kanceláře nebo dílny. Předejte je svým spolupracovníkům. Sdílejte je napříč celou společností. Vaši kolegové se budou učit od vašich kolegů, vzájemně se lépe poznají a práce jim půjde lépe od ruky.

Zvýšíte tvůrčí potenciál

Ten dělá to a ta zas tohle… A když se mezi sebou podělí o nejlepší osvědčené postupy, dohromady udělají víc. Kombinací individuálních talentů a zkušeností nejenže vznikají inovativní řešení, ale každý člen týmu může inspirovat ostatní, čímž celkově posílíte tvůrčí potenciál vaší organizace.

Zlepšíte spolupráci týmů

Proč bych to měl dělat jinak, když to celou dobu dělám takhle? Vysvětlení na konkrétním příkladu většinou boří ledy nedůvěry. Vzájemné vzdělávání navíc přináší hlubší porozumění různým rolím v různých týmech. To usnadňuje spolupráci a zvyšuje efektivitu při dosahování cílů.

Vyjde vás to levněji

Víme, že vzdělávání nelze zcela pokrýt pouze interně. Avšak vzdělávání interním týmem znamená nižší náklady oproti externím školením. Navíc, sdílením interních znalostí dochází k rychlejšímu přenosu informací a zvyšuje se efektivita práce, což přináší další úspory.

Vybudujte vlastní akademii

Získáte nejen základ pro efektivní interní vzdělávací program, ale také konkrétní a praktické nástroje, které můžete dlouhodobě využívat pro zlepšení výkonu a rozvoj dovedností i spolupráce vašich týmů.

Mapa interního know‑how

Získejte přehled o tom, jakými znalostmi a dovednostmi se vaši kolegové pyšní.

Interní lektoři a mentoři

Unikátní znalosti a dovednosti má téměř každý. Najděte ty, kteří je dovedou předávat dál.

Přehled vzdělávacích potřeb

Vše se točí kolem lidí a jejich potřeb. Zjistěte, jaké znalosti a dovednosti jsou potřebné pro vaše kolegy.

Systém interního vzdělávání

Vybudujte systém vlastního vzdělávání, který se bude skládat z online i offline složky.

Databáze znalostí a best practices

Získejte unikátní databázi znalostí, ze které bude moct čerpat každý nováček i zkušený kolega.

Systém pro online vzdělávání

Je libo vzdělávat se doma nebo na cestách? Vytvořte kurzy dostupné pro kohokoliv odkudkoliv.

Jak rozhýbeme vaše interní vzdělávání

Pomůžeme vám identifikovat unikátní know-how ve vaší firmě a jeho nositele. Z nich vybereme interní lektory a rozvineme jejich potenciál. Jejich práci můžeme podpořit systémem online kurzů. Vytvoříme tak vaši vlastní znalostní databázi, kterou můžete jednoduše upravovat a aktualizovat.

Mapování a analýza know-how

Pomocí úvodního průzkumu objevíme vaše unikátní znalosti a dovednosti.

Identifikace a rozvoj lektorů

Zapojíme vaše vybrané kolegy, určíme jejich znalosti a probereme možnosti sdílení.

Tvorba školících modulů

Společně s lektory vytvoříme systém přednášek, seminářů a online kurzů.

Integrace LMS do vašeho prostředí

Systém pro online vzdělávání přizpůsobíme na míru vaší firmě a potřebám kolegů.

Monitoring průběhu vzdělávání

Budeme sledovat průběh a přínos vzdělávání. Pomohou nám i data získaná z e‑learningu.

Z

Aktualizace vzdělávacích materiálů

Nabízená školení i kurzy budeme průběžně optimalizovat a aktualizovat.

Webové stránky navigace

Pojďte (se) vzdělávat

Udělejme k tomu 3 rychlé kroky

1

Popište situaci

Sdělte nám váš záměr, jeho cíle a také uživatele, kterých se týká.

2

Probereme možnosti

Ozveme se vám a prodiskutujeme možná řešení vaší situace.

3

Navrhneme postup

Připravíme plán a kalkulaci pro váš konkrétní požadavek.

Napište nám

Je to naléhavé? Volejte +420 774 323 730.