STAŇTE SE ZAMĚSTNAVATELEM,

KTERÉHO LIDÉ MILUJÍ

Utopie? Ale kdepak. Takové společnosti skutečně existují. Vytvářejí jedinečnou firemní kulturu pomocí otevřené komunikace. Jejich lídři se aktivně zajímají o své lidi. Naslouchají jim tak, jako svým zákazníkům. Mění pro ně věci k lepšímu. Věří, že spokojení zaměstnanci jsou jejich hlavními spojenci v úspěšném podnikání. Společně tak vytvářejí přitažlivou značku zaměstnavatele – tzv. Employer Brand.

Albatros
ASSA ABLOY
Marelli Automotive Lighting
Ball Aerosol
DHL
ERA Aero
U & Sluno
Valeo

Employer Branding vnímáme jako filozofii, která se prolíná vším, co děláme. Značku zaměstnavatele má totiž každá firma. Ano, i ta vaše. Je to pověst vaší firmy na trhu práce, která říká, jaké to je pracovat ve vaší společnosti. Tato pověst firmy v roli zaměstnavatele funguje jako pomyslný magnet. Buďto lidi přitahuje, nebo naopak. Proto dává smysl, abyste se vaší značkou zaměstnavatele vážně zabývali.

Nadšení kolegové

Vaši zaměstnanci nemusí skákat radostí ke stropu. Pokud však budou chápat smysl své práce, budou mít dostatek informací a hlavně budou cítit zájem ze strany svých šéfů, pak je velká pravděpodobnost, že budou mít k firmě pozitivní vztah a svou práci budou dělat pořádně.

Zájem uchazečů

Nejlepším nástrojem pro váš Employer Branding jsou právě spokojení zaměstnanci. Pokud budou o vaší firmě hovořit v dobrém, budou spontánně vytvářet pozitivní obraz vaší značky v očích veřejnosti a ovlivňovat vhodné uchazeče. Nástroje personálního marketingu to jen podpoří.

Růst společnosti

Pokud má firma spokojené zaměstnance, pak je schopná perfektně fungovat a dodávat skvělé výrobky nebo služby. Díky tomu bude mít dostatek spokojených zákazníků a bude moci růst. A protože bude mít dostatek vhodných uchazečů, podnikání jenom pokvete.

Jak rozvíjet značku zaměstnavatele

Značka zaměstnavatele vzniká v myslích lidí, kteří s vámi pracují, pracovali nebo chtějí pracovat. Tvoří ji pocity, myšlenky a očekávání získané díky předchozí zkušenosti s vaší firmou v pozici zaměstnavatele. Vaším úkolem je starat se o to, aby tato zkušenost byla pozitivní. Vaše značka zaměstnavatele pak bude vnímána jako atraktivní.

Vize a poslání

Komunikujte vaši podnikatelskou vizi všem zaměstnancům ve firmě. Vysvětlujte jim smysl všech důležitých událostí.

Jedinečná zkušenost

Objevte, v čem je vaše firma jedinečná. Rozvíjejte tuto jedinečnost, připomínejte ji vašim lidem a pochlubte se i navenek.

Firemní kultura

Definujte vaše skutečné hodnoty a zásady. Žijte jimi a chovejte se podle nich. A umožněte lidem zvenku, aby je poznali.

Rozvoj spolupráce

Podporujte spolupráci v týmech, mezi týmy, případně pobočkami. Motivujte kolegy k vytváření nových nápadů.

Interní komunikace

Sdílejte informace uvnitř společnosti. Dobré i ty špatné. Zajistěte, aby pravá ruka věděla, co dělá ta levá.

Komunikace navenek

Dávejte o sobě pravidelně vědět. Sdílejte dosažené úspěchy i běžné věci ze života firmy. Ukažte, že jste v dobré společnosti.

Atraktivní značka k vám pak přitahuje správné lidi. A správní lidé na správném místě dělají tu nejlepší práci. Využijte toho! Pečujte o vaši značku zaměstnavatele. Je to značná a dlouhodobá investice, která se vám ovšem stonásobně vyplatí.

Employer Branding není sprint, ale maraton.

3 kroky k lepší značce

Vytváření atraktivní značky zaměstnavatele je běh na dlouhou trať. Je to nekonečný příběh. A upřímně, je to práce, kterou za vás nikdo neudělá. Máme však dobrou zprávu. Existují nástroje, které vám tuto práci výrazně usnadní. A my vaše úsilí rádi podpoříme.

1

Poznání

Pomůžeme vám objevit vaši značku zaměstnavatele, zjistit její stav a najít příležitosti k jejímu zatraktivnění.

2

Tvorba

Společně dáme vaší značce tvář a hlas. Vybereme vhodný způsob, jak značku využívat, aby podpořila růst vašeho podnikání.

3

Akce

Navrhneme, naplánujeme a zajistíme výrobu nástrojů potřebných pro zviditelnění vaší značky a její další rozvíjení.

1.2.3.