Analýza značky zaměstnavatele

Objevte vaši značku zaměstnavatele. Analýza značky zaměstnavatele vám pomůžeme pochopit, jak vaši firmu vnímají klíčoví lidé – vaši zaměstnanci.

Značka je to, co se o vás říká. Víte, co o vás říkají vaši lidé? Proč u vás pracují, čeho si nejvíce cení a jakým výzvám musí čelit? A také s jakou konkurencí vás srovnávají?

Zjistíme, kde vaše značka exceluje a kde by se dala vylepšit. Ukážeme vám, jak můžete posílit vaši reputaci na trhu práce a stát se společností, ve které lidé opravdu chtějí pracovat.

Objevte váš Employer Brand

Analýza současného stavu vaší značky zaměstnavatele vám pomůže vytvořit strategii, která přitáhne vhodné talenty a sníží náklady na nábor. Díky konkurenční analýze získáte přehled o tom, jak si stojíte v klíčových oblastech. To umožní vaší firmě udržet si konkurenční výhodu. Detailní pochopení toho, jak zaměstnanci vnímají vaši firmu, vám pak pomůže řešit interní problémy, zvýší spokojenost zaměstnanců a sníží jejich fluktuaci. 

Atraktivita pro nové talenty

Silný Employer brand je jako magnet, který přitahuje vhodné talenty. Získáte přehled, jak vás vnímají současní zaměstnanci, což vám umožní navrhnout efektivní strategii pro komunikaci s těmi budoucími.

Porovnání s konkurencí

Zjistěte, jak si stojí vaše nabídka spolupráce v porovnání s konkurencí a jakým způsobem a stylem vaše konkurence komunikuje. Tato analýza vám ukáže možnosti pro zlepšení a pomůže získat konkurenční výhodu.

Pochopení interního vnímání

Získejte důkladný vhled do interního vnímání vaší firmy zaměstnanci, identifikujte problémy a příležitosti ke zlepšení. Zvyšte spokojenost a loajalitu, což povede k lepší produktivitě a nižší fluktuaci.

Co všechno získáte

Obdržíte detailní zprávu s analýzou vnímání vaší značky, SWOT analýzu, srovnání s konkurencí či mapu klíčových interakcí zaměstnanců s vaší značkou. Tyto výstupy vám poskytnou potřebné informace pro vytvoření strategie budování vaší značky zaměstnavatele.

Analýza stavu značky

Získáte kompletní analýzu vnímání vaší značky zaměstnavatele, která zahrnuje diagnostiku obrazu a pozice značky, doplněnou o SWOT analýzu identifikující silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby pro váš Employer Brand.

Mapa brand touchpoints

Kompletní grafické znázornění a hodnocení všech klíčových bodů kontaktu zaměstnanců s vaším brandem, včetně strategií pro jejich optimalizaci za účelem zlepšení vnímání vaší firmy jako zaměstnavatele.

Benchmarking report

Podrobný report, jak si vaše firma stojí oproti konkurenci v klíčových oblastech jako jsou např. benefity a firemní kultura, srovnání se standardy ve vašem regionu a odvětví a doporučeními pro zlepšení vaší nabídky spolupráce.

Doporučení pro tvorbu strategie

Obdržíte návrh konkrétních kroků a iniciativ, které jsou klíčové pro rozvoj a posílení vašeho employer brandu, což vám umožní navrhnout vhodnou strategii pro zlepšování obrazu a pozice vaší značky na trhu práce.

Jak budeme spolupracovat

Nejdříve vás musíme poznat. Začneme důkladnou konzultací vašich potřeb a cílů, což nám umožní připravit plán shromažďování dat. Po analýze získaných informací vám představíme detailní reporty a doporučení pro tvorbu strategie vaší značky zaměstnavatele.

Přípravná fáze

Zaměříme se na pochopení vašich potřeb, cílů a specifických problémů. Poté vypracujeme plán průzkumu, který bude zahrnovat metody shromažďování dat. Sestavíme projektový tým.

Shromažďování dat

Ptát se budeme těch nejpovolanějších – vašich kolegů. Povedeme diskuze či hloubkové rozhovory s vybranými zaměstnanci. A šanci se vyjádřit dáme i všem ostatním kolegům v rámci dotazníku.

Zracování a analýza informací

Získaná data zpracujeme jak kvantitativně, tak kvalitativně. Sestavíme popis obrazu a pozice značky, SWOT analýzu a srovnání s vybranou konkurencí. Identifikujeme oblasti pro zlepšení.

Report a doporučení pro strategii

Připravíme detailní report o současném stavu vaší značky, včetně praktických doporučení. Získáte rámec pro vytvoření efektivní strategie budování a rozvoje vaší značky zaměstnavatele.

zpracování a analýza dat

Objevme vaši značku zaměstnavatele

Udělejme k tomu 3 rychlé kroky

1

Popište situaci

Sdělte nám váš záměr, jeho cíle a také uživatele, kterých se týká.

2

Probereme možnosti

Ozveme se vám a pobavíme se o možném řešení vaší situace.

3

Navrhneme postup

Připravíme plán a kalkulaci pro váš konkrétní požadavek.

Napište nám

Je to naléhavé? Volejte +420 774 323 730.