SPOJUJEME LIDI
A PODPORUJEME
JEJICH SPOLUPRÁCI

Human Centered Employer Branding v praxi – 19.5.2023 v Brně

Objevte smysl, principy a výhody, které přináší značka zaměstnavatele,
zaměřená na lidi
a jejich potřeby.

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Když se potkají správní lidé, dokážou přijít na skvělé nápady. A když spolu zvládnou správně komunikovat, mohou nápady přeměnit v úžasné věci.

Proto pomáháme lidem ve firmách najít společnou řeč a rozvíjet tak lidský potenciál.

Hledáme nové cesty, jak přeměnit zaměstnavatele na společnosti, které inspirují a přitahují.

V centru našeho úsilí jsou vždy lidé a komunikace.

Albatros
Möbelix
Marelli Automotive Lighting
Remarkplast Group
Biovendor Group
TE Connectivity
Commerzbank
Valeo
Fresenius Kabi Horatev
Velux BKR

Rozvíjejte vaši firmu díky spokojeným lidem

Podpořte jejich kreativní myšlení a zapojte je do hledání nových řešení. Vytvářejte firemní kulturu, která podporuje spolupráci a inovace. Přitahujte tak nejlepší zaměstnance a rozvíjejte jejich talenty.

Budujte atraktivní značku vaší společnosti nejen na trhu práce.

Podpora náboru

Podpora náboru

Pomůžeme vám získat nové kolegy a zapojit je do života ve vaší společnosti.

Rozvoj spolupráce

Rozvoj spolupráce

Podpoříme kreativitu vašich lidí, spolupráci v týmech i mezi týmy a komunikaci uvnitř firmy.

Budování značky

Budování značky

Společně budeme vytvářet atraktivní obraz a silnou pozici vaší značky nejen na trhu práce.

Seznamte se s naší tvorbou

Máme za sebou spoustu velkých i malých projektů. Zde je malá ukázka naší aktuální práce.

Zaměřovačka v Möbelixu: Dvakrát měř a řezat už nemusíš

Se společností Möbelix spolupracujeme už několik let. Počátkem roku 2022 jsme se setkali nad typickým požadavkem: Potřebujeme lidi, ideálně hned. Ale nabízená pozice je tak neobvyklá, že je těžké ji vysvětlit jednoduchým inzerátem.

Dali jsme hlavy dohromady a společně s kolegy z Möbelixu jsme vymysleli a vytvořili jednoduchou „osvětovou“ kampaň na přilákání správných lidí. Výsledek? Předčil očekávání.

Albatros Media: Etický kodex

Společnost Albatros Media nás požádala o spolupráci na tvorbě etického kodexu. Společně s vedením společnosti, ambasadory z řad zaměstnanců, a zejména s týmem z personálního oddělení jsme se pustili do práce.

Obsah kodexu, respektive témata, která pokrývá, vzešel z několika společných workshopů a diskusí. Jednotlivé kapitoly jsme rozebírali na početných schůzkách se zástupci personálního oddělení. Smysl kodexu byl jasný: Definovat, co je žádoucí a nežádoucí chování a jak by se měli zaměstnanci AM v dané situaci zachovat.

Impulsem pro vznik kodexu byla jak velikost, tak vyzrálost firmy, ale také požadavky Nového zákona o ochraně oznamovatelů. Proto součástí tvorby kodexu bylo i zahrnutí a propojení s platformou Nenech to být.

Möbelix: Jednoduše (za)žít

Vše začalo na našich společných workshopech. Tak jsme se setkali s Markétou, EB specialistkou z Möbelixu. Jejím snem bylo vytvořit webovou prezentaci, které by vyjádřila, že Möbelix je firma, kterou je třeba zažít. Společně jsme si postupně vyjasňovali představy o tom, jak rozsáhlý by měl web být a jak by měl fungovat. Když se Markétě podařilo získat potřebné prostředky, pustili jsme se do práce. S Möbelixem jsme před tím nikdy nespolupracovali, takže jsme začínali na zelené louce. Již během přípravy nabídky jsme se shodli, že prvním krokem bude důkladná situační analýza, postavená na rozhovorech se zaměstnanci. Jako vždy nás zajímalo, jak lidé vidí firmu jako svého zaměstnavatele a jaké hlavní výhody jim práce dává.

Albatros Media: Knihy nás baví

Náš společný příběh se začal psát v červnu 2018, kdy jsme se poprvé objevili v kancelářích tohoto mediálního domu v Praze. Vůně knih se nesla od recepce chodbami do všech kanceláří, kuchyňky až po kancelář generálního ředitele. Vůně knih ale nebylo to jediné a krásné na celé společnosti. Byli to lidé, zaměstnanci společnosti, které jsme na chodbě potkali, a ze kterých vyzařovala upřímná radost z práce a opravdová vášeň pro knihu. Nová výzva stála před námi.

3 kroky ke spolupráci

Pomůžeme vám zjistit, jak na tom jste a co byste mohli změnit k lepšímu. Společně navrhneme řešení a po otestování ho uvedeme do reálného života.

1

Poznání

Průzkumy, analýzy, doporučení

2

Tvorba

Ideace, návrhy, prototypy

3

Akce

Testování, implementace, ladění

1.2.3.