PRACUJEME NA TOM, ABY VÍCE LIDÍ MILOVALO SVOU PRÁCI

Pomáháme firmám komunikovat s lidmi. Spojujeme tak lidi, kteří k sobě patří a podporujeme jejich spolupráci. Hledáme nové cesty, jak rozvíjet společnosti, které inspirují a přitahují.

Albatros Media
AXA
Möbelix
Valeo
Fresenius Kabi Horatev
Rompa Group
Auto Kelly & Elit & LKQ
Ball Aerosol
Nitto Denko
Marelli Automotive Lighting

Rozvíjíme svět práce prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace. Od roku 2006 pomáháme firmám přitahovat a udržet zaměstnance, kteří jsou pro ně ti praví. Podporujeme společnosti, ve kterých pracují správní lidé na správných místech. Rozvíjíme jejich značku zaměstnavatele – Employer Brand. Jsme MenSeek, parta specialistů nadšených pro personální marketing.

Nápady a inovace

Vyhledáváme příležitosti, jak zlepšit zkušenost zaměstnanců a uchazečů o spolupráci.

Lidé a spolupráce

Pomáháme získávat vhodné zaměstnance a zapojovat je do života společnosti.

Důvěra a vztahy

Zlepšujeme a šíříme dobrou pověst firem
nejen na trhu práce.

Seznamte se s naší tvorbou

Máme za sebou spoustu velkých i malých projektů. Zde je malá ukázka naší aktuální práce.

Ball Aerosol: Umění skryté v plechovce

Už nikdy se nepodíváme na deodorant ve spreji stejnýma očima. Už nikdy neřekneme, že je to „jen“ plechovka. A navždy budeme vědět, jak taková plechovka vzniká, kolik různých profesí a činností je potřeba k tomu, aby se tato zdánlivě obyčejná věc dostala až k vám do koupelny. Ano, řeč je o plechovkách, které běžně používáte doma. Máte jich plnou polici a asi vás nikdy nenapadlo, že se tento malý hliníkový zázrak vyrábí v moderním závodě ve Velimi.

Albatros Media: Knihy nás baví

Náš společný příběh se začal psát v červnu 2018, kdy jsme se poprvé objevili v kancelářích tohoto mediálního domu v Praze. Vůně knih se nesla od recepce chodbami do všech kanceláří, kuchyňky až po kancelář generálního ředitele. Vůně knih ale nebylo to jediné a krásné na celé společnosti. Byli to lidé, zaměstnanci společnosti, které jsme na chodbě potkali, a ze kterých vyzařovala upřímná radost z práce a opravdová vášeň pro knihu. Nová výzva stála před námi.

Möbelix: Jednoduše (za)žít

Vše začalo na našich společných workshopech. Tak jsme se setkali s Markétou, EB specialistkou z Möbelixu. Jejím snem bylo vytvořit webovou prezentaci, které by vyjádřila, že Möbelix je firma, kterou je třeba zažít. Společně jsme si postupně vyjasňovali představy o tom, jak rozsáhlý by měl web být a jak by měl fungovat. Když se Markétě podařilo získat potřebné prostředky, pustili jsme se do práce. S Möbelixem jsme před tím nikdy nespolupracovali, takže jsme začínali na zelené louce. Již během přípravy nabídky jsme se shodli, že prvním krokem bude důkladná situační analýza, postavená na rozhovorech se zaměstnanci. Jako vždy nás zajímalo, jak lidé vidí firmu jako svého zaměstnavatele a jaké hlavní výhody jim práce dává.

Naše práce je pestrá

Rádi tvoříme. Vždy však začínáme analýzou aktuální situace. Stavíme na zkušenostech reálných uživatelů, uchazečů i zaměstnanců. Kreativní návrhy pak převádíme do praxe.

U

Vnímání značky zaměstnavatele

Analýza současného obrazu a pozice značky

w

Audit personální komunikace

Kontaktní místa značky a předávaná zkušenost

Analýza trhu práce a konkurence

Nabízené výhody, forma a styl komunikace

Průzkumy spokojenosti

Individuální nebo skupinové rozhovory a dotazníky

Strategie značky zaměstnavatele

Návrh identity a hodnotové propozice značky

Kreativní koncept komunikace

Vizuální styl komunikace, jazyk značky a motto

Výběr nástrojů pro komunikaci

Návrh komunikačního mixu pro klíčové cílové skupiny

z

Náborové i brand kampaně

Podpora získání nových kolegů i zviditelnění značky

Webové stránky a e-learning portály

Kariérní weby, mikrostránky,
řešení pro online vzdělávání

Firemní magazíny a zpravodaje

Digitální a tištěná média, včetně výroby a distribuce

l

Tvorba kreativního textového obsahu

Texty pro weby, zpravodaje, sociální média, vč. překladů.

Tvroba audio a video obsahu

Fotografování, tvorba videí, animací a infografiky.