SPOJUJEME LIDI
A PODPORUJEME
JEJICH SPOLUPRÁCI

Když se potkají správní lidé, dokážou přijít na skvělé nápady. A když spolu zvládnou správně komunikovat, mohou nápady přeměnit v úžasné věci.

Proto pomáháme lidem ve firmách najít společnou řeč a rozvíjet tak lidský potenciál.

Hledáme nové cesty, jak přeměnit zaměstnavatele na společnosti, které inspirují a přitahují.

V centru našeho úsilí jsou vždy lidé a komunikace.

Albatros
Möbelix
Marelli Automotive Lighting
Remarkplast Group
Biovendor Group
TE Connectivity
Commerzbank
Valeo
Fresenius Kabi Horatev
Velux BKR

Rozvíjejte vaši firmu díky spokojeným lidem

Podpořte jejich kreativní myšlení a zapojte je do hledání nových řešení. Vytvářejte firemní kulturu, která podporuje spolupráci a inovace. Přitahujte tak nejlepší zaměstnance a rozvíjejte jejich talenty.

Budujte atraktivní značku vaší společnosti nejen na trhu práce.

Podpora náboru

Přitahujeme talenty

Pomůžeme vám získat nové kolegy a zapojit je do života ve vaší společnosti.

Rozvoj spolupráce

Rozvíjíme spolupráci

Podpoříme kreativitu vašich lidí, spolupráci v týmech i mezi týmy a komunikaci uvnitř firmy.

Budování značky

Spoluvytváříme značky

Společně budeme vytvářet atraktivní obraz a silnou pozici vaší značky na trhu práce.

Seznamte se s naší tvorbou

Máme za sebou spoustu velkých i malých projektů. Zde je malá ukázka naší aktuální práce.

Valeo: Welcome on board!

Naše dlouholetá spolupráce s firmou Valeo nás přivedla k zajímavému úkolu. Byli jsme požádáni, abychom vytvořili kreativní kampaň, která by zaměstnance upozornila na inovovaný referenční program.

Výzvou bylo proměnit naše společné nápady ve vizuální formáty, a to jak statické, tak i animované. A jelikož má každá pobočka Valeo svá specifika, museli jsme zohlednit mírné odlišnosti ve sdělení a jazyce pro každou z nich.

Jak jsme se s touto výzvou vypořádali? Zjistěte více v naší případové studii.

Zaměřovačka v Möbelixu: Dvakrát měř a řezat už nemusíš

Se společností Möbelix spolupracujeme už několik let. Počátkem roku 2022 jsme se setkali nad typickým požadavkem: Potřebujeme lidi, ideálně hned. Ale nabízená pozice je tak neobvyklá, že je těžké ji vysvětlit jednoduchým inzerátem.

Dali jsme hlavy dohromady a společně s kolegy z Möbelixu jsme vymysleli a vytvořili jednoduchou „osvětovou“ kampaň na přilákání správných lidí. Výsledek? Předčil očekávání.

Albatros Media: Etický kodex

Společnost Albatros Media nás požádala o spolupráci na tvorbě etického kodexu. Společně s vedením společnosti, ambasadory z řad zaměstnanců, a zejména s týmem z personálního oddělení jsme se pustili do práce.

Obsah kodexu, respektive témata, která pokrývá, vzešel z několika společných workshopů a diskusí. Jednotlivé kapitoly jsme rozebírali na početných schůzkách se zástupci personálního oddělení. Smysl kodexu byl jasný: Definovat, co je žádoucí a nežádoucí chování a jak by se měli zaměstnanci AM v dané situaci zachovat.

Impulsem pro vznik kodexu byla jak velikost, tak vyzrálost firmy, ale také požadavky Nového zákona o ochraně oznamovatelů. Proto součástí tvorby kodexu bylo i zahrnutí a propojení s platformou Nenech to být.

3 kroky ke spolupráci

Pomůžeme vám zjistit, jak na tom jste a co byste mohli změnit k lepšímu. Společně navrhneme řešení a po otestování ho uvedeme do reálného života.

1

Poznání

Průzkumy, analýzy, doporučení

2

Tvorba

Ideace, návrhy, prototypy

3

Akce

Testování, implementace, ladění

1.2.3.