Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje

Společnost MenSeek s.r.o. se sídlem Zeleného 803/13, 616 00 Brno jako Správce osobních údajů dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby z oblasti personálního marketingu:

  • jméno a příjmení,
  • název firmy, IČ, DIČ, adresu,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb Správci poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. V rámci podnikatelské činnosti však pro něj mohou osobní údaje zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

Beatis s.r.o. Vinohrady 43, 639 00 Brno, IČ: 293 18 017, DIČ: CZ29318017 vedení účetnictví
Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, DIČ: CZ03668681 provoz Live chatu

 

3. Obchodní sdělení

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Vězte, že ke zpracování vašich osobních údajů přistupujeme s respektem a zdravým selským rozumem.