Strategie budování značky zaměstnavatele

V dnešním soupeřivém světě může správně nastavená strategie budování značky zaměstnavatele znamenat velkou konkurenční výhodu.

Když vaše firma jasně komunikuje, kým je, za čím si stojí a co nabízí, nejenže si snáze udrží své zaměstnance, ale také přirozeně přitahuje ty nejlepší lidi z branže.

Staňte se společností, ve které lidé chtějí s nadšením pracovat.

Rozvíjejte vaši značku zaměstnavatele

Aktivní péče o značku zaměstnavatele vám umožní vytvářet pravdivější a přitažlivější obraz toho, jaké to je pracovat ve vaší společnosti. Důsledkem je zájem relevantních uchazečů, hladší spolupráce týmů, vyšší produktivita a spokojenost na všech úrovních organizace a také výrazné zvýšení vaší konkurenceschopnosti.

Kontrola vnímání značky

Pokud budete aktivně formovat svou značku, budete mít kontrolu nad tím, jak je vnímána potenciálními a současnými zaměstnanci. Můžete tak pozitivně ovlivnit svou reputaci, ale i postoje a chování vašich publik.

Zlepšení firemní kultury

Promyšlená strategie vám pomůžete šířit a upevňovat klíčové firemní hodnoty a kulturu napříč organizací. Lidé budou na stejné vlně, oddělení budou lépe spolupracovat a celková spokojenost i produktivita poroste.

Zvýšení konkurenceschopnosti

Pravidelnou péčí o značku zaměstnavatele se odlišíte od konkurence nejen v očích současných a budoucích zaměstnanců, ale i v očích vašich zákazníků. To může mít pozitivní přínos pro vaše podnikání.

Praktické postupy a nástroje

Převedeme vizi vašeho Employer Brandu v praktické kroky a nástroje, které budete moct snadno použít. Veškeré kroky navrhneme podle potřeb vaší firmy tak, aby byly snadno implementovatelné do praxe.

Vize značky zaměstnavatele

Vytvoříme pro vás ucelený dokument, který jasně definuje cíle našeho společného snažení a klíčové oblasti pro zlepšení vaší značky zaměstnavatele.

Cílová publika a persony

Sestavíme detailní profily zástupců vašich ideálních kandidátů a stávajících zaměstnanců, aby byla komunikace vaší značky co nejefektivnější a aby rezonovala s lidmi.

Návrh hodnotové nabídky (EVP)

Formulujeme vaši EVP tak, aby nejen odlišovala vaši firmu na trhu a přitáhla k vám vhodné talenty, ale také zvýšila loajalitu stávajících zaměstnanců.

Vizuální a verbální identita

Definujeme silnou vizuální a verbální identitu, která bude konzistentně použita ve všech komunikačních kanálech, čímž posílíme vnímání vaší značky.

Komunikační strategie

Vytyčíme komplexní plán využití všech relevantních kanálů, včetně sociálních médií a interních nástrojů, který podpoří budování vaší značky a zvýší její dosah a efektivitu.

Nástroje pro implementaci

Naše vzdělávací workshopy a materiály zajistí, že vaše HR a marketingové týmy budou plně připraveny na efektivní využívání značky zaměstnavatele.

Jak budeme spolupracovat

Společně najdeme to, co dělá vaši firmu výjimečnou a ukážeme to světu. Na základě předchozí analýzy stavu značky definujeme její identitu vaší značky a připravíme konkurenceschopnou nabídku. Vybereme vhodné nástroje, které vaši značku uvednou do života.

Úvodní workshop

Začínáme setkáním, kde společně definujeme vaše potřeby a očekávání. Na workshopech s klíčovými stakeholdery určíme vizi, misi a prioritní oblasti vaší značky zaměstnavatele.

Vývoj strategického plánu

Sestavíme plán, který zahrnuje cílová publika, návrh vaší hodnotové propozice (EVP) a vytvoření vizuální a verbální identity.

Testování a ladění návrhů

Představíme vám návrhy strategického plánu, EVP a identity vaší značky, které prodiskutujeme a vyladíme je na základě zpětné vazby od vašich kolegů.

Tvorba dokumentů a materiálů

Vytvoříme manuál značky zaměstnavatele a další potřebné nástroje a šablony pro vnitřní i vnější komunikaci, včetně školení.

Sledování a evaluace

Kryjeme vám záda. Pravidelně sledujeme postup, vyhodnocujeme úspěšnost na základě klíčových ukazatelů (KPI) a nabízíme doporučení pro zlepšení.

Kontinuální zlepšování

Pomůžeme vám strategii aktualizovat dle tržních a interních změn. Zapojíme zaměstnance do jejího neustálého vývoje, aby zůstala relevantní a konkurenceschopná.

Webové stránky navigace

Vytvořme strategii značky zaměstnavatele

Udělejme k tomu 3 rychlé kroky

1

Popište situaci

Sdělte nám váš záměr, jeho cíle a také uživatele, kterých se týká.

2

Probereme možnosti

Ozveme se vám a pobavíme se o možném řešení vaší situace.

3

Navrhneme postup

Připravíme plán a kalkulaci pro váš konkrétní požadavek.

Napište nám

Je to naléhavé? Volejte +420 774 323 730.