Průzkumy potřeb zaměstnanců

Připravujete onboardingový program, nový systém vzdělávání, změny v interních procesech nebo máte zájem o zavedení nového benefitu pro zaměstnance? Nenechejte věci náhodě!

Průzkum zaměstnaneckých potřeb vám poskytne informace pro lepší rozhodování. Pomůže vám v situaci, kdy se chystáte udělat důležité rozhodnutí, které byste jinak stavěli na domněnkách a intuici.

Projděte se v jejich botách

Jinak řečeno, podívejte se na svět očima těch, pro které chystáte nové řešení – vašich zaměstnanců. Díky průzkumu dokážete kolegům nabídnout to, co skutečně potřebují. Nebo jim vaše dobře míněné nápady lépe prodat.

Neztrácejte čas řešením, které se nesetká s pozitivním ohlasem. Pokud budou vaše nápady podpořeny hlasem lidu, můžete si být jistí, že jdete správným směrem.

Poznáte skutečné potřeby

Mnoho dobře míněných projektů skončí nezdarem kvůli mylným představám realizátorů. Nahlédněte do hlav lidí a poznejte jejich skutečné potřeby. Rozhodujte se na základě kvalitních informací.

Objevíte nové příležitosti

Kolem nás se skrývá spousta příležitostí, které nejsou vždy zřejmé. Průzkum potřeb zaměstnanců rozšíří vaše obzory a navede vás na zcela nové myšlenky. Díky tomu dokážete navrhovat nová řešení, ale třeba i produkty a služby.

Odhalíte stav značky

Lidé mají o vaší značce zaměstnavatele různá mínění. Během zaměstnaneckého průzkumu můžete vypozorovat, jak vaši kolegové vnímají vaši firmu. Na základě jejich názorů pak můžete zlepšit její obraz či pozici.

Získáte cenné informace

Průzkum zaměstnaneckých potřeb je prvním krokem k tomu, abychom pochopili jejich očekávání a preference. To nám umožní navrhovat efektivnější strategie např. pro zlepšení pracovního prostředí, zvýšení spokojenosti a motivace pracovníků. Zde je několik příkladů.

Výhody a nevýhody práce

Zjistíte, co lidem práce dává a bere. Pozitiva můžete využít při náboru, negativa napravit.

Nepsané hodnoty a pravidla

Je užitečné vědět, co spojuje lidi napříč firmou. Lépe tak poznáte vaši firemní kulturu.

k

Vzdělávací a rozvojové potřeby

Objevíte mezery mezi vzděláváním vašich lidí a rostoucími požadavky na jejich pracovní výkon.

Nápady a návrhy na zlepšování

Lidé rádi zmíní své nápady týkající se jejich práce a vy budete mít možnost je podpořit.

Aktuální obraz a pozice značky

Dozvíte se, jak lidé vidí vaši společnost a v čem ji porovnávají s konkurencí na trhu práce.

Jak budeme postupovat

Jako tým budeme na některých úkolech pracovat společně, jiné věci budou vyloženě na nás. Na konci se seznámíme s výsledky a promyslíme další kroky.

Smysl a cíle průzkumu

Ujasníme si, čeho chceme díky průzkumu dosáhnout a jak má vypadat výstup.

Cílová publika

Vybereme vhodné cílové skupiny, odpovídající našemu záměru a cílům.

U

Vlastní průzkum

Pustíme se do interakce s vybranými zástupci vašich cílových publik.

Analýza a výstupy

Vytvoříme srozumitelné výstupy, které umožní navrhnout další kroky.

Empathy map

Pusťme se do průzkumu

Udělejme k tomu 3 rychlé kroky

1

Popište situaci

Sdělte nám váš záměr, jeho cíle a také uživatele, kterých se týká.

2

Probereme možnosti

Ozveme se vám a pobavíme se o možném řešení vaší situace.

3

Navrhneme postup

Připravíme plán a kalkulaci pro váš konkrétní požadavek.

Napište nám

Je to naléhavé? Volejte +420 774 323 730.