Co to je Firemní kultura a jak ji vybudovat od základů

autor: | Úno 2, 2022 | Employer Branding

Co-to-je-Firemní-kultura-a-jak-ji-vybudovat-od-základů-5

V moderní době je firemní kultura stále důležitější a ovlivňuje téměř každý aspekt firmy. Ať už nabíráte nového člověka nebo se snažíte udržet stávajícího, kultura je základem toho, jak se talentovaný člověk nakonec rozhodne.

Dne 2.2.2022 aktualizoval Tom Menšík

Mnoho lidí má problém objevit hodnotu své práce, pokud ve firmě nepanuje pozitivní kultura. Co je následkem? Člověk se necítí spokojený a ztrácí motivaci k práci. Jeho iniciativa a kreativita zaniknou, jelikož nevidí smysl v tom, na čem pracuje.

Správně vybudovaná firemní kultura vám může pomoci i k většímu úspěchu v businessu. Společnosti, které mají silnou kulturu, zaznamenaly až 4 krát větší růst příjmů.

Pokud je však vaší jedinou motivací růst příjmů, pravděpodobnost, že se vám podaří zavést úspěšnou firemní kulturu, je velmi malá.

Avšak, nepleťte si kulturu s tím, že pouze zlepšíte zaměstnanecké benefity. Je to o základním uvažování firmy. Důvod, proč se zaměstnanec těší do práce a je motivován vymýšlet nové nápady a strategie.

Firemní kultura zahrnuje pracovní prostřední, chování, hodnoty a cíle firmy i zaměstnanců.

Proč je firemní kultura důležitá?

Určitě jste slyšeli mnoho příběhů, kdy jsou zaměstnanci otrávení již jen z myšlenky, že mají jít do práce. Přitom to nemusí být nutně výkon práce, který je pro ně nepříjemný.

Pracoviště je místem, kde se má člověk cítit komfortně a díky tomu vykonat dobrou práci. Ne vždy tomu tak ale je. Zaměstnanci se často děsí právě myšlenky, že musí přijít na pracoviště, se kterým mají spojené negativní zkušenosti.

Firemní kultura by měla být navržena tak, aby zmírnila pracovní stres. Ano, práce někdy může být náročná a každý den nemusí být růžový, ale kultura by neměla stres ještě více zvyšovat.

Z jakého důvodu byste měli chtít spokojené zaměstnance? Jsou produktivnější a rychlejší.

Jakmile se začnete soustředit na kulturu, lidé si vás začnou všímat. Bude to vaše firma, u které by toužili pracovat, protože uvidí, že práce u vás dává smysl.

„Musíte se stát něčím víc než jen místem, kam si lidé chodí pro peníze.“ – Rick Fererico

Jak vytvořit správnou firemní kulturu

 

1. Vize a hodnoty

Vize je podstatnou částí firemní kultury. Udává směr, kterým se chce firma vydat a dodává jí smysl. Je to stejné jako v životě. Celý váš život je jedna velká mise, ve které byste si měli určit, kde chcete za pár let být. Pokud nemáte žádný cíl, váš život bude pořád stejný. Budete v něm postrádat vizi.

Jak daleko se může dostat firma bez vize? Proč by vlastně měl zaměstnanec chtít dělat pro firmu, která chce více peněz, ale neukazuje své ambice, jak jich dosáhnout?

Hodnoty firmy jsou samotnou podstatou firemní kultury. Zatímco vize ukazuje účel společnosti, hodnoty jsou oproti ní na vyšší úrovni. Jsou to návody a pokyny, jak by se lidé měli chovat a přemýšlet, aby byli schopni dosáhnout dané vize.

Všechny tyto aspekty se poté promítnou nejen do toho, jak se zaměstnanci chovají mezi sebou a těší se do práce, ale také do komunikace se zákazníky a výkonu jejich práce.

 

2. Nestačí pouze mluvit – konejte

Vize a hodnoty ztrácí na svém významu, pokud se podle nich nechová vedení a samotná společnost. Přejete si vybudovat firemní kulturu, na kterou budete vy i vaší zaměstnanci hrdí?

Možná vás to překvapí, ale první pravidlo zní: „Tak, jak chci, aby se chovali moji zaměstnanci, se budu chovat i já a všichni nadřízení.“

Pokud si opravdu přejete něco vytvořit, musíte to doopravdy udělat. Nemůžete hlásit: „Naši zaměstnanci jsou spokojení, protože se vedení chová lidsky.“ a potom ve společnosti praktikovat způsoby: „ten v kravatě je lepší“.

Pevná a správně vytvořená firemní kultura je o tom, že se každý chová podle hodnot a vizí. Buďte připraveni viditelně investovat do svých zaměstnanců – nejlépe finančně i lidsky.

Rozvíjejte své znalosti a dovednosti

Myslete jako designér a staňte se expertem na Human Centered Employer Branding.

Buďte součástí MenSeek Akademie!

3. Vybírejte do firmy správné lidi

Žádná společnost nemůže vytvořit promyšlenou kulturu, pokud má zaměstnance, kteří buďto nesdílí stejné základní hodnoty, nebo nejsou ochotní dané hodnoty přijmout.

Je důležité vybírat osoby, které zapadnou do vaší firemní kultury. Ptejte se na otázky, které by vám mohly napovědět, o jaký typ člověka se jedná. Neptejte se: „Co si myslíte o naší firemní kultuře?“, zeptejte se na něco, co je blízko vaší firemní kultuře a zároveň vám napoví, jaké hodnoty může daný člověk mít.

Z pohledu zaměstnance je to stejné. Lidé se rádi pohybují ve skupinách, se kterými si rozumí a mají podobné myšlení. Pokud je hlavním cílem vytvořit takový kolektiv, který se bude držet vašich vizí a hodnot, musíte myslet stejně vy i vaši stávající a budoucí zaměstnanci.

Co-to-je-Firemní-kultura-a-jak-ji-vybudovat-od-základů-5

4. Příběh společnosti a pracovní prostředí

Všechny firmy mají nějakou historii, ale ne každá ji dokáže využít k vytvoření zajímavého příběhu. Příběh dokáže člověka naladit na podobnou vlnu. Předveďte svým zaměstnancům či potencionálním kolegům svůj příběh.

Jak všechno začalo, jaké překážky se vám postavily do cesty, jak jste se cítili a díky čemu jste se dostali až sem. To je příběh, který by měl prezentovat firmu.

Emoce, naděje a vize. Prezentujte se tak, aby byli vaši zaměstnanci pyšní na to, že pracují právě ve vaší společnosti. A kdo ví – třeba budou o vaší cestě vyprávět svým známým a dětem.

Pracovní prostředí je závislé na tom, jakou firemní kulturu si zvolíte a co je pro vaši práci důležité. Jsou to kreativita a nápady? Nenechávejte zaměstnance v uzavřených kancelářích, kde se nemohou obrátit na kolegy. Více lidí = více znalostí a nápadů.

 

5. Ptejte se na zpětnou vazbu od zaměstnanců

Nikdy nebudete vědět, jestli vaše firemní kultura skutečně funguje, dokud se nezeptáte na zpětnou vazbu vašich zaměstnanců. Jaké mají pocity, co by chtělo vylepšit a zda mají s někým či něčím problémy. Upevníte tím vaše vzájemné vztahy a zároveň získáte tipy na to, co byste měli začít řešit.

firemni-kultura-

Jak poznáte firmu s dobrou firemní kulturou?

 

  • Velký počet lidí, kteří mají zájem o práci ve společnosti
  • Málo zaměstnanců podává výpověď
  • Pozitivita, úsměvy a smích na pracovišti
  • Žádné pomluvy – lidé si vše vyříkají mezi sebou
  • Otevřená komunikace
  • Práce není pouze „práce“, ale místo, kde rádi tráví čas
  • Spousta energie a nových nápadů

Shrnutí

S firemní kulturou je to jako se značkou zaměstnavatele. Má ji každá firma (která má zaměstnance, samozřejmě). Ale ne každá firma si ji plně uvědomuje a systematický s ní pracuje, utváří ji a rozvíjí.

Firemní kultura je důležitou součástí identity vaší zaměstnavatelské značky.

Vyjadřuje vaše poslaní, smysl vašeho podnikání a vizi dalšího směřování. Hovoří také o hodnotách vaší společnosti, pohromadě správné lidi a přitahuje další vhodné talenty.

Firmy s inspirativní firemní kulturou jsou firmy, které se nemusí bát budoucnosti.

 

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.