Referenční programy

Je známo, že lidé se raději propojují s lidmi, nikoliv s korporacemi. Osobní doporučení od člověka bude mít vždy větší vliv než cokoliv, co vám sdělí firma.

Také proto je ve většině společností hlavním zdrojem náboru referral. Současní zaměstnanci přichází každodenně do styku s vaší firemní kulturou a rozumí vašim hodnotám. Využijte toho a zapojte do náboru ty nejpovolanější – vaše kolegy.

Využijte kolegy k náboru

Referenční program vám přinese kandidáty, kteří budou lépe pasovat do firemní kultury, a to za nižší náklady než byste vynaložili na jiné náborové metody. Využitím referenčního programu také posílíte vztah mezi zaměstnanci a firmou, lidé budou cítit, že se podílí na rozvoji týmu.

Zlepšení kvality kandidátů

Referenční programy využívají osobní sítě zaměstnanců, což vede k přilákání kandidátů, kteří jsou lépe přizpůsobeni firemní kultuře a mají potřebné dovednosti. Zaměstnanci, kteří doporučují kandidáty, si uvědomují reputační riziko, takže jsou motivováni doporučovat kvalitní kandidáty.

Snížení nákladů na nábor

Přestože referenční programy obvykle zahrnují nějakou formu odměny pro zaměstnance, kteří přivedou úspěšného kandidáta, celkové náklady na tyto nábory jsou často nižší ve srovnání s tradičními metodami. Nemusíte tolik inzerovat nebo využívat personálních agentur.

Zvýšení angažovanosti

Když zaměstnanci vidí, že jejich doporučení jsou brána vážně a mohou ovlivnit náborový proces, cítí se více zapojeni do dění ve firmě. Nejenže to posílí jejich loajalitu a spokojenost v práci, ale také to podpoří kulturu otevřenosti a spolupráce v rámci firmy.

Co všechno získáte

Naše služba kombinuje chytré technologie s porozuměním, jak lidé ve firmách fungují. Chceme, aby zaměstnanci měli co nejjednodušší cestu k doporučení známého kandidáta.

Usilujeme o to, aby se každý cítil součástí týmu a aby naše služba nejen pomáhala najít nové tváře, ale také dělala pracovní prostředí lepším.

i

Pravidla a podmínky

Jasně definujeme, kdo může participovat, jaké odměny nabízíme za doporučení, kdy je vyplatíme a pro jaké pozice je referral určen.

Odměny a ocenění

Nemusí jít pouze o peněžní odměny, můžeme využít různé dárky, volné dny navíc nebo další benefity.

Digitální technologie

Využijeme software či platformu pro správu procesu od doporučení až po nábor. Vždy budete vědět, v jaké fázi se jednotliví účastníci nachází a kdy jim vyplatit slíbenou odměnu.

Školení a podpora

Zaměstnanci budou mít neustále k dispozici informace, jak referenční program funguje a jak ho mohou využít.

Interní propagace

Pro zvýšení počtu doporučených kandidátů vytvoříme informační a motivační kampaň.

Analýza a zpětná vazba

Sesbíráme a zanalyzujeme veškerá data o úspěšnosti referenčního programu a podle nich ho budeme kontinuálně vylepšovat.

Postup spolupráce

Aby referenční program perfektně rezonoval s vašimi cíli a hlavně zaměstnanci, začneme pochopením vaší firmy. Poté navrhneme program, vybereme komunikační platformu a pokračovat budeme propagací programu mezi vašimi kolegy.

Příprava programu

Analyzujeme vaši kulturu a nábor, abychom vytvořili referenční program na míru vaší firmě.

Výběr komunikační platformy

Vybereme vhodný nástroj, který umožní snadné doporučování kandidátů a sledování jejich stavu.

Školení a propagace

Nabídneme školení pro HR týmy a zaměstnance, jak využít referenční program, s důrazem na motivaci a vysvětlení jeho výhod a odměn. 

Monitorování a ladění

Budeme sledovat výkonnost programu a shromažďovat zpětnou vazbu pro jeho neustálé vylepšování.

Webové stránky navigace

Nastartujme váš referral

Udělejme k tomu 3 rychlé kroky

1

Popište situaci

Sdělte nám váš záměr, jeho cíle a také uživatele, kterých se týká.

2

Probereme možnosti

Ozveme se vám a pobavíme se o možném řešení vaší situace.

3

Navrhneme postup

Připravíme plán a kalkulaci pro váš konkrétní požadavek.

Napište nám

Je to naléhavé? Volejte +420 774 323 730.