Komunikační mix: Jak budovat silné vztahy se zaměstnanci
nastroje-komunikacni-mix

Pojďme si v tom udělat jasno. Lidé si často pletou dva marketingové pojmy, proto si je nejprve více přiblížíme.

Komunikační mix

 • Souhrn všech prostředků, které firma využívá ke komunikaci se svými cílovými publiky (zákazníci, zaměstnanci, potenciální zákazníci/zaměstnanci, kandidáti).
 • Marketingová komunikace = propagace/komunikační mix (4. princip marketingového mixu). Co to znamená? Komunikační mix je součástí marketingového mixu.
 • Existují online i offline nástroje komunikačního mixu. Těm se v článku budeme věnovat podrobněji.

Marketingový mix

 • Každá společnost je jiná. A právě marketingový mix vytváří strategii firmy díky její jedinečnosti.
 • Najdete zde všechny aktivity firmy, které vzbudí zájem a poptávku po službách.
 • K určení používáme 7P (produkt, cena, distribuce, propagace, lidé, proces, vzhled).
Komunikační_mix_vs_makretingový_mix

Jaké jsou cíle marketingové komunikace?

Každá činnost má lehce odlišné cíle. Jako personalista bude vaším cílem například nábor lidí, informovanost mezi zaměstnanci a podpora employer brandu

Hlavním cílem marketingové komunikace je přesvědčit zákazníka (cílové publikum). Chceme postupně změnit jeho názory, postoje nebo chování vůči firmě a jejím výrobkům či službám.

Hlavní cíle marketingové komunikace vycházejí ze strategických marketingových cílů.

K nejčastějším cílům z pohledu personalistiky patří:

 

 • Poskytnutí informací zaměstnancům, kandidátům i zájemcům o práci
 • Vytvoření poptávky po zaměstnání
 • Odlišení se od konkurence na trhu
 • Zdůraznění užitku a hodnoty práce / firmy
 • Zvýšení zájmu, motivace a kreativity zaměstnanců = zvýšení obratu
 • Vybudování a pěstování značky zaměstnavatele
 • Posílení firemní image / kultury

Základy designování komunikačního mixu

U každého marketingového sdělení si musíme určit: 

1. Co chceme říci?

V této fázi si musíte uvědomit, co přesně chcete sdělit svému publiku. Musíte se rozhodnout pro téma a různé pojetí toho, jak to bude vypadat. To vše musí zapadnout do vaší poziční strategie.

2. Jak to chceme říci?

Musíte vědět, jak přesně komunikovat informace, které chcete svému publiku říci. Máte dvě možnosti:

 • Informační – zahrnuje komunikaci pouze informací souvisejících s produktem, jako jsou jeho funkce, USP a další výhody. (Společnost L’Oréal hovoří o tom, že je odborníkem na 5 problémů s poškozením vlasů.)
 • Transformační – ukazuje výhody, které se netýkají produktů. Snadno se dostane do podvědomí lidí.

 Obě možnosti se snaží vytvořit emocionální spojení s uživateli a tím je navést k nákupu nebo provedení akce.

Nástroje komunikačního mixu – tradiční i moderní

Vaše zpráva může být předána mnoha nástroji. Ty však nemůžete házet od podlahy, jak se vám zlíbí.

Sestavit ten správný komunikační mix může být klíčové. Díky němu dokážete zasáhnout všechna cílová publika, která potřebujete a nikoho nevynecháte. Zároveň se můžete vyhnout nástrojům, do kterých byste zbytečně investovali čas.

 DŮLEŽITÉ: Nástroje komunikačního mixu musí koexistovat. Nástroje musí komunikovat stejná sdělení o značce, produktech, službách i práci.

 Pojďme se společně podívat na jednotlivé nástroje, které mohou být v offline i online formě.

Marketingovy-mix-nastroje

Reklama

V offline světe spíše vysoké náklady. V tom online se častěji zapojují i menší firmy.

Je to placená, neosobní komunikace realizovaná prostřednictvím různých médií (tisk, rádio, TV, internet).

Můžeme tak uživatele zastihnout na nových místech, kam se sami nedostaneme.

Příklady:

 • Reklama ve vyhledávacích sítích (Google, Seznam)
 • Reklama na sociálních sítích
 • Affiliate marketing (partnerská forma spolupráce)
 • Inzerce v tisku a online magazínech (deníky, časopisy)
 • Televizní, rozhlasové a rádiové spoty
 • Venkovní reklama (billboard, CLV)
 • Tištěné prostředky (letáky, brožury)

Podpora prodeje

 Přicházíme přímo k prodeji. Tady se snažíme o aktivity, které přímo povedou k posílení prodeje – zejména na konkrétním místě.

Jedná se spíše o krátkodobou činnost – dává možnost nakoupit v období, kdy to je pro zákazníka výhodné.

Příklady:

 • Kupony, slevy, balíčky (sleva 50 %, 1+1, 2v1)
 • Akce v místě prodeje (ochutnávky, výstavky)
 • Výstavy a veletrhy
 • Vzdělávací akce (semináře, webináře…)
 • Vzorky, dárky, prémie
 • Soutěže, hry
 • Věrnostní programy

Osobní prodej

Ano, podle názvu tušíte. Jde o osobní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Cílem je samozřejmě koupě zboží či služby, ale i posilování image firmy a produktu.

Tento nástroj se využívá při B2B i B2C. Má vysokou efektivitu úspěšnosti prodeje a dokáže získat i zpětnou vazbu. Je velmi zaměřený na individualitu uživatele.

Public Relations (PR)

Možná jste už o PR slyšeli. Je to poměrně známý nástroj.

Jeho úkolem je budování dobrého jména a pověsti firmy, produktu či služby. Je to řízená obousměrná komunikace firmy. (Je určena pro všechny –  zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, vládní a správní orgány, obecnou veřejnost atd.).

DŮLEŽITÉ: Není to reklama! PR nic neprodává. Naopak poskytuje relevantní informaci o tom, co zrovna zajímá veřejnost (vaši cílovou skupinu).

Příklady:

 • Články a novinky
 • Veřejné akce
 • Neziskovky (sociální odpovědnost)

Přímý marketing

Tady budeme osobnější. Komunikujeme totiž s jasně vybranými zákazníky. Nemusíme však zákazníka oslovit osobně a dokonce se může jednat o větší skupinu.

Pro kvalitní přímý marketing potřebujete databázi s důležitými informacemi o zákaznících.

Příklady:

 • E-mail, SMS
 • Online chat
 • Telemarketing
 • Webináře
 • Teleshoping

Buzz marketing 

Bzzzzzzz….. pojďme udělat pořádnej BINEC – netradiční forma marketingu, přesto jedna z nejúčinnějších.

Proč se nevyužívá tak často? Vyžaduje hodně kreativity, nadšení a odvahy.

TIP: Může se jednat o šokující, provokativní, tajemná či zábavná témata. Smyslem je hlavně šokování a pobavení zákazníků = vyvolání diskuze o daném produktu či značce.

Příklady:

 •  Virální marketing – lidé si vás navzájem sdílí sami od sebe
 •  Word of mouth – lidé si o vás povídají

Content marketing

Obsah nevytvoříte ze dne na den. Je to dlouhodobá činnost, která vyžaduje vytrvalost a čas. Musíte pravidelně přispívat obsahem, který dává smysl.

Vytváříte kvalitní obsah, který zákazníkovi pomáhá. Budujete tak vztahy a důvěru. 

DŮLEŽITÉ: Nevytvářejte obsah pro obsah. „Tenhle týden bychom asi měli publikovat. Vymysli něco, čím zaplnit blog.“ – To prosím ne.

Nezapomínejte na fakt, že existuje SEO a obsah je dobré propojit interními odkazy (i externími).

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.