Referenční program a Employer Brand

Referenční program (dále referral) je oblíbená metoda, kterou firmy využívají k získávání vhodných kandidátů prostřednictvím doporučení od stávajících zaměstnanců. Může ale tato metoda sloužit jako ukazatel aktuálního stavu vaší značky? Pojďme se nad tím zamyslet.

Výhody referralu pro firmu

Hlavním cílem referenčního programu je získat kvalifikované a spolehlivé kandidáty, kteří by mohli být vhodní pro dané pracovní pozice. Protože stávající zaměstnanci znají kulturu a požadavky organizace, doporučení od nich může být cenné a jejich kandidáti relevantní.

V rámci referenčního programu mohou být zaměstnanci motivováni různými způsoby, jako jsou finanční odměny, bonusy, volné dny nebo jiné výhody za každého doporučeného kandidáta, který je nakonec úspěšně přijat do firmy. Někdy i za to, že se jen dostaví na pohovor.

Referenční programy mohou snižovat náklady na nábor nových zaměstnanců a zkracovat dobu vyplňování pracovních pozic. Nicméně je důležité mít systém, který zajistí, že kandidáti, které doporučili zaměstnanci, jsou stále vybíráni na základě svých schopností a kvalifikací a že proces je transparentní a férový pro všechny uchazeče

Výhody referralu pro zaměstnance

Většina referenčních programů zahrnuje odměnu pro zaměstnance, kteří doporučili nového kolegu a ten nakonec úspěšně nastoupil a hlavně vydržel v novém zaměstnání.

Jaké jsou ale další výhody pro stávající zaměstnance, kromě finančního přilepšení?

Pocit příslušnosti

Jestliže mají zaměstnanci možnost doporučit své známé a přispět k růstu týmu, jsou více spojeni s firmou a mohou se cítit jako její důležitá součást.

Zvýšení motivace

Možnost doporučit kvalitní kandidáty může zvýšit motivaci zaměstnanců, protože mají pocit, že na jejich doporučení je brán ohled a že jejich úsilí má pozitivní dopad.

Lepší pracovní kultura

Doporučení od stávajících zaměstnanců může mít tendenci přinášet kandidáty, kteří lépe zapadají do pracovní kultury a hodnot organizace. To může přispět k harmoničtějšímu pracovnímu prostředí a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

Rozvoj dovedností

Pomoc při výběru nových zaměstnanců může pro současné zaměstnance znamenat příležitost rozvíjet dovednosti v oblasti hodnocení a výběru kandidátů.

Dlouhodobá stabilita

Přitahování kvalifikovaných kandidátů do organizace může zlepšit kvalitu týmu a dlouhodobě přispět k úspěchu firmy, což může znamenat větší pracovní stabilitu a možná i dlouhodobý růst pro současné zaměstnance.

Zvýšení osobní hodnoty

Když jsou zaměstnanci aktivními účastníky referenčního programu a jejich doporučení fungují, mohou získat uznání, což může být prospěšné pro jejich další kariérní postup.

Celkově mohou referenční programy pro současné zaměstnance vytvářet pozitivní pracovní prostředí, zlepšovat kulturu organizace a poskytovat příležitosti k růstu a rozvoji.

Rozvíjejte své znalosti a dovednosti

Myslete jako designér a staňte se expertem na Human Centered Employer Branding.

Buďte součástí MenSeek Akademie!

Referenční program a značka zaměstnavatele

No a konečně se dostáváme k otázce, položené v úvodu tohoto článku: může referenční program fungovat jako ukazatel aktuálního stavu vaší značky zaměstnavatele? Jinak řečeno, jak dobrý jste zaměstnavatel a jak angažovaní jsou vaši lidé?

Pozitivní vnímání

Když současní zaměstnanci aktivně doporučují své známé a kolegy k práci ve firmě, je to implicitním ukazatelem jejich spokojenosti a pozitivního vnímání firmy jako současného zaměstnavatele.

Kultura a hodnoty

Efektivní referenční programy zpravidla přitahují kandidáty, kteří lépe zapadají do pracovní kultury a hodnot organizace. To může být odrazem toho, jak je vaše značka srozumitelná pro vaše cílové publikum.

Referenční program může mít pro vaši zaměstnavatelskou značku další přínosy.

Zvýšení povědomí o značce

Když stávající zaměstnanci aktivně doporučují organizaci ve svých sociálních sítích nebo profesních sítích, mohou pomoci rozšířit povědomí o značce zaměstnavatele mezi svými kontakty.

Větší důvěryhodnost

Jestliže organizace používá referenční programy k obsazování volných pozic, může to naznačovat, že spokojení zaměstnanci jsou ochotni doporučit své známé, což může být zvenčí vnímáno jako znak dobré značky zaměstnavatele.

Více konverzí

Doporučení od stávajících zaměstnanců mají větší váhu než tradiční náborové kampaně. Potenciální kandidáti mohou považovat doporučení od lidí, kteří již pracují v organizaci, za důležitý faktor při rozhodování o případné spolupráci.

Shrnutí

Referenční program spočívá v tom, že stávající zaměstnanci doporučují své kamarády nebo známé na volná pracovní místa ve své organizaci.

Firmě referenční program pomáhá zvyšovat povědomí o zaměstnavatelské značce a získávat relevantní uchazeče o spolupráci. Zaměstnanci si zase vybírají nové kolegy, kteří snáze zapadnou do firemní a týmové kultury a ještě k tomu získají zajímavý finanční bonus.

Je důležité, aby referenční programy byly spravedlivé a transparentní. Nerovnováha v podpoře některých zaměstnanců na úkor jiných může mít negativní dopad na vnímání značky.

Je také důležité, aby organizace aktivně sledovala vybrané ukazatele a udržovala svou značku zaměstnavatele a hodnotovou nabídku atraktivní pro stávající zaměstnance, nejen pro nové přírůstky.

Jaké jsou vaše zkušenosti s referenčním programem? Pište do komentářů. 👇

Chcete pomoci s vytvořením referralu a jeho propagací? Ozvěte se nám.

 

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.