Prodejte personální oddělení
Dveře

„Personalistu může dělat každý. HR oddělení není ziskové. Je to jen administrativa.“ Setkali jste se někdy s podobnými výroky nebo názory? Pravděpodobně ano. Sami víte, že vaše práce není na první pohled viditelná na výkazu zisku a ztrát. Jak ale vysvětlit managementu,  že je pro firmu životně důležitá?

Personální marketing můžeme chápat jako postavení zaměstnance nebo kandidáta do středu zájmu celého podnikatelského jednání. Firmy se snaží svého potencionálního zaměstnance najít, zaujmout a získat a rozvíjet jeho talent. Současné zaměstnance se snaží udržet motivované, aby jejich nadšení pro práci mohly využívat co nejdéle. A to není v dnešní době jednoduché. Talentovaní uchazeči znají svoji cenu a své možnosti. Řešením je uplatňovat marketingový přístup v personální práci. Budovat značku zaměstnavatele především uvnitř společnosti. Iniciátorem tohoto přístupu bývají personalisté. Přesto stále někteří manažeři netuší, že by personální oddělení mohlo „dělat marketing“. A tak tyto iniciativy selhávají. Jak tedy přesvědčit vedení, aby vás, personalisty, podporovalo v marketingových aktivitách? Musíte se prodat. Proto se zaměřte na marketing práce personálního oddělení.

Definujte identitu

Odpovězte si na otázku, jak chcete, aby vás, personalisty, vnímali vaši kolegové. Zamyslet se nad tím, jak by vás měli vidět, jak by měli vnímat vztahy vašeho oddělení se zbytkem firmy a s jejím vnějším okolím. Uvědomte si, kdo je váš zákazník a jak by se měl cítit jako uživatel vašich služeb. Definujte identitu vašeho personálního oddělení. Sepište ji a vytiskněte, ať ji máte stále na očích.

Zjistěte image

Zjistěte, jak je na tom „značka personálního oddělení“ ve vaší firmě skutečně. Jakou pověst má vaše personální oddělení. Jak zaměstnanci vnímají jeho důležitost. Zda mají dostatek informací o vaší práci. Jestli vědí, jaké služby jim vůbec poskytujete. Srovnejte tento interní obraz vašeho oddělení s identitou, kterou jste formulovali. Zaměřte se na oblasti, ve kterých se názor váš a zaměstnanců liší.

Blesk

Komunikujte

Buďte vidět. Ukažte, že vaše práce není byrokracie, stereotyp a nuda. Určitě k tomu máte ve firmě dostupné prostředky: intranet, e-mail, nástěnky, časopis. Sdílejte nejen faktické informace, ale i praktické rady a taky něco vtipného. Zkuste vytvořit i vizuální logo vašeho personálního oddělení. Nebo třeba slogan. Vašemu okolí to pomůže, aby vás začalo vnímat jako důležitý prvek společnosti.

Vytrvejte

Nesmiřte se s předsudky, které jsou o vás dál a dál šířeny. Zapojte podnikatelského ducha, který vám bude mezi ostatními odděleními prorážet cestu k top managementu. Když změníte váš samotný pohled práci personalisty, začnete vyzařovat úplně jinou energii a ve finále změníte i své postoje k práci. Vytvořte si vizi a cíle tak, abyste šli naproti svým zákazníkům. Zkuste tyto cíle splnit, dodržujte sliby. To vše vám umožní nastartovat změnu image vašeho personálního oddělení.

Chcete vědět víc? V online kurzech vám nabízíme další materiály k prostudování. Pořádáme také open space technology semináře, kde můžete sdílet nápady a diskutovat nad problémy s jinými personalisty. Přidejte se k nám a pomozte nám šířit myšlenku personálního marketingu.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.