Poslední seminář vzdělávacího programu Personální marketing v praxi je za námi. V pátek 4. dubna jsme se naposledy sešli v pražském HUBu, abychom účastníky seznámili s reklamní produkcí a s možnostmi, které dává personalistům.

Setkání bylo vyvrcholením série praktických seminářů, podporujících průběžné online studium zúčastněných personalistů. Finální společná tvorba personálně – marketingového ekosystému dala účastníkům možnost pohlédnout na budování značky zaměstnavatele jako komplexní a kontinuální projekt.

Seminář byl účastníky hodnocen velmi pozitivně. Zazněly samozřejmě připomínky a doporučení pro naše další pokračování v tomto projektu, za které jsme velmi vděční. Tento vzdělávací program totiž chápeme jako „nikdy nekončící“ projekt. Usilujeme o jeho neustálé rozvíjení a obohacování o nové poznatky a zkušenosti, které s vámi budeme sdílet.

Zájem o to, abychom zůstali dál v kontaktu, vyjádřili i samotní účastnici tohoto prvního cyklu vzdělávacího programu. Zdá se, že jsme položili základy komunity personalistů usilujících o větší kreativitu a autenticitu v oblasti řízení lidských zdrojů.

Přečtěte si reference některých účastníků

„Vzdělávací program Personální marketing v praxi je pro mě přínosný, a to hned z několika důvodů. V seminářích se vzájemně prolíná teorie s praxí a díky společnému sdílení zkušeností jednotlivých účastníků a agentury, vzniká zajímavé prostředí pro zamyšlení se nad přínosem Employeer brandingu ve firmě. Interaktivní cvičení a tematické video-ukázky zpestřují semináře a podporují iniciativní myšlení, což pomáhá k realizaci konkrétních kroků v praxi.
Prostředí Hub, ve kterém semináře probíhají, je příjemné a velmi si vážím osobního a pozitivního přístupu všech pracovníků společnosti MenSeek, kteří se na tomto programu podílejí.“

Kristýna Wasylkiwová, Employer Branding Manager, Tieto

„Nabízený kurz považuji za velmi zajímavý, inspirativní a užitečný.“

Pavla Řezníčková, HR specialista, Preciosa

„Děkuji za možnost zúčastnit se kurzu – rozhodně byl přínosný ve změně mého myšlení směr marketing. Uvítala bych separátory v šanonu, aby se lépe hledalo mezi jednotlivými moduly, v e-learningu by bylo fajn mít možnost stáhnou materiály jako PDF a číst je pak v tištěné verzi nebo offline. Shrnutí v podobě mapy ekosystému employer brandingu, které jsme dostali na závěr, je pro mě velmi přínosné. Rozhodně bylo užitečné i to, že jsme se ji tvořili společně, myslím, že zde velmi dobře zafungovalo „learning by experience“. Díky tomu si vše lépe pamatuji.“

Kateřina Chvátalová, Personnel Consultant, GMC Software Technology

Staňte se specialistou na personální marketing

Vyzkoušejte zdarma naše mobilní online kurzy a získáte přehled o možnostech využití marketingu v personalistice. Rezervujte si místo na některém praktickém workshopu a naučíte se, jak v 6 krocích začít využívat vaši značku zaměstnavatele.

Pozvěte nás k vám do firmy a společně se zaměříme na konkrétní témata personální komunikace, která potřebujete vyřešit.