Lesk a bída personální inzerce

Lesk a bída personální inzerce

Personální inzerce je trvalou součástí komunikačního mixu téměř všech personalistů, kteří se pokouší přilákat do firmy nové zaměstnance. Na dominantním portálu českého online trhu práce je v současnosti téměř 13 000 pracovních nabídek. Jak je tedy možné, že lidé...