Personální inzerce je trvalou součástí komunikačního mixu téměř všech personalistů, kteří se pokouší přilákat do firmy nové zaměstnance. Na dominantním portálu českého online trhu práce je v současnosti téměř 13 000 pracovních nabídek. Jak je tedy možné, že lidé nemohou najít práci a firmy nemohou najít lidi? Někde musí být chyba.

Rozhodl jsem se, že se s odstupem času podívám na to, jak se změnil způsob psaní náborových inzerátů. Zajímalo mě, zda se personalisté někam posunuli a zda jsou v této mobilní a sociální době více kreativní. Vydal jsem se tedy na průzkum již zmíněného pracovního portálu, který mimochodem ještě nedávno „spojoval s elitou“ a nyní „inspiruje k úspěchu“.

Současná situace

K poslednímu dni měsíce října čítala aktuální nabídka 12 900 pozic. Největší poptávka byla po obchodních zástupcích, za nimi následovali programátoři. Zaměřil jsem se tedy na obchodníky. Ze zvědavosti jsem si otevřel prvních 10 inzerátů, abych je podrobně prozkoumal. Soustředil jsem se pouze na textové inzeráty, bez graficky zpracovaného pozadí. Tajně jsem doufal, že narazím na inzerát, který mě skutečně zaujme. Hledal jsem nový přístup, svěží vítr, odpovídající současným trendům v online komunikaci.

Bohužel, z první desítky žádný favorit nevzešel. Zkusil jsem tedy dalších 10 textových inzerátů. A pak dalších 10. Po půl hodině jsem to vzdal. Struktura inzerátů byla vesměs stejná jako před 12 lety, sloh se za posledních 10 let téměř nezměnil: „hledáme – požadujeme – nabízíme“. Bez emocí, bez kultury, bez hodnot. Bez komunikace „značky“.

/ads1b.png

V klasickém marketingu došlo během posledních let k dramatickým změnám. Zákazník je v centru dění, veškerá komunikace se točí kolem něj a je nastavena tak, aby pro něj byla maximálně srozumitelná. Společnosti se svými zákazníky komunikují (tj. spolupracují), informují je o své vizi a poslání, budují vztah a ve správném okamžiku jej pak vybídnou k akci. Nejprve pomáhají, pak prodávají. Proč se tím neinspirují personalisté?

Pište lepší inzeráty

Stačí přitom tak málo. I z obyčejného textového inzerátu může být docela zajímavé čtení které zaujme. Zde je pár tipů, kterými je dobré se řídit:

  • začínejte s „proč, tedy s vaší vizí, stručně vystihněte, proč jako firma existujete a proč vlastně zaměstnáváte lidi
  • pokračujte s „jak“ a uveďte, v čem jste jedineční, jak vaši vizi naplňujete
  • až nakonec uvádějte „co„, tedy tradiční hledáme – požadujeme – nabízíme

Zde je příklad inzerátu, jak jej uvádíme my

nas_ads.png

Myslete na sales pitch

Je také důležité, jak se váš inzerát zobrazí ve výpisu požadovaných pozic. Investujte také trochu času a zjistěte, jakým způsobem konkrétní pracovní portál funguje. Např. na pracovním portálu zmiňovaném v tomto článku systém zobrazuje první cca 180 znaků z textu, který uvedete na začátku vašeho inzerátu. Pracujte s tím. Dejte si tu práci a vytvořte jedinečný „sales pitch“, který zaujme oko vaší cílové skupiny.

/pitch.png

Tradiční personální inzerci považuji za poslední zoufalý pokus jak získat kvalitní zaměstnance. Přesto má nezastupitelné místo v personální komunikaci. Pokud patříte mezi ty, kteří nekomunikují, ale jen inzerují, věnujte více času a kreativity vaší personální inzerci. Jasně a stručně vyjádřete, proč existujete a v čem jste jedineční. Rozhodně se to vyplatí.