Případová studie: Rompa CZ – Máme formu

autor: | Led 10, 2018 | Employer Branding | 0 komentářů

Rompa
Společnost Rompa Vyškov vyrábí plastové výrobky pro velké množství známých firem z celého světa. Protože ve Vyškově je velký přetlak společností, které shání typologicky stejný druh zaměstnanců, Rompa nás požádala, zda bychom jim pomohli do firmy přitáhnout více lidí.
Po vzájemném prvotním oťukávání, kdy jsme si vyjasnili všechna očekávání a nastavili společné cíle, jsme začali s workshopy mezi zaměstnanci. Protože management chtěl zajistit relevantní odpovědi od pracovníků napříč všemi kategoriemi pozic od operátorů, skladníků, seřizovačů, referentek a technologů až po mistry a THP pracovníky, naplánovali jsme společně 6 různých workshopů.

Workshopy

Každého workshopu se zúčastnila skupinka přibližně 10 zaměstnanců. Atmosféra na workshopech byla docela napjatá. Zaměstnanci nám toho měli hodně co říct, někdy jsme se skoro ani nedostali ke slovu. Zjistili jsme spoustu kladných i záporných poznatků.

Díky výstupům z workshopů jsme sestavili dotazník a rozdali ho zaměstnancům. Dle předchozích negativních zkušeností s vracením vyplněných dotazníků jsme zaměstnance motivovali drobnou sladkostí. Dotazník vyplnila více než polovina zaměstnanců. Spolu s dalšími 50 lidmi z workshopů jsme tedy měli docela slušnou představu, jak vlastní lidé vidí firmu, ve které pracují.
Z rozhovorů a dotazníků jsme zjistili, že zaměstnanci jsou nespokojeni s předáváním informací o novinkách. Rychle pak vzniká komunikační šum. Šuškanda holt funguje všude. Jedním z prvních úkolů tedy bylo zajistit lepší informovanost pro zaměstnance. K tomuto účelu jsme pořídili brandový stojan na recepci a vytvořili několik verzí interních letáků na nástěnky a televize, které je nutné pravidelně obměňovat.

Analýza

V analytické fázi projektu jsme rozdělili zaměstnance do logických celků podle pozic. Téměř u všech skupin jsme zjistili zásadní nedostatky v interní komunikaci. Dalším problémem byly někdy nevyhovující pracovní pomůcky, což management začal okamžitě řešit. Rovněž zaškolování nově příchozích dle zaměstnanců neprobíhalo tak, jak by mělo. V rámci srovnání konkurence jsme vytipovali 3 konkurenční firmy v okolí a provedli jejich srovnání vůči společnosti Rompa. Analýza zkušenostních bodů už pak byla hračka.

Následovala kreativní fáze celého projektu. S mini týmem Rompy jsme absolvovali několik společných workshopů. Definovali jsme 2 marketingové persony, na které chceme zacílit v budoucím náboru. S grafičkou jsme vytvořili první náhledy pro kreativní koncept. Pracovali jsme se sloganem „Máme formu“, který vyjadřuje tyto myšlenky:
  • firma je na vzestupu, daří se jí, má hodně zakázek
  • k lisování plastů se využívají formy
  • zaměstnanci firmy jsou takříkajíc ve formě

Akční fáze

Slogan byl přijat a my jsme se mohli vrhnout na akční fázi. Měli jsme v plánu vytvořit novou kariérní stránku s lehce zapamatovatelným URL mame-formu.cz, kam bychom odkazovali všechny uchazeče z různých dalších kampaní. Po rozmluvě s nizozemskými kolegy z mateřské firmy Rompa NL jsme se nakonec dohodli na přepracování současné kariérní sekce a vytvoření alias URL adresy.

Navrhli jsme akční plán, který se kromě nové kariérní sekce skládal mimo jiné i z brožury pro uchazeče, videa pro nováčky, správy Facebookového profilu, AdWords reklamy a mnoha dalších taktik rozdělených do strategických celků. Součástí bylo samozřejmě i fotografování zaměstnanců.
Připravili jsme krátký scénář a s naším dlouholetým externím kolegou jsme ve stanovený den přijeli fotit přímo do prostor firmy. Nechyběly fotky dronem z výšky, focené zaměstnance jsme přímo na místě nechali nalíčit profesionální kosmetičkou. Jak focení probíhalo, a jak jsme se u něho nasmáli, si můžete prohlédnout v galerii.
Sám přiznávám bez mučení, že jsem tuto zajímavou společnost do doby, než jsme s ní začali spolupracovat, neznal. Společně s HR oddělením a dalšími pracovníky firmy se nyní snažíme o to, aby se o firmě dozvědělo co nejvíce lidí z regionu, a aby se její poněkud pošramocená pověst z dřívějška napravila.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.