Flexibilní pracovní úvazky aneb život není jen „práce“
Flexibilní pracovní úvazky

Nikdo nám nereaguje na pracovní nabídky. Ale proč? Děláme něco špatně nebo jsme prostě jenom zaspali dobu? Možná trochu obojího… Abychom udrželi naši společnost konkurenceschopnou, je vždy zapotřebí alespoň po očku sledovat nejnovější trendy a celkový vývoj na trhu práce.

Doba se neustále mění a každá generace má své preference trochu jinde. Pokud chceme onu skupinu zaujmout, musíme se snažit přizpůsobit i pracovní prostředí. Možným řešením jsou flexibilní pracovní úvazky.

Poslední dobou o tom slýcháme opravdu často. Generace Millenials a jejich pracovní a životní vize. Je zapotřebí se jejich trendu přizpůsobovat? Pokud hledáte nové zaměstnance z řad studentů nebo absolventů, pak určitě ano.

Tato generace se postupně stává imunní vůči veškerým reklamním a náborovým kampaním, které jednoduše dříve fungovaly. Pracovní svět je v dnešních dnech doslova zahlcen nejrůznějšími nabídkami práce a jejich inzercí. Jak z tohoto kruhu vybruslit?

Nenabízejme jen práci. Klíčem je flexibilita.

Flexibilní pracovní úvazky

Společně se zamysleme nad možností, jak být prospěšný svým zaměstnancům, chovat se ekonomicky a současně se zviditelnit jako solidní společnost – značka, a tím dosáhnout konkurenční výhody.

Jaký přístup využívají v cizině?

Nechceme tvrdit, že jakmile nakouknete pod pokličku vyspělejších zemí, je najednou všechno růžové. To určitě ne. Nicméně si některé ekonomicky aktivnější země začaly uvědomovat potenciál prosociálně orientovaných zaměstnavatelů. A nese to své ovoce. Pod takto orientovaným zaměstnavatelem si představíme společnost, která se snaží prezentovat jako „family friendly“.

Záleží jí na jejich zaměstnancích: nabízí flexibilní pracovní dobu, buduje svou značku například podílením se na charitativních akcích a asi to nejdůležitější, snaží se vytvářet tzv. „work-life-balance“ nebo-li rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Cílem těchto opatření je vytvoření spokojenosti a především loajalitu zaměstnanců. Výsledkem je pak větší zainteresování zaměstnanců do chodu firmy, touha po osobním rozvoji nebo studiu při práci a hlavně zvýšená motivace k produktivitě a kvalitě práce.

V selské řeči, spokojený zaměstnanec odvede lepší a kvalitnější práci než ten nespokojený.

Jak takového stavu dosáhnout?

Jsme zpět u hlavní myšlenky dnešního článku. Flexibilní pracovní úvazky a doba. Vytvořením flexibilních pracovních míst dáváte jasně najevo, že vám záleží nejenom na splnění vašich stanovených cílů, ale zároveň i na jednotlivých zaměstnancích.

Nabídka brigád, stáží, praxí nebo i trainee programů je v současnosti velmi omezená. Aktuálně máte jedinečnou šanci vybočit z řady a najít si cestu k mladým lidem, kteří se postupně mohou stát motory vaší společnosti. Proč mít jeden velký motor, když můžete poskládat několik menších, ale ve výsledku s lepším výkonem?

Pokud vám to situace dovolí, nebojte se vypsat například sdílené pozice nebo poloviční úvazky. Samotná sdílená pozice je v cizině momentálně velkým tahákem. Situace, kdy dva nebo i více lidí řeší jeden problém z více pohledů, může být pro vaši společnost jednoznačným přínosem.

Nejpoptávanější flexibilní pracovní úvazky v ČR:

 

  • Částečný pracovní úvazek
  • Brigády a praxe
  • Sdílené pracovní pozice
  • Rotační pozice – točení zaměstnanců na určitých pozicích nebo úkolech
  • Volná pracovní doba
  • Flexibilní začátek pracovního dne
  • Práce na dálku či homeoffice

Se všemi těmito úvazky se dá například kombinovat tolik vyhledávaný homeoffice nebo flexibilní pracovní doba. Lidé v dnešní době prostě rádi všechno řeší na dálku, tak pokud je to jen trochu možné, proč jim to neumožnit?

Flexibilní pracovní úvazky

Výhody pro zaměstnavatele

Co z toho plyne pro vás jako zaměstnavatele? Nejedna studie vyvrátila tvrzení, že když budete mít 8 hodin svého zaměstnance zavřeného v kanceláři, bude opravdu 8 hodin tvrdě pracovat. Ve Švédsku se například začíná velmi osvědčovat 6hodinová pracovní doba, ale to už bereme jako extrémnější příklad.

Naší myšlenkou je především udržení bezprostřední pozornosti, což se dá určitě lépe zvládnout za 4 než 8 hodin. Dva čerství zaměstnanci, kteří se vám po 4 hodinách vystřídají na jedné pozici, mohou být pro vaši společnost mnohem produktivnější a i přínosnější různými pohledy.

Navíc lidé, kterým bude například umožněna práce z domova, uvítají častokrát tento benefit i možným snížením platových požadavků. Vám jako zaměstnavateli se tím snižují náklady na vynaložené energie, popřípadě i vybavení pracoviště.

Flexibilní pracovní úvazky

Nic nefunguje pro všechny

Veškeré zmiňované flexibilní formy zaměstnání se určitě nehodí pro každou společnost. Cestou však je zkusit se nad problematikou zamyslet trošku z výšky a pokusit se vytáhnout alespoň nějakou část, kterou jste schopni ve vašich podmínkách realizovat.

Hledáním vašeho místa ve „work-life-balance“ však vysíláte světu jasný signál. Interně se zaměřujete na ekonomický přínos a produktivitu práce. Externě dáváte najevo, že vám záleží na vašich aktuálních ale i potenciálních nových zaměstnancích. Budujete svou značku zaměstnavatele.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.