Employer branding mluví barvami
Barva

S firemní značkou se pojí celý vizuální design, který v lidech vyvolává pocit, asociuje další myšlenky a vzpomínky. Grafická úprava zvyšuje hodnotu značky na trhu. Proto není od věci si s vizuální úpravou firmy „vyhrát“.

Vizuální stránka značky by měla komunikovat s vybranou cílovou skupinou, kterou podnik chce oslovit. Důvěryhodnost vaší firmy taky dodáte tím, že veškerý vizuál bude působit jednotným dojmem – stejné barvy, loga, typ písma, grafika apod.

Na co se zaměřit?

Jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje značku, je barva. Každá barva v člověku vyvolává různé pocity a předsudky. Barvy v sobě nesou informaci o tom, co se skrývá uvnitř např. firmy. Barvy na značce předávají informaci budoucím zaměstnancům, současným zaměstnancům i zákazníkům. Každé této cílové skupině ovšem předávají informace rozdílné.

Jak to teda s jednotlivými barvami je?

Bílá patří mezi jednoduché a univerzální barvy. Symbolizuje něhu, čistotu a bezpečí. Bílá se nepoužívá jako výhradní barva loga, ale často je využívána jako doplňková, barva pozadí. Bílá barva logům dodává na vzdušnosti a projasněnosti.

Žlutou barvu lidské oko zaznamenává jako první. Patří mezi barvy teplé. Tuto barvu si lidé pojí se smíchem, dobrými pocity a je symbolikou pozitivní budoucnosti. Podporuje metabolismus, to je jeden z důvodů, proč ji najdeme v lozích fastfoodových řetězců. Žlutá barva je podvědomě zařazená jako varovná. Proto je hodně varovných a upozorňovacích signálů žlutých.

Zelená barva nejčastěji asociuje sepětí s přírodou. Proto ji většinou mají v logu firmy enviromentálního zaměření. Zelenou považujeme za relaxační, uklidňující a příjemnou barvu. V lidech vyvolává pocit volnosti.

Modrá je symbolem moudrosti, loajality. Působí uklidňujícím dojmem a podporuje produktivitu. Z nejpoužívanějších barev je modrá jednou z nejpoužívanější barva. Firmy, které mají v logu modrou barvu, jsou považovány za tradiční, stabilní a dobrou etablovaností na trhu.

Červená barva je barva, která v nás vyvolává nejsilnější emoce a pocity. Je to barva energie, síly, moci, lásky a vášně. Tato barva podporuje chuť k jídlu, právě proto má většina fastfoodů červenou barvu v logu. Červená je jedna z barev, kterou lidské oko zaznamenává jako první, je to podvědomé stop.

Černá může představovat rozporuplné pocity. Na jedné straně sílu, moc, na straně druhé eleganci a sofistikovanost. Působí luxusně a exkluzivně, kdy na míře těchto vlastností přispívá písmo loga. Díky těmto kontrastním vlastnostem je černá další hojně užívanou barvou mezi logy. Při používání černé musíme mít ovšem na paměti, že se pojí i se smrtí a smutkem, proto je vhodné černou používat s jinými barvami nebo v rozumné míře.

Teď už je pouze na vás, co chcete, aby veřejnost cítila, když se podívá na vaše logo? Luxus, energii, sílu nebo sofistikovanost?

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.