Employer Branding je mrtev. Nebo ne?

autor: | Pro 10, 2020 | Employer Branding | 0 komentářů

EB je mrtev

Dlouho očekávaná a oddalovaná ekonomická krize je tu. Firmy žijí v nejistotě, co se stane další den a jak to ovlivní jejich podnikání.

Většina lidí se shoduje: ta pravá krize nás teprve čeká. Okusili jsme začátky ekonomického propadu, který se bude postupně prohlubovat.

Employer Branding byl ještě před nedávnem řadou firem vnímán jako všelék na různé personální problémy. Nyní se tento obor / disciplína zdá být zbytečnou investicí peněz a času.

Má tedy pro firmy vůbec smysl zabývat se Employer Brandingem?

Co očekáváme od Employer Brandingu

Ve firmách často panuje nevyřčená představa: „Je hezké se tomu věnovat, ale v těchto náročných dnech je to nadbytečné.“

Když se ekonomice dařilo, všichni byli hladoví po lidech. Více se tím pádem mluvilo o důležitosti atraktivní značky zaměstnavatele. Každá firma se chtěla Employer Brandingu věnovat, protože to tak dělali i ostatní.

Panovala představa, že to je jediná cesta, jak získat a udržet nové lidi. A tak se firmy začaly předbíhat v nejrůznějších aktivitách. Co nejvíce „cool“ komunikace a skvělý vzhled. Chtěly být něco extra, prostě „disruptivní“.

Hlavním cílem bylo: Potřebujeme přitáhnout lidi.

Najednou je tu krize. Firmy hledají způsob, jak snížit náklady, ušetřit. Mnoho z nich bude propouštět lidi a najednou mají pocit, že péče o značku zaměstnavatele není potřeba.

Nejsou peníze ani čas. Nenabíráme lidi = nepotřebujeme Employer Branding.

Není většího omylu.

Co je pravá podstata Employer Brandingu

Branding obecně znamená vytváření určitého vztahu založeného na důvěře. Díky tomu se zákazník snadněji rozhoduje, jaké zboží nakoupí, kde ho nakoupí a koho tak podpoří. Značka pro něj představuje hodnotu, soubor hodnot, pro který je ochoten více obětovat, více dát. Na trhu práce je to stejné.

Značku zaměstnavatele má každá firma. Utváří se už tím, že firma existuje jako zaměstnavatel. Pokud se firma rozhodne s touto svojí značkou cílevědomě a systematicky pracovat, říkáme tomu Employer Branding, tedy vytváření atraktivní značky zaměstnavatele.

Pokud je firma vnímána jako zaměstnavatel s dobrou pověstí (atraktivní značkou), budou lidé ochotni dát své práci víc. Bude jim záležet na práci pro konkrétní firmu.

To může být užitečné obzvláště v těžkých dobách, kdy jsou firmy nuceny hledat úspory. Lidé budou ochotni pracovat např. za nižší mzdu, když firmě věří a spolupráce jim dává smysl.

Hodně firem se v dobách krize zaměřuje na vztahy se svými klíčovými zákazníky. To je v pořádku, je ale důležité chovat se stejně ke svým zaměstnancům. Dát jim vědět, že jsou stejně důležití.

„We are ladies and gentlemen taking care of ladies and gentlemen.“

 

Hotely Ritz-Carlton

EB je mrtev

Je Employer Branding opravdu mrtvý?

Je potřeba si uvědomit, že pověst firmy se vyvíjí neustále.

Člověk postupně zažívá zkušenosti, které získává kontaktem s danou firmou v roli zaměstnavatele. To může být kariérní web, proces náboru, uvítací balíček, onboardingový program, ale i změna podmínek spolupráce nebo způsob jejího ukončení.

Nezáleží na tom, jaká je zrovna ekonomická situace. Vaše dobrá pověst je to nejcennější, co máte. I v těžkých dobách je třeba se chovat uvědoměle, abyste vaši klíčoví lidé zažívali ty nejlepší zkušenosti.

Lidé si o vás stále budou něco myslet a je jen na vás, jaké budou jejich vzpomínky.

Možná vám teď nepřijde značka důležitá, ale ona vás dožene. Během podnikání musíte řešit nejen přítomnost, ale i budoucnost.

Špatné zkušenosti se v hlavách lidí velmi těžko přeměňují na pozitivní. Ujistěte se, že nebudete ta firma, která se v roce 2020 (a možná i v roce 2021) vykašlala na své zaměstnance.

Pečujte o značku i v době krize

EB je mrtev

Dejte lidem naději.

Jak píše Mark Manson ve své knize Všechno je v pr**li – kniha o naději, pro to, aby lidé mysleli pozitivně, potřebují zejména následující:

  • na něco se těšit,
  • věřit, že mají dostatečnou kontrolu nad dosažením něčeho,
  • být součástí komunity, se kterou něčeho dosáhnou.

Využijte toho zejména v těchto složitých dobách.

Ovládněte umění komunikace s lidmi.

 

Komunikace je podstatou každého brandingu. V době krize je potřeba mnohem více komunikovat.

Nablýskané reklamy, drahé webové stránky nebo PR kampaně? O tom to vůbec není.

Komunikovat ve své podstatě znamená spolupracovat. Nyní je čas zaměřit se na podstatu spolupráce uvnitř firem, na její hladké fungování.

„Využívejte aktiva, která máte přímo ve vaší firmě.“

Zapojte lidi do hledání příležitostí ke zlepšení a do hledání nových řešení. Hovořte s vašimi lidmi a zajímejte se o jejich názory.

Dáte jim pocit, že patří k týmu a mohou něco ovlivnit. Posílíte tak vzájemnou důvěru a oni budou moci být součástí řešení.

Umožněte lidem nahlas mluvit o tom, co se daří i nedaří, uvnitř firmy i veřejně.

Važte si lidí, které si chcete dlouhodobě udržet.

EB je mrtev

Shrnutí

Berme to pozitivně: krize je tu a máme šanci s ní bojovat. Každá krize představuje šanci na změnu a hledání nových řešení.

V těžkých dobách lidé sami přemýšlí, jak se dá něco vylepšit. Proto se jich ptejte a dejte jim prostor se vyjádřit.

Každá krize je také příležitostí pro vůdčí osobnosti dokázat, že jsou správní lidé na správném místě. 

Na téma diskutovali a článek připravili Zuzka Tvrdá a Tom Menšík.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.