Další metriky v Employer Brandingu – II. část
metriky EB

 

Bez jasných důkazů, že existuje spojitost mezi silou značky a zlepšením náboru i výkonnosti firmy, budou pravděpodobně manažeři připisovat lepší výsledky náboru jinému faktoru, třeba štěstí nebo vyšší míře nezaměstnanosti. Z tohoto jasně vyplývá, že lidé, zapojení do tohoto procesu, by měli měřit, kvantifikovat a poté pravidelně hlásit dosažené výsledky a sílu značky zaměstnavatele.

Dalších 5 přímých metrik pro měření Employer Brandingu

6. Zaměstnanecká doporučení tvoří vysoké procento všech najímaných

Zaměstnanci prostě nebudou doporučovat vaši firmu, pokud ji nebudou vnímat jako silnou. V důsledku toho se podíl z celkového počtu zaměstnanců, kteří byli doporučeni, stává měřítkem síly značky zaměstnavatele. Předpokladem je sdělovat EB pilíře a další aktivity svým zaměstnancům.

Doporučení od zaměstnanců nepřímo pomáhají budovat sílu značky zaměstnavatele, protože jsou nejsilnějším a autentickým mechanismem pro šíření vaší značky.

7. Poměr pozitivních a negativních komentářů na internetu

Vaše značka zaměstnavatele bude slábnout, pokud se budou objevovat negativní komentáře o vaší práci ve vaší firmě. Silnější značky zaměstnavatele mají o 70 % nebo více vyšší míru pozitivních komentářů. Ale kromě procentuálních podílů byste se měli i zaměřit na míru vzrušení u pozitivních komentářů a stupeň tvrdosti u negativních připomínek.

Drsné negativní komentáře jsou obzvláště důležité, protože budou mít obecně větší váhu v očích potenciálních žadatelů. Můžete použít relativně jednoduché vyhledávání Google k nalezení těchto pozitivních i negativních komentářů na internetu i sociálních sítích. Měli byste také vzít v potaz, na jakých internetových stránkách se tyto pozitivní i negativní komentáře nacházejí a zjistit, zda je vaši potenciální žadatelé pravidelně navštěvují.

8. Viditelnost vašich pracovních míst a klíčových EB faktorů při vyhledávání na internetových stránkách

Velká část skutečné síly vaší značky zaměstnavatele je ve viditelných faktorech, které upoutají pozornost kandidátů a ti zažádají o místo ve vaší firmě. Nejdůležitějším faktorem je počáteční viditelnost vašich pracovních nabídek.

Pokud během hledání na internetu nebo na sociálních médiích tyto nabídky uchazeči nenacházejí, dostane se k vám méně žadatelů a nelze v tomto případě posilovat vaši značku zaměstnavatele. Informace o vašich EB aktivitách, o vaší značce, příběhy vašich zaměstnanců, jak to u vás vypadá – to vše by mělo být součástí vašich internetových stránek. Použijte jednoduchou tabulku Excel a porovnávejte výkon vybraných faktorů vaší firmy s konkurencí.

Staňte se specialistou na personální marketing

 

Začněte studovat v online Akademii MenSeek ještě dnes!

Objevte zajímavé kurzy, které vám otevřou dveře k novým příležitostem ve světě personalistiky. Navštivte také zajímavé webináře a workshopy, které vám představí praktické příklady a novinky ve světě personalistů a firem. 

9. Vyšší procento vracejících se zaměstnanců

Pokud je vaše značka zaměstnavatele skutečně silná. Budete mít vyšší míru návratnosti vašich bývalých zaměstnanců.

10. Jako poslední uvádíme méně silné ukazatele síly značky zaměstnavatele

  • Počet kandidátů, kteří odpověděli na vaši pracovní nabídku a následně ji přijali – silná značka zaměstnavatele bude ve výsledku znamenat vyšší procento kandidátů akceptujících vaši nabídku práce.
  • Počet zobrazení vašich vystavených pracovních nabídek – je nezbytné určit správná klíčová slova, která uchazeči používají při hledání zaměstnání a tato použít ve svých pracovních nabídkách – počet zobrazení se tak zvýší.
  • Počet registrací na univerzitních akcích – pokud máte silné vztahy s univerzitami, budete mít zvýšený počet registrací z informačních setkání, veletrhů pracovních příležitostí, plánovaných rozhovorů nebo dnů otevřených dveří přímo u vás.
  • Mediální pokrytí – množství mediálních pokrytí je známkou toho, že máte silný EB. Důležité je sledovat, v jakých médiích se prezentuje, jaké informace o sobě podáváte a zda se objevuje v médiích, která čte vaše cílová skupiny.
  • Počet a složení manažerů, kteří mluví o vaší firmě, píší tiskové zprávy a komunikují s tiskem ohledně zajímavých aspektů, například o síle vaší značky zaměstnavatele.
  • Spokojenost manažerů – pokud máte silný EB, najímaní manažeři budou více spokojeni s procesem přijímání. Silný EB znamená, že při najímání budete moci vyslechnout mimořádně kvalifikované kandidáty, kteří jsou odhodláni pracovat pro vaší firmu. V důsledku toho se budete muset zřídka kdy spokojit s méně kvalifikovanými kandidáty.
  • Použití predikce – úsilí EB je dlouhodobou strategickou záležitostí, která míří do budoucnosti, takže prediktivní metriky jsou na místě. Nejlepší je použít prediktivní analytiku k předpovědi trendů a nadcházejících problémů v budování značky zaměstnavatele. Vědět o těchto faktorech v předstihu umožňuje firmě na ně reagovat a přizpůsobit se jim.

V prvních dvou článcích jsme si představili největší nedostatek v Employer Brandingu, a to že většina firem nedokáže vyčíslit obchodní dopady EB. Druhou největší chybou při budování značky zaměstnavatele, jak jsem se dozvěděli v tomto článku, je, že se většině firem nedaří měřit a kvantifikovat sílu značky. Proto si dovolujeme tvrdit, že jakákoliv firma může úspěšně měřit své EB aktivity, pokud je správně pojmenuje a bude se jich měřením a výsledky zabývat.

Zdroj: http://www.eremedia.com/ere/the-2nd-biggest-mistake-in-employer-branding-failing-to-measure-employer-brand-strength

By Dr. John Sullivan

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.