Ball Aerosol Packaging: Kus umění v hliníkové plechovce
Ball Aerosol: Umění v hliníkové plechovce

Už nikdy se nepodíváme na deodorant ve spreji stejnýma očima. Už nikdy neřekneme, že je to „jen“ plechovka.

A navždy budeme vědět, jak taková plechovka vzniká, kolik různých profesí a činností je potřeba k tomu, aby se tato zdánlivě obyčejná věc dostala až k vám do koupelny.

Ano, řeč je o plechovkách, které běžně používáte doma. Máte jich plnou polici a asi vás nikdy nenapadlo, že se tento malý hliníkový zázrak vyrábí v moderním závodě ve Velimi.

Upřímně? Nebyli jste sami. Ani my jsme netušili, co nás za branami továrny Ball Aerosol Packaging čeká, když jsme se k nim vydali poprvé.

Velimský závod je jedním z pěti výrobních závodů společnosti Ball Aerosol Packaging. Další čtyři závody jsou pak ve Velké Británii, Francii, Mexiku a Indii. Zákazníky má firma po celém světě. 

Jen velimský závod se může pochlubit tím, že vyrobí denně 1,5 milionu hliníkových obalů na aerosoly pro odvětví kosmetiky a farmacie.

Potkali jsme se ve Velimi u Kolína

Výchozím zadáním bylo vytvoření dlouhodobého konceptu budování atraktivní značky zaměstnavatele společnosti Ball Aerosol Packaging. 

Měli jsme za úkol vybrat aktivity, které se budou dít jednorázově a aktivity, které budou probíhat neustále a dlouhodobě. Naším společným záměrem bylo zviditelnit společnost jako dobrého zaměstnavatele ve Velimi, přitáhnout a udržet kvalitní zaměstnance především ve výrobě a hlavně zlepšit interní komunikaci a atmosféru ve firmě. 

Museli jsme se také poprat s faktem, že název společnosti se v minulosti několikrát měnil (Aerocan -> Ball Aerocan -> Ball Aerosol).

Sami zaměstnanci používali různé názvy společnosti při odpovědi na otázku, v jaké společnosti pracují.

Ball Aerosol: závod

Začali jsme jako vždy interním průzkumem. Během února 2018 jsme zvládli úvodní workshop s managementem a následně 3 workshopy se zaměstnanci. Povídali jsme si hlavně se zaměstnanci z výroby, ale potkali jsme také skupinu zaměstnanců z administrativy.

Tyto workshopy nám daly základní vhled do fungování společnosti a zároveň nastavily pomyslné zrcadlo managementu.

Zjistili jsme, že některé skutečnosti nebyly v takovém stavu, jak se management domníval a zároveň to, že některé informace se k zaměstnancům vůbec nedostávají.

Bohužel nebylo v našich možnostech potkat osobně všechny zaměstnance. Proto jsme na základě workshopů připravili dotazník pro celou společnost.

Jelikož jsme během workshopů zjistili, že je velmi silně vnímám rozdíl mezi zaměstnanci z administrativy a výroby, rozhodli jsme se rozdat všem zaměstnancům dotazníky v tištěné formě, abychom tuto propast ještě více neprohlubovali.

Z rozhovorů a dotazníků jsme byli schopni určit image značky Ball Aerosol Packaging – tedy jak zaměstnanci vidí společnost, ve které pracují.

Dále jsme odhalili pozici značky zaměstnavatele, tedy jaké výhody i nevýhody práce v Ballu lidem přináší. Z dotazníku jsme vydolovali také jedno naprosto nekompromisní číslo, a to tzv. Net promoter score. Výsledek této metriky jasně odrážel aktuální náladu ve společnosti.

Na začátku je kalota

Při poznávání společnosti jsme měli možnost zajít se podívat přímo do výroby. Byl to zajímavý zážitek.

Viděli jsme, jak se na jedné straně linky sypou do zásobníku hliníkové kaloty, na konci linky pak baličky opatrně rovnají krásné potištěné plechovky na palety a připravují je k expedici. 

K tomu je zapotřebí oddělení výroby, které neustále posouvá kupředu výrobu hliníkových pouzder a jehož součástí je i oddělení technologie.

Ball Aerosol: kalota

Kalota, ze které vše vzniká.

Ball Aerosol: Umění v hliníkové plechovce

Hliníkové pouzdra

Ball Aerosol: produkt

Dílo je na světě.

Bez oddělení logistiky by neměla výroba co vyrábět.

Starají se o příjem materiálů, objednávají suroviny, obalové materiály i tiskové barvy a samozřejmě zajišťují nakládání aut hotovými plechovkami, aby byly v požadované kvalitě a čase doručeny klientovi.

Velmi významným oddělením, na kterém si zakládá celá společnost, je oddělení kvality. Ta zodpovídá za kvalitu hotových výrobků.

Neméně důležité je i technické oddělení, které zajišťuje především servis na linkách. Součástí tohoto oddělení je i oddělení elektrotechniky.

Velimský závod má i své R&D oddělení pro projektování nových designů a nových tvarů pro zákazníky. Zpracováním grafických podkladů a realizací potisků se zabývá oddělení reprografie.

Aby vše ve firmě fungovalo, je tu oddělení administrativy, které zahrnuje oddělení personální, finanční, nákupní, zákaznické a engeenering. Pod palcem má celou firmu management společnosti.

Ball zaměstnanci

Během našeho poznávání jsme zjistili, že v Ballu existují takové profese, které by ve výrobní firmě nikdo nečekal. Tyto profese je potřeba více představovat v souvislostí se zviditelněním značky na trhu práce a podporou náboru na aktuální volné pozice.

Ve druhé části poznávací fáze jsme zmapovali zkušenostní body, což jsou hlavní okamžiky, kdy u člověka v různých fázích zaměstnaneckého cyklu dochází ke kontaktu se značkou. Mrkli jsme i na konkurenci, u které jsme zkoumali veřejnou webovou prezentaci, textaci pracovních nabídek, komunikaci na sociálních sítích a také kreativitu.

Na konci celé poznávací fáze nastal čas představit všechny získané a roztříděné informace a poznatky širšímu realizačnímu týmu. Ten tvořili kolegové z personálního a zákaznického oddělení, výroby a administrativy.

Vyjasněním SMART cílů pro následující období jsme ukončili poznávací fázi a přešli jsme do fáze tvorby, ve které jsme společnými silami hledali řešení, které by naplnilo stanovené cíle.

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců - ball

1. Cíl

Zvýšení spokojenosti a zapojení zaměstnanců

doplnění stavu zaměstnanců - ball

2. Cíl

Doplnění stavu zaměstnanců dle aktuálních požadavků

snížení přesčasů - ball

3. Cíl

Snížení přesčasů ve výrobě na 1-2 směny za měsíc

Ballmani se představují

Již v průběhu přípravy konceptu budování značky zaměstnavatele vznikla nutnost rychle připravit grafiku pro billboard. Dali jsme hlavy dohromady a vzniklo motto „S našimi produkty se setkáváte každý den“. 

Této myšlenky jsme se pak drželi při dalším navrhování značkové personální komunikace. Stala se nedílnou součástí tzv. identity značky zaměstnavatele.

S našimi produkty se setkáváte každý den

Hliníkové plechovky s deodorantem nebo lakem na vlasy jsou součástí našich životů. Jak to ale udělat, aby byl i život součástí hliníkové plechovky?

Tak se zrodila odvážná myšlenka maskota, kterého jsme pracovně nazvali „ballmen“.

Původně jsme to brali spíše jako žert, ale postupně se tato myšlenka začala stále víc propojovat s kreativitou projektu i s uvažovaným komunikačním mixem. Nakonec nabrala reálnou podobu a vzniklo několik charakterů podle toho, jaké téma nám maskot pomáhal komunikovat.

Úspěch předčil naše očekávání a maskot postupně elektronicky docestoval až do centrály ve Francii, kde sklidil velký úspěch.

Oprášili jsme nástěnky

I v digitální době je stará dobrá nástěnka neocenitelným pomocníkem. Pro kolegy z výroby je to praktický nástroj pro sdílení informací.

V Ballu jsme jich našli rovných 16. Ne všechny nástěnky však byly v reprezentativním a aktuálním stavu. O některých se dokonce ani nevědělo. Proto se tento podprojekt stal skvělou příležitostí k oživení tohoto komunikačního nástroje.

Vytvořili jsme kompletní přehled nástěnek a rozdělili je mezi příslušná oddělení ve firmě. Vybrali jsme nové řešení pro umisťování tiskovin na jednotlivé nástěnky. No a nakonec jsme jim dali nový hravý design. Součástí designu byli samozřejmě Ballmani různých profesí.

Z technického hlediska se jedná o kombinaci samolepící fólie a frézovaného PVC s přímým potiskem.

Ball nástěnka před
Ball nástěnka po

Postavili jsme nový web

Součástí projektu bylo zviditelnění společnosti a její značky.

Chtěli jsme lidem říct, že tu Ball je, že v něm pracují šikovní lidé, kteří vyrábějí ty úžasné designové plechovky, které na nás pak vykukují z regálů v drogériích a supermarketech.

Logicky se nabízela výroba nového webu, respektive aktualizace existující webové prezentace.

Od začátku nám bylo jasné, že budeme stavět web primárně pro lidi, uchazeče o spolupráci, ale i širokou veřejnost. Důležitým publikem pro webové stránky byli samotní zaměstnanci. Pomáhali nám s tvorbou obsahu, a to tím, že se přímo stali jeho součástí jako tzv. ambasadoři značky.

A byli to právě oni, kteří nám pomohli s testováním použitelnosti webu v jeho prvních dnech fungování.

Web Ball

Vydali jsme časopis

Třetím významným počinem bylo vydání vlastního časopisu pro zaměstnance. Takový firemní časopis propojuje několik světů.

Jednak svět výroby a administrativy, protože jsme vyráběli jak tištěnou verzi, tak elektronickou. Dalším přínosem takového časopisu je to, že kromě nástroje pro komunikaci se zaměstnanci slouží i jako nástroj pro komunikaci s veřejností.

Lidé si časopis většinou odnesou z práce domů a informace o firmě a její nabídce práce se tak dostávají dál do světa, za hranice závodu.

Obsah časopisu jsme tvořili opět společně se zaměstnanci, probíhali rozhovory a fotografování. Samozřejmě nechyběli naši oblíbení Ballmani.

Časopis Ball
Časopis Ball titulka

Další podpora komunikace

Na tyto 3 projekty navazovaly další taktiky, jejichž smyslem bylo ještě více zapojit zaměstnance do komunikace a zviditelnění společnosti jako zaměstnavatele.

Články na blogu

Rozhovory se zaměstnanci a aktuality ze života firmy

Online reklama

Textová a display reklama v sítích Google a Seznam

Promo na Facebooku

Sdílení obsahu na sociální síti a cílená propagace

Pracovní veletrhy

Účast na veletrzích práce v regionu Kolín a Kutná hora

 

Vzájemná zpětná vazba

V průběhu spolupráce jsme poskytovali průběžnou zpětnou vazbu vedení společnosti.

V první fázi tvorby konceptu Employer Brandingu to byly hlavně informace o tom, jak lidé vidí společnost jako svého zaměstnavatele a jak hodnotí nabízenou práci ve srovnání se zaměstnavateli v okolí.

Při rozboru informací získaných při úvodní analýze jsme pak navrhovali konkrétní taktiky, které by měly a) podpořit to, co funguje a b) napravit, co není dobré a co snižuje atraktivitu firmy v roli zaměstnavatele.

Důležité bylo hned v počátku vysvětlit, že ne se vším dokážeme jako agentura pomoci. Je důležité pochopit, že zásadní věci spojené s vedením společnosti, jsou a budou vždy v rukou jejího managementu.

Během společné práce jsme se naučili mnoho o výrobě hliněných plechovek.

Poznali jsme, že po technologický náročném procesu výroby je na konci vidět malé umělecké dílo, na které mohou být zaměstnanci Ball Aerosoll Velim právem hrdi.

Využívejte lépe vaši značku zaměstnavatele

Potřebujete udržet kvalitní zaměstnance? Plánujete přitáhnout další vhodné uchazeče? Přemýšlíte, jaká asi je vaše značka zaměstnavatele, ale nevíte, kde ji vlastně hledat?

Nezoufejte, nejste na to sami. Ozvěte se nám a vše probereme. Třeba zjistíme, že si poradíte sami? A nebo objevíme příležitost k zajímavé spolupráci.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.