9 užitečných tipů jak měřit dopady značky zaměstnavatele
měřit dopady značky zaměstnavatele

 Analyzujeme, nasloucháme, mluvíme… měříme?

Budování značky nám nevyhodí jasná čísla. Není to stejné jako zaplatit reklamu a sledovat, jak přibývají čísla v administraci.

To nám ale v ničem nebrání. Proces employer brandingu měřit můžeme. Dokonce musíme. Pokud tedy nechcete vyhodit investované peníze do vzduchu.

Musíme se na to však podívat z úplně jiného pohledu. Nesnažíme se měřit, kolik jogurtů jsme prodali a jaký je zisk.

Pokuste se odprostit od obchodních metrik a podívejte se na zaměstnance. Jak se mění jejich chování, co vám tyto změny přináší a jak to může firmu ovlivnit dlouhodobě.

Víte, že díky zlepšení značky zaměstnavatele může dojít ke zvýšení prodeje produktů a schopnosti firmy účtovat si vyšší ceny?

Poskytování měřitelných metrik, které mají vliv na obchod, by mělo být nedílnou součástí employer brandingu. Každá firma je jiná a měla by volit metriky, které nejvíce ovlivňují business. Pojďme se podívat na několik tipů. 

1. Výkonnost nových zaměstnanců

Employer branding není jen naleštěné slovo. Skrývá se pod ním motivace a vůle, proč pro vás pracovat.

Proč si noví zaměstnanci vybrali vaši firmu? Jsou dvě možnosti. Neměli na výběr, nebo jste je naopak zaujali a pracovat u vás byl jejich cíl. Budování značky dá uchazečům pozitivní motiv.

Z toho nám vyplývá, že noví zaměstnanci přijatí v nejsilnějším období employer brandingu by měli být produktivnější než ti, kteří byli přijati v době slabého EB nebo v začátcích jeho budování.

Není snadné měřit zvýšenou výkonnost nových zaměstnanců u každé práce.

Nicméně, můžeme použít procentuální nárůst v hodnocení výkonu nových zaměstnanců jako indikátor zvýšení výkonu. Kromě toho byste měli měřit výstupy v rámci již odvedené práce (např. prodeje, investice, zákaznický servis).

Nových zaměstnanců se po nějakém čase zeptejte, proč se na danou pozici přihlásili a přijali ji. Pokud se tyto faktory shodují s vašimi nastavenými pilíři EB, byli jste úspěšní a můžete s klidem na srdci nabírat nové zaměstnance.

2. Zvýšení celkové produktivity pracovní síly

Čas. Komunikace. A trochu empatie. 

To potřebujete k tomu, aby si vaše značka upevnila své postavení na trhu práce. Najednou se vám začnou uchazeči ozývat sami od sebe. Začnete najímat stále více nových výkonnějších zaměstnanců. Ti současní se začnou také víc angažovat.

Během následujících let se produktivita pracovní síly zvýší.

Na tuto metriku máme dokonce i vzoreček. Průměrná roční úroveň produktivity vaší pracovní síly se nejsnadněji měří pomocí tržby za zaměstnance. Vypočítá se vydělením celkových příjmů vaší firmy a počtem zaměstnanců.

Skvělá značka zaměstnavatele také znamená, že budete mít méně neobsazených míst a sníží se fluktuace zaměstnanců.

To vše vede ke zvýšení celkové produktivity pracovní síly.

měřit dopady značky zaměstnavatele

3. Zvýšení příjmů z nových zaměstnanců na pozicích, které přímo generují zisk

Pozice generující příjmy (jako prodej a obchod) poskytují příležitost zvyšovat firemní příjmy.

A protože silný EB na tyto pozice přitahuje zkušenější a výkonnější zaměstnance, dochází také k měřitelně vyšší úrovni příjmů.

Navíc tito lidé fungují jako přirození ambasadoři vaší značky a mají tak možnost zviditelnit vaši společnost a přitahovat další vhodné uchazeče na tyto příjem generující pozice.

4. Zaměstnanecká doporučení nových kolegů

Silná značka zaměstnavatele spojená s příběhem zvyšuje počet nových kandidátů, doporučených vašimi zaměstnanci.

Tato doporučení jsou velmi cenná, protože firma tak může získat vysoce kvalitní zaměstnance za poměrně krátký čas a nižší náklady. Volné pozice jsou tak obsazené rychleji a to opět zvyšuje produktivitu.

A konečně, silná značka zaměstnavatele přímo snižuje náklady na nábor, pozice budou méně dní neobsazené a vzhledem k možné záplavě vysoce kvalitních žadatelů, nebude potřeba najímat drahé personální agentury.

5. Vyšší míra udržení stávajících zaměstnanců

Zapojte své zaměstnance. Stanou se tak součástí dění a více si budou uvědomovat, proč je skvělé pro tuto firmu pracovat.

Chcete-li posílit své argumenty o významu EB, měli byste provádět pravidelná dotazníková šetření mezi svými nejvýkonnějšími zaměstnanci a zjišťovat, proč zde zůstávají a co je jejich hlavní motivací.

Pokud citují vaše stanovené pilíře EB, můžete do těchto aktivit investovat více finančních prostředků.

Na druhou stranu se můžete úplně stejně ptát i klíčových zaměstnanců, proč odcházejí a ideálně by se žádný z těchto důvodů neměl odrážet ve vašich pilířích pro budování značky.

měřit dopady značky zaměstnavatele

6. Snížená míra neúspěchu u nových zaměstnanců

Silný EB bude přitahovat kvalitní i méně kvalitní zaměstnance.

Méně kvalitní zaměstnanci vás stojí peníze. Jak během zaměstnávání tak při jejich odchodu. A k tomu dochází velmi brzy. Vedení a čas personalistů, který je ztracen kvůli takovýmto zaměstnancům, se také projeví v nákladech firmy.

Personalisté by se také měli ptát slabších žadatelů, proč se hlásí na pozici. Ušetří tak spoustu času u náboru a při přijímacím řízení.

Můžou tak například zjistit, že je náborová kampaň špatně nastavená a nesděluje se to, co se sdělit má.

7. Vaši žadatelé pocházející z předních firem

Všichni žadatelé nejsou stejní. Když zaměstnáte někoho od konkurence, můžete získat nápady konkurence a třeba i osvědčené postupy.

Současně je to znamení, že vaše značka funguje a vaše schopnosti jsou zjevné, zatímco od konkurence zaměstnanci utíkají.

Tito žadatelé pocházejí ze špičkových konkurenčních firem (nepřišli by, kdyby jste neměli silnou EB). Jsou známkou toho, že vaše firma je vysoce konkurenční a žádoucí ve svém odvětví.

měřit dopady značky zaměstnavatele

8. Pozitivní giveaway/takeaway poměr

Pokud je vaše vedení soutěživé, můžete jim ukázat, že vyhráváte více náborových kampaní než vaše konkurence. Soutěživost společností můžete vypočítat.

U každého konkurenta změříte počet nejlepších zaměstnanců, které jste od nich přebrali. Porovnáte to s počtem svých nejlepších zaměstnanců, kteří od vás odešli ke konkurenci.

Silná značka zaměstnavatele znamená, že úspěšně přeberete mnohem vyšší procento zaměstnanců od konkurence, než jich od vás k ní přejde.

9. EB program ROI

ROI neboli návratnost investic je nejlépe měřitelným a také nejvíce počítaným poměrem v podnikání.

Umožňuje snadno porovnat návratnost investice napříč různými odděleními a funkcemi. Pro výpočet tohoto poměru v rámci budování značky zaměstnavatele porovnáváte čistý výnos z obchodních aktivit z vašeho EB s náklady, které jste do těchto aktivit vložili.

Poměr přesahující 15 % dokládá, že jste vysoce efektivní při čerpání firemních prostředků.

 

Mnoho odborníků zabývajících se rozvojem a využíváním značky zaměstnavatele dělá chybu v tom, že při měření a reportování výsledků vynechávají tyto výkonné metriky, pokrývající vliv EB aktivit na celkovou výkonnost firmy.

Pokud si nejste jistí, jak a kam se vaše EB aktivity ubírají, rozhodně se o tyto metriky zajímejte.
EB je nejsilnější nástroj pro dlouhodobě úspěšnou náborovou strategii, proto si zaslouží vaši pozornost.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.