Jak měřit dopady značky zaměstnavatele – II. část
Metr

Jak měřit obchodní dopady budování značky zaměstnavatele

I přesto, že se běžně setkáváme s úsilím firem v oblasti budování značky zaměstnavatele, mnohdy zůstane jen u toho úsilí. Firmy se nezaobírají měřitelností jednotlivých aktivit, protože do vyhodnocení nezahrnují metriky, které by ukázaly výsledné měřitelné obchodní dopady.

Výsledky EB by neměly být vyňaty z pravidel podnikání, ale měly by znázorňovat přímé výhody pro firmu, která investovala do budování své značky nemalé finanční prostředky.

Odborníci na EB jsou velmi zodpovědní, prakticky rutinně měří, jak každý procentní bod vede ke zlepšení značky zaměstnavatele, a to 1) ke zvýšení prodeje stávajících i nových produktů a 2) ke schopnosti firmy účtovat vyšší ceny pro své značkové výrobky.

Mnohé firmy se v oblasti budování značky zaměstnavatele rozhodnou přijmout měkčí, tedy méně odpovědný přístup, který neměří obchodní dopady nebo sílu značky důvěryhodným způsobem.

Přinášíme Vám dalších 5 Eployer Branding metrik

 

6. Snížená míra neúspěchu u nových zaměstnanců

Silný EB bude přitahovat kvalitní i méně kvalitní zaměstnance. Méně kvalitní zaměstnanci jsou spojeni nejen s náklady při zaměstnání, ale také při odchodu, ke kterému dochází velmi brzy.

Vedení a čas personalistů, který je ztracen kvůli takovýmto zaměstnancům má také dopad na náklady firmy. Firmy by se měly také dotazovat slabších žadatelů a ušetřit tak spoustu času u náboru a při přijímacím řízení.

Zjistí například, že je náborová kampaň špatně nastavená a nesděluje se to, co se sdělit má.

7. Vaši žadatelé pocházející z předních firem

Všichni žadatelé nejsou stejní. Když zaměstnáte někoho od konkurence, můžete získat nápady konkurence a třeba i osvědčené postupy. A současně je to znamení, že vaše značka funguje, vaše schopnosti jsou zjevné, zatímco od konkurence zaměstnanci utíkají.

A samozřejmě, tito žadatelé pocházejí ze špičkových konkurenčních firem (nepřišli by, kdyby jste neměli silnou EB).

Jsou známkou toho, že vaše firma je vysoce konkurenční a žádoucí ve svém odvětví.

8. Vyšší poměr z výher náborových kampaní head-to-head

Pokud jsou vaši manažeři vysoce konkurenceschopní, měli byste sledovat poměr ztráty/vítězství v head-to-head náborových kampaních.

Lze to provést poměrně snadno, pokud se zeptáte tvých top kandidátů, jaké otázky jsou jim kladeny u ostatních firem a co je s nimi na pohovoru řešeno.

S těmito informacemi můžete v průběhu času usoudit, kolik head-to-head náborových kampaní jste vyhráli oproti konkurenci. Můžete také použít LinkedIn a zjistit, pro jakou společnost se kandidáti nakonec rozhodli. Pokud se nakonec rozhodli pro vás, může to být alespoň částečně díky síle vaší značky.

9. Pozitivní giveaway/takeaway poměr

Opět, pokud jsou vaši manažeři vysoce konkurenceschopní, můžete jim ukázat, že vyhráváte více náborových kampaní než vaše konkurence.

Můžete vypočítat konkurenceschopnost vaší firmy při náboru a udržení kandidátů. U každého kandidáta budete měřit poměr špičkových zaměstnanců, které jste přijali zvenku a porovnávat je s počtem kandidátů, kteří jsou vašimi kmenovými zaměstnanci.

Silná značka zaměstnavatele znamená, že při náboru z venku jste úspěšnější než konkurence a také ztrácíte méně svých kmenových zaměstnanců.

10. EB program ROI

ROI neboli návratnost investic je nejlépe měřitelným a také nejvíce počítaným poměrem v podnikání. Umožňuje snadno porovnat návratnost investice napříč různými odděleními a funkcemi.

Pro výpočet tohoto poměru v rámci budování značky zaměstnavatele porovnáváte čistý výnos z obchodních aktivit z vašeho EB s náklady, které jste do těchto aktivit vložili. Poměr přesahující 15 % dokládá, že jste vysoce efektivní při čerpání firemních prostředků.

Mnoho odborníků v oblasti budování značky zaměstnavatele dělá obrovské chyby, protože vynechávají výkonné metriky, které pokrývají obchodní dopady. Pokud si nejste jistí, kam nebo jak se vaše EB metriky ubírají, zajímejte se o ně a vyhledávejte ještě lepší odborníky, než jsou ti vaši. EB je nejsilnější dlouhodobá náborová strategie, které prostě musíte věnovat pozornost.

Zdroj: http://www.eremedia.com/ere/the-biggest-mistake-in-employer-branding-failing-to-measure-the-business-impacts-of-employer-branding/

By Dr. John Sullivan

Staňte se specialistou na personální marketing

Vyzkoušejte zdarma naše mobilní online kurzy a získáte přehled o možnostech využití marketingu v personalistice. Rezervujte si místo na některém praktickém workshopu a naučíte se, jak v 6 krocích začít využívat vaši značku zaměstnavatele.

Pozvěte nás k vám do firmy a společně se zaměříme na konkrétní témata personální komunikace, která potřebujete vyřešit.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.