Jak jsme dali tvář jednomu z největších nakladatelství

autor: | Kvě 27, 2020 | Employer Branding | 0 komentářů

Albatros_Media

Náš společný příběh se začal psát v červnu 2018, kdy jsme se poprvé objevili v kancelářích tohoto mediálního domu v Praze. Vůně knih se nesla od recepce chodbami do všech kanceláří, kuchyňky až po kancelář generálního ředitele. Vůně knih ale nebylo to jediné a krásné na celé společnosti. Byli to lidé, zaměstnanci společnosti, které jsme na chodbě potkali, a ze kterých vyzařovala upřímná radost z práce a opravdová vášeň pro knihu. Nová výzva stála před námi.

Všichni jsme je četli nebo nám je četli rodiče a my je dál budeme číst svým dětem a ony v tom budou pokračovat. Kniha je nesmrtelný produkt, který provází své čtenáře celým životem, napříč generacemi a stoletími a dělá radost malým i velkým. A právě Albatros Media tohle poslání naplňuje do posledního písmenka. A ač je tato mediální společnost pojmenována po nakladatelství Albatros, které všichni známe jako nakladatelství vydávající dětské knihy, skrývá se za názvem Albatros Media mnohem více. Poznejte spolu s námi největší knižní nakladatelství v České republice.

Kapitola první: Jsme dům plný nakladatelství

V současné době vystupuje pod značkou Albatros Media již 17 nakladatelství. Najdete zde jak klasické tištěné knihy, tak divizi InovAM, která se zaměřuje na produkci e-knih a audio knih. Specialitkou jsou pak speciální knižní edice. Po krátkém, možná delším představení s top managementem a majiteli firmy, jsme si ujasnili první cíle a zadání pro budování značky zaměstnavatele.

Albatros_Media

Především bylo jasné, že bude potřeba udržet tradici a fungování jednotlivých nakladatelství, ale zároveň všem představovat Albatros Media jako zastřešujícího zaměstnavatele. Vlivem akvizic došlo také k vzájemnému soupeření mezi redakcemi a pomíchaly se různé kultury. Nálada ve firmě i přesto zůstala dobrá, nicméně prostor pro zvýšení sounáležitosti s firmou byl zcela zřetelný. Koncept budování značky zaměstnavatele velmi silně podpořili právě majitelé firmy, kteří si přáli udržet stávající zaměstnance, kteří budou hrdí na Albatros Media a zároveň přilákat nové zaměstnance. Důraz kladli také na propojení tradice a technologických inovací.

Kapitola druhá: Poznejte nás z více stránek

Po úvodním setkání jsme naplánovali rozhovory se zaměstnanci v Praze, dále pak ve Zlíně, Brně a v Bratislavě a nezapomněli jsme ani na sklady v Rudné a Pezinku. Celkem jsme se potkali na 13 workshopech se 130 zaměstnanci a povídali jsme si o výhodách a nevýhodách, které jim práce přináší a o nepsaných i psaných hodnotách, které drží společnost pohromadě. A jelikož probíhaly rozhovory během léta a spousta zaměstnanců měla dovolenou, proběhl i celopodnikový dotazníkový průzkum, který nám poskytl zajímavá data pro další pokračování konceptu.

Otevíráme světy příběhů a poznání. Naše knihy ve všech podobách obohacují život dětem i dospělým. Přispíváme k rozvoji jednotlivce, kultury a celé společnosti.

Během cestování jsme si uvědomili, kolik lidí a práce stojí za jednou knihou. Kniha v různých fázích svého vzniku projde samozřejmě redakcemi, které stráví s knihou času nejvíce. Prakticky jsou s ní od začátku do konce. Sazbu obstarává DTP a grafické studio, které stejně jako redakce úzce spolupracuje s marketingem. Ten kromě propagace knih zajišťuje také křty knih, besedy s autory a festivaly. Možná tomu nebudete věřit, ale Albatros Media má i své sofistikované IT oddělení, které zajišťuje veškerý chod informačních systémů. Velmi významným oddělením je i oddělení obchodu, které se potkává se zákazníky z celého světa. I přesto, že stojí až na konci celého řetězce, má i oddělení skladu svůj podíl na celkovém úspěchu. Zapomenout nesmíme ani na další oddělení, která sice nejsou tak vidět, ale přispívají k celkovému fungování společnosti. Je to oddělení back office a smluvně-právní oddělení.

Albatros_Media

V rámci analytické fáze jsme zmapovali zkušenostní body a konkurenci. Již během této fáze se ukázalo několik podnětů na zlepšení, které mohly být do praxe uvedeny takřka ihned. Tzv. quick wins se podařilo uvést v život celkem nenásilně a byly tak vidět první kroky a úspěchy celého konceptu.

Tato poznávací fáze končila společným workshopem realizačního týmu, který se během našeho cestování pomalu zformoval. Zastoupena byla personální oblast, marketing, IT, redakce, finanční úsek a kolegové ze slovenské pobočky. Představili jsme jim veškeré výstupy z rozhovorů i dotazníkového průzkumu, zároveň jsme je seznámili se zkušenostními body a strategiemi konkurence. Celkový přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb potom poskytla SWOT analýza. Ze všech dostupných materiálů jsme společnými silami zformulovali SMART cíle pro rok 2019.

Kapitola třetí: Od slov k činům

A bylo na čase tvořit. Cíle jsme stanovené měli, nyní bylo potřeba najít cestu, jak se k nim dostat. Navrhli jsme celkem 3 komunikační cesty – podporu spolupráce, aktivity v rámci interní komunikace a aktivity v rámci externí komunikace. Vytvořili jsme také identitu značky Albatros Media, jejíž hlavní myšlenkou se stalo „Provázíme čtenáře celým životem“. Na identitu jsme navázali plynule hodnotovou propozicí značky a pomocí marketingových persón jsme definovali 7 cílových publik pro externí komunikaci. Tyto persóny nám dále pomáhaly při návrhu komunikačních nástrojů.

Albatros_Media

Již víme, čeho a jak chceme dosáhnout, známe identitu a hodnotovou propozici značky, víme, k jakým publikům chceme hovořit, ale stále nevíme, jaký komunikační mix použijeme. A právě výběr konkrétních komunikačních nástrojů přichází na scénu právě v této fázi konceptu. Vycházeli jsme z analýzy zkušenostních bodů a k existujícím nástrojům jsme přidali nové, které byly postupně během tvorby konceptu navrhovány. Vznikla nám celá myšlenková mapa spolu s cestou uchazeče a zaměstnance. Dalším výstupem byla potom nejrůznější témata ke komunikaci.

Jak nejlépe všechny materiály zúročit? Přeci tvorbou prototypů. Na ty jsou všichni natěšeni již od začátku. Je to první viditelný výsledek několikatýdenního snažení a všechny myšlenky, nápady a slogany se najednou zhmotní. Prototypy vznikly pro kariérní stránky, e-mailový newsletter, sociální média, firemní magazín, brožury a maskota.

Albatros_Media

Kapitola čtvrtá: Čtete nás dál

V poslední fázi, kterou jsme dokončili těsně před Vánocemi, jsme seskládali neuvěřitelně dlouhý akční plán včetně kalkulace a nastavili jsme kontrolní nástroje. Určili jsme zodpovědnosti a po novém roce jsme celý koncept představili postupně majitelům a top managementu firmy. Dostali jsme zelenou a tak jsme se mohli směle pustit do práce. Jako první jsme v život uvedli Páteční Jednohubky, na kterých si zaměstnanci mohou smlsnout každých 14 dní. Ale o tom zase příště.

Díky této zkušenosti jsme poznali a stále poznáváme další skvělé zaměstnance Albatros Media. Jak sami zaměstnanci tvrdí, jejich práce je posláním a je na nich vidět, že svoji práci dělají opravdu srdcem.

Albatros_Media AMY

Tento článek původně napsala a skvěle natextovala naše bývalá kolegyňka Monika Vencourová, za což jí moc děkujeme.

Jaké jsou vaše zkušenosti? Napište nám nebo okomentujte tento článek, děkujeme.

w

[caldera_form id=“CF5e68b3d18baf3″]

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.