Základem dobře fungující firmy jsou její spokojení zaměstnanci. Vlastně nejen spokojení, ale hlavně motivovaní a inspirovaní. Jak toho dosáhnout?

Každý máme nějaké potřeby a ty se snažíme v životě naplňovat. Jako podnikatelé a firmy se snažíme naplňovat potřeby našich zákazníků. Přinášíme jim hodnotu ve formě výrobku nebo služby a oni nám za to platí. Dochází ke směně.

Nejinak je tomu na trhu práce. Abychom mohli našim zákazníkům nabízet produkty a služby, potřebujeme lidi, kteří je vytvoří, tedy zaměstnance. My jim nabídneme práci, oni tuto práci odvedou, dostanou za to svoji mzdu a všichni jsme spokojení.

Je to tak jednoduché? Ani omylem.

Věděl to už Maslow

Jako lidé máme v své potřeby. Tomuto tématu se hodně věnoval pan Abraham Maslow. Jeho pyramidu asi není třeba představovat.

Připomeňme si, že jeho hierarchický model lidských potřeb má těchto pomyslných 5 pater: 

  • Seberealizace
  • Uznání, sebeúcta
  • Sounáležitost, láska
  • Bezpečí, jistota
  • Fyziologické potřeby

Lidé se snaží tyto potřeby v různých fázích života různě naplňovat. Nedílnou součástí života (většiny z nás) je práce. A právě ta může být prostředkem pro naplnění těchto potřeb.

Tím se dostáváme k jádru přístupu, kterému říkáme HCEB, tedy Human Centered Employer Branding

Firmy neustále soupeří o kvalitní zaměstnance. Platí to jak pro bílé, tak pro modré límečky. A platí to jak v dobrých časech, tak v časech horších. Po kvalitních lidech bude vždy velká poptávka.

O stejné kandidáty se uchází několik různých společností, proto je obtížné zaujmout. Uspěje ten, který se odliší nejen stylem komunikace, ale hlavně tím, co jako zaměstnavatel lidem nabízí. Jaké lidské potřeby dokáže úspěšně naplňovat.

Pokud se budeme dál bavit o značce zaměstnavatele a její pracovní nabídce (EVP), je dobré mít stále na mysli právě tuto Maslowovu teorii.

Co je Employer Branding zaměřený na lidi

Podstatou budování „lidsko-centrické“ značky zaměstnavatele je mít lidi a jejich potřeby na prvním místě.

V praxi to znamená, že se firma v roli zaměstnavatele zaměřuje na průběžné zjišťování těchto potřeb a jejich následné uspokojování/naplňování v průběhu zaměstnaneckého cyklu.

Týká se to hlavně současných zaměstnanců, ale také uchazečů o spolupráci, a dokonce i bývalých zaměstnanců. To vše samozřejmě v souladu s vlastní vizí, posláním a vůbec celkovou strategií firmy.

Vraťme se nyní k Maslowově pyramidě.

První dvě kategorie zahrnují fyziologické potřeby a potřebu bezpečí. Je zřejmé, že pokud práce ve vaší společnosti tyto základní potřeby nedokáže naplnit, je zbytečné vůbec přemýšlet o tom, jak budovat silný a atraktivní employer brand.

Předpokládejme, že to na těchto úrovních funguje, takže můžeme jít dál.

A tady to teprve začíná být zajímavé.

Další 3 kategorie totiž zahrnují potřebu lásky a sounáležitosti, uznání a sebeúcty a vrcholem je potřeba seberealizace.

Pokud dokážete tyto potřeby odhalit a umožníte vašim lidem jejich naplnění prací ve vaší firmě, získáváte silnou pozici na vysoce konkurenčním trhu práce.

Maslowova pyramida v korporaci

Víte, jaké jsou potřeby vašich lidí na těchto úrovních pomyslné pyramidy?

To není vše. Díky pochopení potřeb klíčových lidí/publik dokážete vytvořit a udržovat konkurenceschopnou nabídku na trhu práce (aka EVP). Aby si jí všimli lidé, pro které je určena, je třeba ji zabalit do jedinečné zaměstnavatelské identity.

Toto úsilí směřuje k vytváření takové značky, která je autentická, transparentní a smysluplná pro ty lidi, které má přilákat a udržet. Bavíme se nejen o uchazečích, ale hlavně o současných zaměstnancích firmy.

Proč je důležitý Employer Branding zaměřený na lidi a jejich potřeby

Existuje několik hlavních důvodů, proč je při budování značky zaměstnavatele důležitý přístup zaměřený na lidi a jejich potřeby.

Tak například:

  • Dává lidem smysluplnější a naplňující pracovní zkušenost.
  • Díky tomuto přístupu jsou zaměstnanci angažovanější a spokojenější.
  • Je větší pravděpodobnost, že si někdo všimne vaší nabídky práce.
  • Ta k vám pak přitáhne ty nejlepší kandidáty.

A konečně, přístup k budování značky zaměstnavatele zaměřený na lidi může pomoci zlepšit celkovou výkonnost firmy.

Vytvořením kultury zaměřené na uspokojování potřeb zaměstnanců i zákazníků mohou společnosti vybudovat pozitivnější a produktivnější pracovní prostředí, které povede k lepším hospodářským výsledkům.

A to určitě ocení všechny zúčastněné strany.

Jak implementovat Human Centered Employer Branding

Zavedení lidsky orientovaného přístupu k budování atraktivní značky zaměstnavatele není vždy snadné. Existuje však několik klíčových strategií, které vám k tomu mohou pomoci.

1. Buďte zvídaví: Pro vytvoření značky, která bude splňovat potřeby zaměstnanců a uchazečů, je důležité zjistit, jaké jsou tyto potřeby. Realizace průzkumů, jako jsou např. rozhovory, pozorování nebo dotazníková šetření, vám může pomoci lépe pochopit, co vaše cílová skupina potřebuje a hledá.

2. Buďte autentičtí: Značka zaměstnavatele zaměřená na člověka by měla být autentická a věrná hodnotám a kultuře společnosti. Je důležité vyhnout se snaze sdělit pouze to, co si firma myslí, že lidé chtějí slyšet, a místo toho se zaměřit na to, co společnost skutečně představuje a co svým lidem nabízí.

3. Buďte komunikativní: Transparentnost je klíčem k budování důvěry u zaměstnanců, uchazečů a dalších zúčastněných publik. Společnosti by měly transparentně informovat o svých hodnotách, cílech a očekáváních a měly by otevřeně a upřímně komunikovat o tom, jaké to je ve společnosti pracovat.

4. Buďte inovativní: Přístup k budování značky zaměstnavatele zaměřený na člověka by se měl soustředit na vytváření pozitivní a smysluplné zkušenosti vašich zaměstnanců a její neustálé zlepšování. To znamená dodržovat zásady a postupy, které odpovídají potřebám zaměstnanců, a poskytovat příležitosti k růstu a rozvoji.

5. Buďte efektivní: Abyste se ujistili, že značka zaměstnavatele splňuje potřeby zaměstnanců a uchazečů, je důležité měřit úspěch v čase. To může zahrnovat sledování ukazatelů, jako je např. angažovanost zaměstnanců, jejich udržení, NPS, ale také údaje související se získáváním nových kandidátů a naplnění očekávání v průběhu onboardingu.

Shrnutí

Vytváření silné značky zaměstnavatele díky naplňování potřeb lidí, kteří jsou pro firmu důležití, je jediná dlouhodobě udržitelná strategie.

Je to umění autenticky komunikovat identitu vaší společnosti a současně udržovat takovou nabídku spolupráce, která je pro zaměstnance i uchazeče dlouhodobě atraktivní a smysluplná.

Je to běh na dlouhou trať, ale rozhodně má smysl. A měřitelné výsledky.

Rozvíjejte své E.B. znalosti

Staňte se expertem na Human Centered Employer Branding.

Buďte součástí MenSeek Akademie!