Loňský rok byl „plný výzev“. Co nás čeká v tom letošním? Jakým výzvám na poli získávání a udržení správných talentů budou firmy čelit? Jak se mění požadavky zaměstnanců, co je bude v práci motivovat a inspirovat? Shrnuli jsme pro vás naše myšlenky plus to nejzajímavější, co jsme objevili napříč cestou internetem.

Aktuální situace

Loňský rok nebyl bůhvíjak přívětivý. Doznívající dopady covidu, začátek války na Ukrajině, růst inflace, která se vyšplhala na 15,1 %, zvýšení nákladů za energie a všeobecná nedobrá nálada se prolínala snad veškerým děním.

Růst mezd se zastavil na hodnotě 8 % oproti 10 % z předchozího roku. Z průzkumů ČSÚ, ČNB, Businessinfo či Forbes z minulého roku vyplynulo, že 15 % firem se v dalším roce – čili letos, chystá propouštět zaměstnance. Volných míst je dle údajů z prosince nejméně od roku 2018 (v absolutní hodnotě je to 290 000).

To vše se samozřejmě promítá do každodenního života nás všech, nejen zaměstnanců. Nelze se tak divit, že klesá počet lidí s pozitivním výhledem do budoucna (dle Gallup je to 33 % dotázaných) a lidí, kteří jsou v práci vysoce angažovaní, spokojení a svým výkonem a inovativním myšlením tlačí firmu kupředu (21 %).

Gallup global workforce

Zdroj: Gallup

Mění se také přístup lidí k chození do práce (a to nebereme v potaz skutečné chození do práce vs home office). Lidé chtějí trávit čas ideálně tím, co jim dává smysl a co je nějakým způsobem rozvíjí. A platí to i o práci. Je jasné, že tento přístup nelze praktikovat všude a u každého typu firmy (např. výrobní firmy budou pořád potřebovat lidi na manuální práci, která ne každého baví).

Zdroj: Gallup

12 vybraných trendů pro rok 2023

 

Vybrali jsme těchto 12 trendů, o kterých se domníváme, že budou mít významný vliv na vaši / naši práci.

 

 1. Lidé na prvním místě
 2. Omnichannel Employer Branding
 3. Talent-driven Market a Talent Branding
 4. Smysluplná práce vs WL balance
 5. Transparentní nabídka (EVP)
 6. Unikátní a autentický obsah
 7. Komunita více než kultura
 8. Růst – rozvoj – rekvalifikace
 9. Hybridní a remote styl práce
 10. Benefity s důrazem na zdraví
 11. Onboarding a vývoj jeho role
 12. Propouštění s dobrým jménem

1. Lidé na prvním místě

Tento „people first“ přístup jde ruku v ruce s naším přesvědčením. Již několikátý rok razíme termín Human Centered Employer Branding. Víme, je to spousta cizích slov, co si tedy pod tím představit?

Primárně to, že úspěšné firmy se budou rozhodovat s ohledem na potřeby lidí, nejen na potřeby businessu. Dále třeba to, že při tvorbě nabídky práce se nebudete spoléhat na 1 sdělení pro všechny. Zkuste vytvořit cílenou nabídku (EVP) pro konkrétní segmenty, ze kterých se mohou vaši noví kolegové rekrutovat. Poznejte potřeby cílové skupiny a využijte cílené komunikace.

Uvědomme si, že lidé pracují pro lidi, ne pro organizace.

2. Omnichannel Employer Branding

Využívejte také různých kanálů pro sdělení vašich příběhu. Kanálů, ať už offline či online, dnes existuje celá řada. Vyberte si takový, kde zastihnete vaši cílovou skupinu. Svět není jen o onlinu, i když by se to posledních pár let mohlo zdát. Osobnímu setkáním na veletrzích, dnech otevřených dveří či hackatonech se žádná online komunikace nevyrovná.

Komunikace navenek je důležitá, ale ještě důležitější je komunikace uvnitř. Pořádejte pravidelná setkání s kolegy, ať už hromadná či osobní. Zapomenout byste neměli ani na CSR aktivity.

Udělejte ze všech vašich kolegů ambasadory vaší značky zaměstnavatele.

3. Talent-driven Market a Talent Branding

Dříve se vám na inzerát práce přihlásily desítky, možná stovky lidí a vy jste si mohli vybírat ty nejlepší. Dnes je tomu jinak. Kandidáti si vybírají firmy, kde chtějí pracovat. Nestačí se spolehnout na klasické „post and pray“ – inzeruj a modli se.

Správným kandidátům musíte jít naproti. Vy sami jim musíte vaši firmu „prodat“. A dnes už to platí i pro výrobní sektor.

Sdílejte reálné zkušenosti vašich současných kolegů. Příběhy úspěchu talentovaných lidí stále fungují. Přiblížíte tím atmosféru ve firmě a potencionální uchazeči pak budou mít snadnější se s vámi identifikovat. Budou mít větší jistotu, že k vám patří.

Vytváření (dobré) pověsti díky lidem uvnitř je nejsnadnější a nejlepší způsob, jak se odlišit od konkurence.

Rozvíjejte své E.B. znalosti

Staňte se expertem na Human Centered Employer Branding.

Buďte součástí MenSeek Akademie!

 

4. Smysluplná práce vs WL balance

WL balance je mrtvý. Ať žije smysluplná práce. To tvrdí mnoho studií. Proč tomu tak je? Práce už dnes není opakem života, ale jeho součástí, podmnožinou.

Aby byli lidé v práci spokojení, motivovaní a inspirovaní, potřebují v ní vidět smysl. Navíc, pokud ve své práci dokážou využívat své talenty a silné stránky, práce pro ně není tím, co jim bere energii, ale naopak.

Podle výzkumu Universum Global jsou mladí lidé (překvapivě) připraveni více pracovat na úkor work-life balance.

5. Transparentní nabídka (EVP)

EVP nejsou jen benefity a silné stránky, které vám mají přitáhnout kandidáty na pohovor. Je to soubor všech hodnot, které zaměstnanec získá výměnou za práci ve vaší společnosti.

Dnešní nábor je proces interakce dvou stran, ve kterém by v ideálním případě mělo dojít k win-win situaci, tedy že uspokojeny budou obě strany. Čestné firmy dodržují přístup dávám – dostávám, kdy si obě strany vymění stejnou hodnotu.

Transparentnost nabídky pak spočívá v tom, že firma komunikuje nejen pozitiva a výhody, ale také výzvy a stinné stránky. Uchazeč tak může v průběhu náboru udělat informované rozhodnutí.

Je jasné, že veškeré přikrášlování bude mít pouze krátkodobý dopad a z dlouhodobého hlediska vám vůbec nepomůže.

6. Unikátní a autentický obsah

Úzce souvisí s předchozím bodem. Že nemáte co sdílet? Nebo nemáte profi foťák ani profi kameru? Co třeba použít telefon?

Někdy je lepší okamžitě použít méně dokonalý obsah, než čekat na profesionálního kameramana z Barrandova (a je to i levnější).

I nedokonalý obsah dělá firmu živou. A lidé se s ním dokonce lépe ztotožní. Tvořte se svými lidmi, zapojte je do tvorby obsahu.

„Pokud děláte něco s láskou a nadšením, tak nevadí, že to není dokonalé. Lidé tomu více uvěří.“

Simon Sinek

7. Komunita více než kultura

Firemní kultura je v souvislosti s Employer Brandingem zmiňována poměrně často. Je to jeho důležitá ingredience. Vytváření komunity s vlastními pravidly však naplňuje lidi více než „korporátně“ propagovaná firemní kultura.

Lidé oceňují pracovní komunitu, chtějí někam patřit, náležet. Sounáležitost s týmem je důležitá pro 73 % všech zaměstnanců. Noví kolegové v týmu pak podvědomě přebírají hodnoty a zásady „smečky“.

Existují 2 teorie k firemní kultuře: Kultura řídí chování lidí vs chování lidí řídí kulturu. Ve skutečnosti tvorba komunity potřebuje obojí. Komunita řídí chování a chování je řízeno komunitou. Zdá se vám to složité? Vůbec ne, stačí se nad tím trošku zamyslet.

8. Růst, rozvoj, rekvalifikace

S rozvojem robotů a umělých inteligencí by se zdálo, že potřeba náboru lidí bude klesat. Není to tak úplně pravda. Sebelepší robot potřebuje naprogramovat a řídit, umělá inteligence vám zase např. do textu nedá takové emoce jako člověk.

Každopádně, jak jsme už uvedli na začátku, po smyslu práce je pro lidi jejich rozvoj hned na druhém místě v očekávání souvisejících s jejich prací. S nástupem nových technologií bude potřeba rozvoje a rekvalifikace růst také u dělnických pozic. Dalším důvodem bude očekávané propouštění a nutnost doplnit nové znalosti a dovednosti pro lepší uplatnění na rychle se vyvíjejícím trhu práce.

9. Hybridní a remote způsob práce

Od covidu napadení už home office přestal být benefitem. Je to nový normál, který všichni očekávají. Zvláště mladší generace. Není také problém uspořádat online nábor, i když osobnímu setkání se nic nevyrovná.

Tím, že se lidé navykli pracovat doma, jsou poloprázdné kanceláře, takže chytré firmy mohou docela dost ušetřit na pronájmu či energiích. Další výhodou je, že zaměstnanci nemusí dojíždět, což jim může ušetřit čas i peníze a firmy se mohou kasat, že i tímto snižují uhlíkovou stopu.

10. Benefity s důrazem na zdraví

Nabídka konkrétních benefitů bude dál hrát podstatnou roli v rozhodovacím procesu kandidáta. Většina firem má svou nabídku poměrně pestrou. Není ale překvapením, že ze strany zaměstnanců roste poptávka po benefitech souvisejících se zdravím, vč. toho duševního.

Příkladem z české kotliny může být společnost Albatros Media. Její zaměstnanci mohou v rámci benefitů využívat odborné péče od firmy Soulmio.

V BioVendor Group zase připravují v rámci projektu Genetify.me nabídku analýzy střevního mikrobiomu, což může být také zajímavý zaměstnanecký benefit.

11. Onboarding a vývoj jeho role

V roce 2023 již nepůjde o orientaci ve firmě, ale o nasátí firemní kultury a sdílených hodnot. Každý nový zaměstnanec by se měl během prvního měsíce v organizaci cítit bezpečně a součástí nového týmu.

Důležité bude, aby během onboardingu nováčci získali ucelený obraz o vaší značce zaměstnavatele; včetně výhod a nevýhod, výzev a také stinných stránkách vykonávané práce. Měli by poznat obě strany mince – co dostanou, ale co také musí dát. Co musí obětovat pro dobro firmy a co firma na oplátku udělá pro ně.

Nemá cenu nic maskovat, uchazeči jsou dnes chytřejší než kdy jindy a spíše dříve než později lži odhalí.

Přizpůsobení onboardingu tak, aby odpovídal každé pozici, umožňuje novým zaměstnancům cítit, že jejich potřeby jsou naplňovány, a tím zvyšuje angažovanost, motivaci a nadšení.

12. Propouštění s dobrým jménem

Propouštění je normální součást vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. I při ukončení pracovního procesu je třeba dbát na potřeby lidí a tím pádem i na zaměstnavatelský brand.

Zkuste odcházejícím zaměstnancům nabídnout podporu při hledání nového místa nebo jim poraďte, co by na sobě měli zlepšit.

Zajímavou možností mohou být také alumni programy. Není od věci jednou za pár měsíců (let) pozvat bývalé kolegy na nějakou událost či akci. Třeba zjistíte, jak se za uplynulý čas posunuli a možná se vám budou hodit na nějaké volné místo. Za předpokladu, že se chtějí vrátit. Samotné pozvání v jejich očích určitě zvýší kredit vaší firmy.

Závěrem

Příštích 12 měsíců ukáže, do jaké míry budou tyto trendy ovlivňovat budování úspěšných a inovativních týmů.

Jisté je to, že firmy, které budou věnovat stejnou pozornost jak potřebám svých zákazníků, tak svých zaměstnanců, budou mít nespornou konkurenční výhodu nejen na trhu práce.

Zajímejte se o potřeby vašich lidí a vaše značka zaměstnavatele jen pokvete.