Firemní kultura a mileniálové
Firemní kultura a mileniálové
Určitě se nedá tvrdit, že by firemní kultura dodnes nikoho nezajímala. Nicméně z toho, co bylo dříve pro společnosti spíše nadstandardem nebo výhodou, se v dnešní době stává povinnost. Primární důvod je prostý – generační obměna. Zahraniční portál Factank se mj. zabývá podílem jednotlivých generací na celkovém pracovním trhu.

V aktuálním období se bavíme o třech aktivních generacích:

  • Boomers – děti narozené po 2. světové válce
  • Generace X – narození mezi lety 1965-1985
  • Generace Y neboli Millennials – narození po roce 1985

Důvodem proč jednotlivé generace zmiňujeme nyní, je změna, ke které došlo v nedávné době. Millennials předskočili generaci X na první pozici, co se podílu na pracovním trhu týče. Ve výsledku to znamená, že největší pracující skupinou jsou lidé do 32 let.

To, že mladší lidé přebírají otěže pracovního trhu, není nic neobvyklého, jedná se o přirozený proces. Neodmyslitelným faktem pak určitě je, že každá generace je ovlivněna dobou, ve které vyrůstá. S radostí se do skupiny millennials zahrnu a troufnu si tvrdit, že jsme vyrůstali a stále vyrůstáme v době velkého technologického rozmachu a v době, která je zaměřena především na finanční prosperitu a rozvoj.

Firemní kultura a mileniálové

Co tedy vlastně hledáme

Často slýchávám především od svých rodičů a prarodičů, že dnešní doba je extrémně uspěchaná. Všichni chtějí mít všechno honem honem co nejrychleji a pokud dosáhnou svého, tak co nejrychleji zase vyměnit za další, novější. I když je zapotřebí taková tvrzení brát s rezervou, tak si myslím, že mají něco do sebe. Upřímně pochybuji o tom, že cílem někoho z nás studentů, je obdržet zlaté hodinky za třicetiletou službu v jedné společnosti. Základním kariérním cílem už není jen stabilní pracovní místo. Do rozhodovacího procesu se přidává stále více proměnných, jako jsou hodnoty společnosti, cíle a vize, fungování uvnitř společnosti a celková firemní kultura podniku.

Tato tvrzení potvrzují studie Deloitte University Press, ze kterých můžeme vyvodit stručný závěr: Pokud chce společnost zaujmout a získat novou a mladou pracovní sílu, je zapotřebí soustředit se právě na firemní kulturu. Pro nové potenciální zaměstnance se tím tedy rozšiřují možnosti, podle kterých mohou nové zaměstnání hledat.

V čem je pro nás firemní kultura nejlákavější

Vše funguje v jednoduché synergii. Čím více se firemní kultura blíží požadavkům a nárokům pracovní síly na trhu, tím více interakcí na svoje nabídky může očekávat. Je nutné říci, že každá společnost musí na základě svého profilování a zaměření nastavit svoji kulturu tak, aby zaujala odpovídající obecenstvo. Překvapivě tedy neexistuje obecný vzorec pro úspěch.

Chceme-li opětovně vycházet ze zmíněných studií, tak u generace Y se společnosti nejčastěji setkávají se dvěma specifickými charakteristickými rysy, které jsou do jisté míry provázány právě dobou, ve které se pohybujeme.

Flexibilní pracovní úvazky

Flexibilita

Pípnout a odpípnout každý příchod a odchod do elektronického zařízení, které spočítá na minutu přesně, jestli se někdo na obědě zdržel o minutu déle. Častá praxe, která se však nesetkává s pozitivním ohlasem. Kontrola je určitě důležitou součástí pracovního výkonu, nicméně právě millennials jsou tou generací, která upřednostňuje vyšší míru důvěry ve všech pracovních směrech. Jsme v nadsázce zhýčkanou generací, která se jen těžko smiřuje s autoritativním stylem řízení společnosti.

Pod flexibilitou si určitě můžeme představit velice vítanou formu práce z domova. Jen pokud je pohoda v osobním životě, může být i v pracovním. Vše jde ruku v ruce opět s dobou, která na základě technických vymožeností, sdílených sítí a dalších komunikačních zařízení, umožňuje i při práci z domova zůstat v kontaktu se spolupracovníky nebo klienty. Flexibilita je v dnešní době jedním z nejžádanějších atributů.

Firemní kultura a mileniálové

Profesní rozvoj

I když jsme zmiňovali, že celková doba, ve které se pohybujeme, je zaměřena především na finanční prosperitu, tak s opětovnou datovou podporou můžeme u millennials najít další spojující bod. Při výběru zaměstnání u této věkové skupiny převažuje možnost osobního rozvoje nad finančním ohodnocením. Málokdo už přemýšlí ve stylu, dobré peníze – dobrá práce. Možností, které můžeme u firem vyhledávat, je nepřeberné množství, od rozvoje v daném oboru, přes rozvoj jazyků až po zařazení do MOOC kurzů.

V důsledku velice rozmanitého pracovního trhu pro nás všechny může být jistá rozdílnost v rámci firemních kultur výhodou, kterou můžeme při hledání zaměstnání, praxe nebo stáže jednoduše využít.

Získejte mladé talenty

Oslovte studenty a absolventy atraktivním profilem na Jobfairs.eu. Za zkoušku nic nedáte. Základní balíček je zdarma. Pomocí profilu můžete snadno komunikovat k tisícům mladých talentů.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.