Employer Branding 2024: Hlavní výzvy a trendy

Co nás čeká a nemine v roce 2024? Jak se mění lidské potřeby a očekávání? Jakou formou budeme spolupracovat? Jakým způsobem budeme přitahovat talenty? A jak se do toho již dnes zapojuje AI?

Na přelomu roku jsme se jako již tradičně zamýšleli nad tím, jaké trendy a výzvy přinese nový rok do našeho oboru vytváření značky zaměstnavatele.

Dali jsme hlavy dohromady a vysypali z nich naše myšlenky. Poté jsme prošli internet křížem krážem a sepsali názory dalších autorů působících v oboru. No a nakonec jsme se samozřejmě zeptali umělé inteligence.

Braindumping

Web search

ChatGPT

Co nás letos čeká

Analýzou získaných informací jsme zjistili, že se myšlenky z těchto tří zdrojů potkávají v těchto 10 hlavních tématech:

  1. Leadership jako základ
  2. EB jako součást firemní strategie
  3. Různorodé způsoby spolupráce
  4. Důraz na péči o zaměstnance
  5. Využití nových technologií
  6. Neustálé vzdělávání a rozvoj talentů
  7. Zaměstnanci jako ambasadoři značky
  8. Tvorba unikátního obsahu
  9. Konzistentní průběžná komunikace
  10. Inkluze a diverzita

Pojďme tato témata více rozebrat.

 

Leadership jako základ

Leadership není jen o řízení; je to klíčový pilíř každého úspěšného Employer Brandu. Lídři, kteří žijí podle firemních hodnot a sdílejí svůj příkladný postoj, nejen inspirují své týmy, ale také se stávají obličejem značky. Netýká se to jen top managementu, ale vedoucích na všech úrovních.

Velkým tématem zůstává rozvoj liniových manažerů, zejména ve výrobních firmách.

V dnešním digitálním světě je pro lídry důležité aktivně se zapojovat do publikování a sdílení svých myšlenek a příběhů. Mohou tak inspirovat současné i budoucí zaměstnance a pomáhat vytvářet transparentní a autentickou image zaměstnavatele.

EB jako součást firemní strategie

Employer Branding už dávno není jen „nice to have“, ale je klíčovým prvkem pro podnikání a jeho rozvoj. Firmy, které efektivně integrují EB do své celkové strategie, dokážou lépe přilákat talenty, zlepšit zaměstnaneckou loajalitu a zvýšit celkovou výkonnost podnikání.

Různorodost způsobů spolupráce

Moderní pracovní prostředí vyžaduje adaptabilitu ve způsobech spolupráce. Tradiční, remote, nebo hybridní modely práce musí být reflektovány v komunikaci značky, aby přitahovaly široké spektrum talentů. Způsob, jakým firma přistupuje k flexibilní práci, je dnes klíčovým faktorem pro mnoho uchazečů o zaměstnání.

Velkou výzvou zůstává flexibilita práce ve výrobních firmách.

Důraz na péči o zaměstnance

Wellbeing, tedy kvalita života, včetně toho pracovního, se stává prioritou. Programy zaměřené na osobní pohodu kolegů a atraktivní benefity nejen zvyšují spokojenost zaměstnanců, ale také posilují image firmy jako zaměstnavatele, který se o své lidi stará.

Např. téma duševního zdraví dnes pro své lidi nabízí již spousta firem.

Využití nových technologií

Je to tu: AI. Využití inteligentních digitálních nástrojů může významně zlepšit efektivitu práce a tím i zaměstnaneckou zkušenost. Tyto nástroje umožňují také personalizovanou komunikaci v průběhu náboru a zefektivňují jeho procesy, čímž také zvyšují atraktivitu firmy jako zaměstnavatele

Rozvíjejte své znalosti a dovednosti

Myslete jako designér a staňte se expertem na Human Centered Employer Branding.

Buďte součástí MenSeek Akademie!

Neustálé vzdělávání a rozvoj talentů

Toto téma úzce souvisí s předchozím. V době rychlých změn a technologického pokroku je neustálý rozvoj klíčový. Programy pro rozvoj talentů, reskilling a upskilling nejen podporují zaměstnance v jejich profesním růstu, ale také přispívají k rozvoji inovativního pracovního prostředí.

Zaměstnanci jako ambasadoři značky

Zaměstnanci, kteří jsou angažovaní a spokojení, se přirozeně stávají ambasadory značky. Promyšleným podporováním zaměstnanců k tomu, aby sdíleli své příběhy a zkušenosti, může firma efektivně zvyšovat povědomí o své zaměstnavatelské značce a přitahovat tak další vhodné talenty.

Tvorba unikátního obsahu

Vytváření obsahu, který je autentický a rezonuje s cílovou skupinou, je klíčové. Zaměření na příběhy, které odhalují „lidskou tvář“ firmy, může posílit důvěru a přitažlivost značky. Toto téma úzce souvisí s předchozím tématem, tedy s využitím zaměstnanců a jejich osobních příběhů.

Konzistentní průběžná komunikace

Employer Branding vyžaduje konzistentní a celoroční přístup, nikoliv pouze nárazové kampaně. Tento přístup pomáhá udržovat povědomí o značce a hlavně budovat dlouhodobou důvěru. Tím podporuje také nárazové „prodejní“ kampaně v období, kdy firma potřebuje intenzivně podpořit nábor nových zaměstnanců.

Inkluze a diverzita

Zahrnutí inkluze a diverzity do tvorby atraktivního employer brandu je nezbytné. Přístup k rozmanitosti generací, kultur a pohlaví zlepšuje firemní kulturu. Současně tento přístup výrazně podporuje kreativitu týmové práce. Také v očích veřejnosti je firma vidět jako progresivní a inovativní zaměstnavatel.

Shrnutí

Základem každé skvělé firmy jsou její lidé a vůdci, kteří jsou více než jen manažeři – jsou to průvodci a inspirátoři. V dnešním propojeném světě se stávají tváří firmy, nejen v kancelářích, ale i online.

Úspěšný employer branding není jen o strategiích a kampaních, ale o vytváření místa, kde se lidé cítí cenní, podporováni a součástí něčeho většího. Je to o firmě, která naslouchá, učí se a roste společně se svými zaměstnanci, otevřeně přijímá rozmanitost a podporuje osobní i profesní rozvoj.

V takovém prostředí se zaměstnanci stávají nejen pracovníky, ale skutečnými ambasadory značky, kteří se s hrdostí dělí o své příběhy a zkušenosti.

A jak to vidíte vy?

Jakým trendům a výzvám budeme letos čelit? Napište nám do komentářů. 👇

Líbil se vám tento článek? Sdílejte ho dál, děkujeme.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.