Employer Branding 2022: Hlavní výzvy a inspirativní trendy

autor: | Úno 23, 2022 | Employer Branding

Employer Branding výzvy a trendy

Současný trh práce je vysoce konkurenční a zcela propojený. Vaši zaměstnanci jsou hlavním zdrojem autentických informací o tom, jaké to je pracovat ve vaší firmě. Pokud jsou vám naklonění, máte z části vyhráno. Pokud jako zaměstnavatel nestojíte za nic, žádné kampaně vám nepomohou. Vaši lidé jsou nejsilnějším nástrojem vytváření vaší značky zaměstnavatele.

Význam Employer Brandingu trvá, respektive nestále roste. V podstatě se ale jedná o to, jak vás vnímají nejen vaši zaměstnanci, ale také zájemci o spolupráci, specialisté ve vašem oboru a veřejnost, která vás obklopuje.

Jaké výzvy a trendy stojí před zaměstnavateli v roce 2022? Dali jsme dohromady naše myšlenky. Pak jsme probádali spoustu článků na webu. Níže uvádíme TOP 10 hlavních témat, které z našeho snažení vzešly.

 

  1. Leadership
  2. Firemní kultura
  3. Budování srozumitelného obrazu
  4. Konkurenceschopná nabídka
  5. Zapojení zaměstnanců
  6. Značkový obsah a komunikace
  7. Hybridní způsob práce
  8. Diverzita a inkluze
  9. Data a automatizace
  10. Splynutí značek

“People ask the difference between a leader and a boss.

The leader leads, and the boss drives.“

Theodore Roosevelt

Boss vs leader

1. Rozvoj leadershipu

Lidé se nespojují s firmami, ale s lidmi. Chtějí být součástí většího celku, který sdílí stejné hodnoty a pracuje na něčem, co má smysl. Právě zde hrají zásadní roli lídři, šéfové.

Tito muži a ženy jsou důležitými nositeli firemních hodnot a zásad. Stávají se tak hlavními spolutvůrci firemní kultury, což je jedna z nejdůležitějších složek zaměstnavatelského brandu.

Od těchto lidí se také očekává, že budou mít jasnou vizi o dalším směřování společnosti, kterou vedou. Klíčové budou jejich schopnosti, které jim umožní tuto vizi komunikovat a sdílet se všemi zaměstnanci ve firmě.

Stejně podstatná bude jejich schopnost empatie, která jim umožní vcítit se do pozice nebo role svých podřízených a pochopit jejich skutečné potřeby.

Neméně zásadní roli hrají také linioví vedoucí. Tito lidé jsou klíčoví, co se týče předávání důležitých informací zaměstnancům v první linii.

Ačkoliv je Employer Branding mezi top manažery stále častěji probírané téma, stále je vnímán jako relativně nový koncept, případně jako projekt, který má na starosti HR oddělení. Přitom jde o strategický přístup k vedení a rozvoji firmy v roli zaměstnavatele.

Je důležité, aby šéfové přijali vytváření atraktivní značky zaměstnavatele jako svoji strategickou prioritu, jako celostní přístup a přitažlivou značku jako výsledek svého snažení.

2. Firemní kultura

Kultura značky zaměstnavatele ztělesňuje vše, za čím si jako firma stojíte. Tvoří ji již zmíněné hodnoty, zásady, zvyklosti, tradice, rituály. Každá společnost má svou unikátní kulturu, kterou je třeba chránit, udržovat a oslavovat. A také ukazovat.

Vaše firemní kultura je součástí identity vaší značky. Pomáhá vám vytvářet požadovaný obraz značky, který vysíláte do světa. Lidé tento obraz vnímají a jak vyplývá ze slova „identita“, buďto se s tímto obrazem identifikují, nebo naopak. Firemní kultura jako součást obrazu značky funguje jako magnet, který přitahuje správné lidi a odpuzuje ty ostatní.

V roce 2022 bude muset více zaměstnavatelů prezentovat kulturu své značky s ohledem na autentičnost. Podívejte se na firemní kulturu a způsob, jak ji prezentujete. Jste to skutečně vy? Pokud existuje rozpor mezi vaší firemní kulturou a tím, jak ji prezentujete, napravte to.

Předchozí pandemické roky prověřily kvalitu většiny firemních kultur. Firmy, ve kterých se šéfové dokázali postavit za své lidi, dokázali je chránit, povzbuzovat a motivovat, mají teď z čeho těžit a na čem stavět.

3. Budování jasného obrazu značky

Značka zaměstnavatele je to, jak vás lidé ve vaší organizaci i mimo ni vnímají jako zaměstnavatele. Důležitou složkou vašeho Employer Brandu je obraz vaší značky.

Obraz značky, neboli brand image, vyjadřuje, jak vás lidé „vidí“, jaké charakteristiky si spojují s vaší značkou, resp. firmou v roli zaměstnavatele. A vy tento obraz značky můžete, respektive musíte aktivně utvářet.

Budování obrazu značky souvisí s pojmy, jako jsou „brand awareness and perception“, tedy známost značky a její vnímání. Jde nejen o to, aby se o vaší značce vědělo, ale aby také byla správně pochopena. Aby lidé skutečně rozuměli tomu, kdo jste.

Hodně firem dělá chybu v tom, že se snaží komunikovat, aniž by měly jasně definovanou identitu značky zaměstnavatele. Nedají si tu práci, aby si uvědomily, kdo skutečně jsou a aby tuto identitu sdíleli napříč firmou a komunikací.

Buďte lepší a věnujte tomu čas. Zastavte se a zamyslete se nad tím, kdo jste a co jsou hlavní charakteristiky vaší značky. A stůjte si za tím. Identita značky by měla vycházet z nitra vaší firmy.

4. Konkurenceschopná nabídka

Propozice, neboli nabídka, je druhou důležitou složkou Employer Brandu. V souvislosti s Employer Brandingem se často mluví o Employee Value Proposition (EVP).

V podstatě se jedná o unikátní kombinaci výhod, které jako zaměstnavatel nabízíte. Díky ní a její komunikaci získáváte vaší značce požadovanou pozici na trhu práce.

Pro firmy bude důležité nejen tuto nabídku řádně promyslet a připravit, ale také neustále aktualizovat podle vývoje na trhu a změny nabídky konkurence.

Bude třeba zapojit výše zmíněnou empatii a ujistit se, zda práce ve vaší společnosti naplňuje potřeby vašich lidí. Zeptejte se, jak jsou spokojení a co můžete jako zaměstnavatel změnit k lepšímu.

Zajímavým trendem je také personalizace nabídky. Je čas pochopit, že každý je jiný a má jiné požadavky. U některých pozic, zejména u špičkových technických expertů, bude trendem individuální nastavení podmínek práce i odměňování a benefitů.

Inovace od zaměstnanců

5. Zapojení zaměstnanců

Jakkoli by firmy rády měly svou komunikaci značky plně pod kontrolou, prostá pravda zní: vaši zaměstnanci jsou těmi, kdo v konečném důsledku utváří vaši značku zaměstnavatele. Mají každodenní zkušenost s prací ve vaší firmě, žijí vaši kulturu a definují ji svými vztahy a názory.

Doporučení proto zní: nechte zaměstnance mluvit za vaši značku. Zapojte vaše lidi do komunikace značky. Tvořte společně, nechte je, ať se stanou tváří vaší značky, jejím obsahem, ale také médiem, které tento obsah šíří.

Vytvořte interní tým podporovatelů. Vaše značka potřebuje ambasadory, kteří působí uvnitř organizace a pomohou přeměnit nápady v činy. Začněte tím, že najdete lidi, kteří si možná neuvědomují, že se zajímají o značku zaměstnavatele, ale již tlačí na zlepšení vedení, procesů, kultury, benefitů a podobně.

Pamatujte také na bývalé kolegy. Neexistuje PR nástroj, který by se vyrovnal doporučení ze strany bývalých zaměstnanců, kteří vás dál nadšeně podporují.

6. Značkový obsah a komunikace

V roce 2022 budete muset více než kdy předtím zveřejňovat pravidelné aktualizace obsahu představující vaši značku zaměstnavatele z pohledu vašich zaměstnanců.

Čím konkrétnější budete pro každé oddělení a pozici, tím snazší bude pro nové kandidáty představit si sami sebe jako součást vašeho týmu.

Veďte podrobný blog o tom, co oceňují vaši lidé na práci ve vaší společnosti. Zveřejňujte rozhovory nebo podcasty, obrázky a videa. Odkryjte detaily práce vašich oddělení a je pravděpodobné, že budete mnohem více přitahovat talenty, které potřebujete.

Velmi důležitá bude také digitální vizitka společnosti jako zaměstnavatele. Výzkum ukázal, že cca 3/4 kandidátů nejprve prozkoumává webovou stránku svého možného budoucího chlebodárce.

Založte si specializovanou kariérní stránku, která bude plně ve vaší režii. Využívejte sociální sítě, ale vyberte ty relevantní. Nezapomeňte však svou značku prezentovat konzistentně ve všech digitálních kanálech.

7. Hybridní způsob práce

Původní způsob spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se za posledních několik let dramaticky změnil. Práce na dálku, z domova, se stala běžnou součástí pracovních životů.

Moderní pracoviště je kreativní, propojené, kulturně pestré, zaměstnanci mají mnoho alternativ k práci na plný úvazek.

Roste také požadavek po 100% flexibilitě, zejména u mladých talentů. Firmy se budou muset přizpůsobit, aby získaly jejich zájem.

Nyní musíte jako zaměstnavatel nabídnout zaměstnancům takové podmínky a vedení, které zajistí jejich zapojení a zaměří se na jejich duševní a fyzickou pohodu, nejen na jejich dovednosti.

Důležitým tématem je také zdraví zaměstnanců. Bohužel díky práci z domova lidé omezili svůj pohyb, někdy také pracují v nevhodných polohách, jako třeba na gauči, což zdraví rozhodně neprospívá.

Práce na dálku také nejde nabídnout všem. Těžko bude výrobní dělník pracovat na home office. To může způsobovat různé konflikty mezi zaměstnanci.

zaměstnanci

8. Diverzita a inkluze

Diverzitu lze označit jako praxi, kdy jsou v rámci určité skupiny nebo společnosti zapojení profesionálové z různých prostředí a zkušeností. Zatímco inkluze znamená, že každý má rovné příležitosti a přístup k tomu, aby mohl přispět ke zlepšení projektu nebo společnosti.

Moderní firmy chtějí být vnímány jako místo, kde může pracovat každý, kdo má správný talent. Chtějí uchazečům ukázat, že jim záleží více na kvalitě práce a ne na jejich rozdílném původu.

Diverzita má souvislost s hybridní prací a prací na dálku. Možnost zapojit lidi z různých prostředí nebo dokonce zemí znamená to, že vaše společnost bude mít čerstvé nové nápady.

Z pohledu designerů to rozhodně vítáme. Pestré týmy mají pestré nápady. Potvrzuje to i naše praxe. Při práci na různých projektech vždy usilujeme o vytvoření různorodého týmu.

Do hledání řešení jsou pak často zapojení lidé napříč firmou, např. ředitel, asistentka, lidé z výroby, atd. muži, ženy, různý věk, různé profese. Různé úhly pohledu přinášejí různé nápady a také zajímavé diskuze.

9. Data a automatizace

Značka zaměstnavatele je to, co si lidé nosí v hlavě. Souvisí se sentimentem, postojem k vaší firmě, svou roli hrají emoce. Jednoznačný způsob, jak takovou značku měřit, neexistuje.

Existují ale různé ukazatele, které můžeme sledovat a měřit zkušenost kandidáta nebo zaměstnance v různých fázích jeho cesty. Data můžete použít k určení, které fáze a aspekty cesty kandidáta/zaměstnance vyžadují největší pozornost.

Jakmile si vyberete oblast ke zlepšení, ujistěte se, že se ponoříte hluboko do souvisejících dat, abyste se ujistili, že přijímáte přístup a taktiku, která bude nejúčinnější.

Je to velká výzva pro nás „soft“ lidi, kteří jsme orientovaní na lidi. Pro kolegy z „hard“ oddělení bude přirozenější vyjádřit všechno čísly.

Velký potenciál skrývá automatizace rutinních činností v rámci celého procesu. Od chatbotů na kariérních stránkách, přes zpracování žádosti uchazeče v ATS, ale i plánování využití pracovních míst ve sdílených kancelářích.

10. Splynutí značek

Budování značky zaměstnavatele bude v roce 2022 stejně důležité jako budování spotřebitelské značky. Má to svoji logiku.

Pro mnoho uchazečů je smysl existence firmy a její podstata, případně produkt, klíčovým faktorem pro ucházení se o spolupráci. Stejně tak je pro stále více zákazníků důležité vědět, jací lidé pracují uvnitř společnosti a jak se o ně firma stará, zda je důvěryhodný partner.

Zaměstnanci firem chtějí cítit, že jsou pro firmu právě tak důležití, jako její zákazníci. Značka zaměstnavatele a spotřebitelská značka se tak propojí.

„We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen.“

Motto The Ritz-Carlton Hotel Company

Ritz Carlton

Závěr

Chcete-li v roce 2022 vyniknout a udržet si dlouhodobě dobré pracovníky, budete muset investovat do rozvoje a upevnění své značky zaměstnavatele.

Všechno, co děláte a říkáte, je Employer Branding. A nejdůležitější je to, co o vás říkají všichni ostatní!

Dobrou zprávou je, že to hlavní máte uvnitř firmy. Jsou to vaši lidé a jejich zkušenost. Pokud práce naplňuje jejich potřeby, jsou to partneři na vaší straně a silný nástroj pro váš Employer Branding.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.