Design Thinking ve službách (jejího veličenstva) značky zaměstnavatele

autor: | Bře 5, 2024 | Employer Branding

Značka zaměstnavatele je myšlenkový konstrukt. Je ukryta v hlavách lidí, kteří vás znají jako zaměstnavatele. Vzniká v průběhu seznamování uchazeče s firmou a jednání o zaměstnání, rozvíjí se v průběhu spolupráce a žije ještě dlouho poté, co se člověk s firmou rozloučí.

Samotný vznik značky je poměrně jednoduchý proces. Značka vzniká prostřednictvím zkušenosti / zážitku (vyberte si, v angličtině stačí jedno slovo: experience).

Jenže onou zkušeností může být jakákoliv interakce člověka se společností v roli zaměstnavatele.

Například inzerát s nabídkou práce, průběh výběrového řízení, onboarding nováčků, vlastní výkon práce, kariérní plány, způsob vedení a odměňování, interní komunikace a firemní kultura jako taková.

A tím se dostáváme k pointě. Employer Branding je v podstatě jednoduchý, ale velmi komplexní přístup, zahrnující všechny lidi a aktivity, týkající se jejich spolupráce. A to z něj dělá tzv. Wicked problem, nebo jak říká Don Norman, komplexní sociálně technický systém.

Designové myšlení (Design Thinking) jako přístup k řešení těchto komplexních problémů nám dává naději i nástroje, jak se s nimi poprat.

Narazíte na spoustu definicí.

 • „Design Thinking je především proces řešení konkrétního problému.“
 • „Designovým myšlením neoznačujeme žádný konkrétní obor, ale specifický přístup k řešení problémů a inovací.“
 • „Designové myšlení je přístup k řešení složitých problémů způsobem zaměřeným na uživatele.“

Co používáme my? Jsme pro všechny.

Designové myšlení je taková zdravá střední cesta při řešení problémů – je ponořeno do emocí a intuice, ale zároveň se spoléhá na analytiku, vědu a zdůvodnění; používá směs obou.

A právě proto funguje.

Je to způsob myšlení, přístup ke komplikovanýmh problémům a objevování řešení, která nejsou na počátku projektu vůbec zřejmá.

Zaujmout vás může fakt, že nebudete hrát jen podle pravidel. Naopak se budete muset kreativně přizpůsobit a pravidla správně ohnout dle situace.

Co tím je myšleno? Design thinking není lineární proces. Máme 5 fází, které na sebe navazují a využíváme je při řešení problémů. Existují však situace, kdy budeme muset jednotlivé fáze přeskočit, vrátit se zpět a přehodnotit celou situaci.

Díky těmto krokům a skokům se učíme, získáme nové znalosti a nakonec dokážeme vytvořit efektivní řešení.

Základním kamenem je „lidskocentrický“ (human centered) přístup. Celý proces začíná u lidí, pro která jsou řešení navrhována. Vychází především z jejich potřeb, tužeb, snů a chování.

Snahou je pochopit uživatele… vědět, proč dělají to, co dělají a co chtějí.

Proč právě Design Thinking?

Základní problém je v našem způsobu myšlení. Naše hlava si často dělá, co chce. Automaticky používáme zaběhnuté vzorce myšlení. Designové myšlení nám je pomáhá rozbít. A začít kontrolovat.

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” – Albert Einstein

Stále vytváříme složitější a komplexnější systémy. Lidé se specializují na konkrétní problémy a přestávají spolu spolupracovat a komunikovat.

Toho si často můžeme všimnout v týmech, kdy je každé oddělení na jiné vlně a mají problémy se dohodnout na jednotném řešení.

Problémem v dnešní společnosti jsou také tlaky na rychlé a funkční řešení. Abyste však mohli vytvořit funkční řešení, potřebujete čas, nápady a možnosti.

Často tak stavíme pouze na domněnkách a bojíme se pochybení a neúspěchu.

Design Thinking nám ale ukazuje jiné možnosti. Díky němu se zaměříte na věci, které jsou nejdůležitější pro vaše potenciální uživatele. Přestanete se bát chybovat, začnete pracovat v týmech, vytvoříte spoustu návrhů a pak už zbývá jen testovat a vybrat návrh, který má největší úspěch.

Díky designovému myšlení mají týmy svobodu vytvářet průlomová řešení.

Jak na to: 5 fází Designového myšlení

Metody Design Thinking pomáhají řešit komplexní problémy všude kolem nás – ve firmách, státech i na úrovni celé planety.

Existuje několik variant, jak designový proces uchopit a popsat. Jednotlivé modely se vzájemně nevylučují, pouze se doplňují či jinak rozšiřují.

Můžeme tvrdit, že úplným základem jsou 3 aktivity – pochopení, definování problému a návrh řešení problému.

Zaměříme se na 6ti stupňový model Design Thinking od Nielsen Norman Group.

Kde ho můžete využít například v Employer Brandingu?

 • Příprava náborových kampaní

 • Design náborového procesu

 • Design adaptačního procesu

 • Systém vzdělávání zaměstnanců

 • Podpora inovací ve firmách

 • Outplacement programy

Důležité: designový proces je cyklický a nikdy nekončí.

Nielsen Norman Design Thinking

Zdroj: NN Group

1. Empatie – pochopte uživatele a jejich potřeby

Uživatel a jeho potřeby. Nejdůležitější téma, kterým začíná každý projekt. Ať vytváříte firmu, službu, produkt, webovou stránku, nebo píšete článek. Člověk, pro koho tvoříte, je vždycky na prvním místě.

Protože důležité je uspět tam venku. U lidí. U svých uživatelů. Musíme si tedy určit, kdo jsou naši “uživatelé”.

Na jakou skupinu lidí cílíme:

 • co jsou jejich potřeby,

 • jaké je jejich rodinné zázemí,

 • kolik jim je,

 • jaké mají zájmy,

 • jak mluví a jak se vyjadřují,

 • co od nás chtějí slyšet nebo získat.

Tady přichází na řadu také popření našich vlastních domněnek. Často si v hlavě vytvoříme hned názor a toho se držíme. Skutečnost ale může být naprosto jiná.

Ptejte se. Dělejte rozhovory. Pozorujte. Hledejte a zkoumejte. Myslete „out of the box.“

Projděte se v botách svých uživatelů.

2. Definování – určete, co je skutečný problém

Už máme všechny informace, které potřebujeme. Teď přišel čas s nimi začít pracovat a pochopit je.

Je to část, kdy si určíme hlavní problémy či požadavky od uživatelů.

Projdeme všechny rozhovory, návrhy, nápady a poznámky od uživatelů. Z nich vypíšeme ty, které se objevovaly nejčastěji jako hlavní problémy.

Než budete pokračovat v myšlenkách, můžete si vytvořit persony, které vám pomohou udržet vaše myšlenky zaměřené na člověka, pro kterého připravujete řešení.

Design-Thinking-definice

3. Ideace – dejte dohromady všechny nápady

Přišel čas generovat nápady.

Zapomeňte na soudy, předsudky a hádky. Budete potřebovat otevřenou mysl a přijetí každého nápadu, ať už se vám zdá jakkoli bláznivý či hloupý.

Pamatujete na frázi „think outside the box“? Během prvních 2 fází jsme získali znalosti a vstupy, které k tomu potřebujeme. Teď budeme hledat alternativní způsoby, jak se dívat na jednotlivé problémy. Teprve poté vybereme nejlepší možné řešení.

Design-Thinking-ideace

4. Prototypování – dejte svým myšlenkám formu

Tady začíná experimentování. Cílem je určit nejlepší možné řešení pro každý nalezený problém.

Připravíme si rychlý koncept služby nebo produktu, skrze který můžeme ukázat své myšlenky a nápady.

Úkolem vašeho týmu je připravit levnou, zmenšenou nebo zjednodušenou verzi řešení (služby, produktu nebo konkrétní funkce) a prezentovat je uživatelům, kterým je určeno.

Využít můžete například:

 • Nákresy, story boardy, tabule

 • Papírové, kartonové modely

 • 3D tisk

 • Hraní rolí podle scénáře

5. Testování – Vraťte se k uživatelům a k jejich zkušenosti

Polil nás studený pot a nervózně čekáme na rozhodnutí soudce.

Ale ne. Design Thinking je o neustálém učení, zapracovávání poznatků a naslouchání. Žádná zpětná vazba není brána jako soud. Naopak, je to příležitost k získání nových znalostí a posunutí projektu zase o kus vpřed.

Nebojte se zpětné vazby a naopak ji vyhledávejte. Díky ní můžete zjistit například to, že řešíte problém, který vůbec není problémem. A taky to, že problém řešíte špatně.

A co pak? Vraťte se zpět. Upravte nejasnosti, změňte nebo navrhněte nové řešení, vytvořte prototyp – a znovu testujte.

Praktické příklady testování

 • Vizuály inzerátů pro náborovou kampaň
 • Návrh kariérních stránek
 • Rozvržení a struktura firemního časopisu
 • Onboardingový program pro nováčky
 • Systém interního vzdělávání

6. Implementace – Uveďte vize do praxe

Je důležité, aby řešení nejen zůstalo na papíře, ale skutečně pozitivně ovlivnilo životy vašich zaměstnanců.

Jde o nejdůležitější část designového myšlení, na kterou se nejčastěji zapomíná. Jak káže Don Norman, z NN Group, „potřebujeme více designového konání.“

Designové myšlení vás neosvobozuje od toho „věci skutečně udělat“.

Jakkoli může mít designové myšlení pro vaši organizaci dopad, ke skutečným inovacím vede pouze tehdy, pokud je vize realizována. Úspěch designového myšlení spočívá v jeho schopnosti proměnit určitý aspekt života koncového vašich uživatelů – zaměstnanců, ale i uchazečů o spolupráci.

Tento šestý krok – implementace – je klíčový.

  Design Thinking

  Shrnutí

  Employer Branding je komplexní přístup k budování stabilní a perspektivní firmy prostřednictvím angažovaných a inspirovaných zaměstnanců.

  Z pohledu Designového myšlení se jedná o tzv. „wicked problem“, nebo lépe řečeno komplexní sociálně technický systém.

  Design Thinking představuje přístup, který nám dává nástroje a postupy, jak tento problém řešit, respektive jak s tímto komplexním systémem pracovat.

   

  Budujte silný Employer Brand

  Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
  s tím rádi pomůžeme.