Další metriky v Employer Brandingu – I. část
Employer Branding metriky

Chybné měření síly značky

V předchozím článku jsme zdůraznili, jak je důležité měření a kvantifikování dopadů při EB. Tento první krok je důležitý. Ale musíme být schopni také prokázat, že když roste síla značky zaměstnavatele, tak rostou i výsledky jednotlivých zaměstnanců, je snazší je přilákat, zaujmout a udržet.

V tomto a následujícím článku se pokusíme vypsat 10 metrik, které můžete použít při argumentaci, že vaše EB aktivity znatelně zlepšily sílu vaší značky zaměstnavatele.

 

Prvních 5 přímých metrik pro měření Employer Brandingu

 

1. Vyšší počet kvalifikovaných uchazečů

Nejzřejmější dopad na značku zaměstnavatele je vyšší počet kvalifikovaných uchazečů. Nemáte-li aktuálně otevřené pozice, ale přesto se vám hlásí kandidáti, znamená to, že vaše značka zaměstnavatele je stále silnější a silnější.

2. Vyšší míra návštěvnosti vašich firemních kariérních stránek a stránek na sociálních médiích

Pokud vaše EB sdělení plní svůj účel, stále více a více jedinců by mělo navštěvovat vaše webové stránky a chtít se dozvědět o vaší firmě. Počet návštěvníků vašich firemních kariérních stránek by se měl zvýšit úměrně tomu, jak rozvíjíte své EB úsilí. Také by jste měli zkoumat vzorek návštěvníků a zeptat se jich, které EB faktory způsobily, že tyto stránky navštívili. Návštěvnost vašich stránek na sociálních médiích, videa na YouTube kanálu a další sdělení by měla podpořit sílu značky.

3. Hodnocení a recenze vaší firmy na glassdoor.com

Můžete sledovat, kolik nových kandidátů se během hledání práce podívalo na vaši společnost na glassdoor.com. Pokud se jedná o významné procento, je třeba sledovat, jak je vaše firma hodnocena na glassdoor.com. Objem komentářů vám také může napovědět, ať už těch kladných nebo záporných, jak si stojíte.

 4. Vaše skóre podle Linkedln´s Talent Brand Index

Změřte svoji sílu značky spolehlivým indexem vypočítaného z miliard profesionálních interakcí odehrávajících se na LinkedIn. Srovnejte dosah, tedy počet lidí obeznámených s vámi jako zaměstnavatelem, s angažovaností, tedy počtem lidí, kteří aktivně projevili zájem o vaši značku. Jednou z výhod tohoto měření je, že umožňuje firmám kalkulovat zlepšení síly značky zaměstnavatele a každý rok porovnat váš firemní index s ostatními významnými firmami.

5. Postavení vaší firmy v žebříčku „nejlepších pracovních míst“

V minulosti byly tyto seznamy dominantní a měly vliv na budování značky zaměstnavatele. Ale internet a sociální média je odsunuly do pozadí. Kromě toho nelze automaticky uvažovat, že když se na těchto seznamech vaše firma objeví, že to hned značí silnou značku. Je potřeba si uvědomit, že potenciální žadatelé možná nikdy neviděli podobné seznamy ani neslyšeli o vašem pořadí. Aby jste dokázali, že tam dopad opravdu je, zeptejte se žadatelů, nebo nově přijatých zaměstnanců, jestli vaše umístění na libovolném seznamu ovlivnilo jejich rozhodnutí při hledání zaměstnání. V případě, že významné procento řekne „ano“, měli byste považovat umístění na těchto seznamech za velmi důležité. Takovéto žebříčky tvoří například LinkedIn, Glassdoor a další organizace. Pokud se tedy objevíte na nějakém seznamu nebo vaše firma získá jakékoliv ocenění, měli byste o všem aktivně hovořit a zmiňovat tyto dosažené výsledky v tiskových zprávách. Tímto způsobem se pak snadno dostanete do médií a zvýší se zájem o vaší společnost.

 

V prvních dvou článcích jsme si představili největší nedostatek v Employer Brandingu, a to že většina firem nedokáže vyčíslit obchodní dopady EB. Druhou největší chybou při budování značky zaměstnavatele, jak jsem se dozvěděli v tomto článku, je, že se většině firem nedaří měřit a kvantifikovat sílu značky. Proto si dovolujeme tvrdit, že jakákoliv firma může úspěšně měřit své EB aktivity, pokud je správně pojmenuje a bude se jich měřím a výsledky zabývat.

Zdroj: http://www.eremedia.com/ere/the-2nd-biggest-mistake-in-employer-branding-failing-to-measure-employer-brand-strength

By Dr. John Sullivan

Staňte se specialistou na značku zaměstnavatele

Vyzkoušejte zdarma naše mobilní online kurzy a získáte přehled o možnostech využití marketingu v personalistice. Rezervujte si místo na některém webináři nebo workshopu a naučte se, jak lépe využívat vaši značku zaměstnavatele.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.