Tvoříme světlo

Budování značky zaměstnavatele Automotive Lighting

Výzva

Společnost Automotive Lighting vyvíjí a vyrábí světlomety pro významné výrobce automobilů. V roce 2013 nás oslovila s požadavkem na vytvoření dlouhodobého konceptu budování značky zaměstnavatele. Našim úkolem bylo zviditelnit společnost jako zaměstnavatele i mimo region Vysočina. Současně bylo nutné vysvětlit, že AL CZ není jen výrobní firma, která lisuje plasty, ale že je to společnost s vlastním autonomním vývojem a výrobou v oblasti high-tech elektroniky. Součástí „značkové“ komunikace byla i podpora spolupráce AL CZ s technickými univerzitami. Cílem bylo podpořit nábor do vývojového oddělení. Kampaň měla také podpořit vnímání společnosti jako dobrého souseda v Jihlavě a okolí.

Řešení

Prvním krokem bylo důkladné poznání společnosti. Navštívili jsme AL provozy v Jihlavě Pávově i Stříteži. Následovalo několik setkání se zaměstnanci společnosti. Ti vytvořili pestré skupiny, složené z elektrotechniků, strojařů, informatiků, kvalitářů, ale i údržbářů výrobních linek. Workshopů se zúčastnili jak zkušení senioři, tak junioři z řad absolventů technických univerzit. Díky těmto diskuzím jsme dobře pochopili, co pro jednotlivé segmenty zaměstnanců znamená pracovat pro Automotive Lighting. Následovala kreativní část práce zaměřená na vytvoření nosné myšlenky dlouhodobé personální komunikace. Současně vznikala i grafická podoba tohoto sdělení. Nakonec jsme sestavili mix vhodných komunikačních nástrojů.

Pilotní projekt 2013

Workshopy se zaměstnanci

Zaměstnanci společnosti pro nás byli největším zdrojem inspirace.

Unikátní fotogalerie

Společně jsme vytvořili vlastní databanku originálních fotografií.

Kariérní mikrostránka

Vytvořili jsme mikrostránku určenou pro zájemce o práci ve vývojovém oddělení.

Online inzerce

Využili jsme sponzorované výsledky vyhledávání a bannery vč. remarketingu.

Online PR

Vytvořili jsme personální profil na Facebooku a začali komunikovat s fanoušky.
h

Tradiční PR

Vydali jsme také několik tiskových zpráv pro tištěná i online média.

Update projektu 2014

Průzkum mezi zaměstnanci

Prostřednictvím dotazníků jsme se zeptali zaměstnanců, co jim práce dává, bere a v čem je jedinečná.

Nový firemní web

Společně s partnerem Porta Design jsme vytvořili nový firemní web, jehož součástí je kariérní sekce G2/Teamio od LMC.

Časopis pro zaměstnance

Koncem roku jsme převzali kompletní produkci časopisu pro zaměstnance firmy s názvem Alumen.

Update 2015

Update mikrostránky

Kariérní stránku jsme přesunuli na novou platformu s plně mobilní šablonou.
I

Náborové video

Společně s externím štábem jsme vytvořili prezentační a náborové video na téma Náš příběh světla.

Interní komunikace

Podpořili jsme interní komunikaci pomocí interní TV a informačních stojanů.

Využívat značku zaměstnavatele se vyplácí

kliknutí na inzerci

návštěv mikrostránky

sledujících uživatelů

prokliků do G2

v roce 2015

Jak vám můžeme pomoci?