Balíčky služeb pro vaši firmu

Naše služby jsme vám zabalili do praktických balíčků. Vyberte si ten, který vás nejvíc oslovuje a my ho přizpůsobíme vašim potřebám.

Chcete to raději nejdřív probrat? Využijte konzultaci zdarma.

Chceme inovovat a tvořit

Cítíte, že uvnitř vaší firmy dřímá skrytý potenciál? Hledáte cesty ke zlepšování? Pomůžeme vám více využít kreativní myšlení vašich zaměstnanců. Společně objevíme nové příležitosti k inovacím, které se skrývají uvnitř vaší firmy.

Průzkum uživatelských potřeb

Zjistěte, jaké jsou skutečné potřeby vašich zaměstnanců nebo zákazníků a vytvořte pro ně unikátní nabídku.

Hledání nových příležitostí

Poznejte silné i slabé stránky vaší firmy a objevte skryté příležitosti k neustálému zlepšování.

Analýza vzdělávacích potřeb

Odhalte současný stav znalostí a dovedností vašich lidí a mezery, které je možné napravit pomocí vzdělávání.

Designové workshopy

Zapojte vaše lidi do návrhu nových řešení. Využijte jejich znalost i a zkušenosti z různých oborů.

Testování na lidech

Otestujte navrhované řešení v praxi. Jeden experiment vám dá víc než stovky hodin jednání a diskuzí.

Analýza firemní komunikace

Objevte nové možnosti, jak vylepšit vaši komunikaci se zaměstnanci, uchazeči a komunitami.

Chceme získat a udržet nejlepší zaměstnance

Zaujměte ty nejlepší uchazeče a udělejte z nich spokojené a věrné zaměstnance. Rozvíjejte jejich talenty. Zapojte kolegy do firemní komunikace. Pomůžeme vám vytvořit nejen vhodné komunikační nástroje, ale také unikání obsah.

Cílené náborové kampaně

Podpořte nábor nových zaměstnanců cíleným oslovením vhodného publika. Kampaň vám připravíme na klíč.

Onboardingové programy

Usnadněte nováčkům zapojení do života firmy, pomozte jim s orientací a urychlete jejich zapracování.

Návrh vzdělávacích programů

Rozvíjejte znalosti a dovednosti vašich zaměstnanců efektivně a zábavně v souladu s cíli vaší firmy.

Firemní a kariérní weby

Prezentujte vaši společnost v tom nejlepším světle. Přitáhněte nové zákazníky i zaměstnance.

Firemní časopisy a blogy

Udržujte vztahy s vašimi zákazníky a zaměstnanci. Publikujte pravidelně vlastní autentický značkový obsah.

Aplikace pro e-learning

Umožněte vašim zaměstnancům vzdělávat se kdykoliv a kdekoliv na oblíbeném zařízení. 

Chceme vytvářet silnou značku zaměstnavatele

Přitahujte správné zaměstnance, uchazeče i zákazníky. Vytvořte značku, která dlouhodobě přitahuje a inspiruje. Je to investice, která se vám vrátí v podobě dobře fungující a konkurenceschopné firmy.

 

Image a pozice značky

Zjistěte, jak lidé vidí vaši společnost a jaké výhody i nevýhody jim nabízíte v porovnání s vaší konkurencí.

Analýza konkurence a trhu

Objevte nové příležitosti ke zlepšení. Porovnejte vaši nabídku s nabídkou jiných firem, inspirujte se a odlište se.

Analýza zkušenostních bodů

Identifikujte hlavní okamžiky setkání uživatelů s vaší značkou a prověřte, zda jim předáváte žádoucí zkušenost.

Identita a propozice značky

Definujte očekávaný obraz a pozici značky, kterou budete vytvářet prostřednictvím značkové komunikace.

Kreativní koncept komunikace

Zaujměte správné publikum a odlište se od konkurence. Dáme vaší značce nezaměnitelnou tvář a hlas.

Komunikační ekosystém

Zvyšte informovanost a angažovanost vašeho publika pomocí vhodného mixu komunikačních nástrojů a témat.

Pojďme to probrat

Využijte 1 konzultační hodinu zdarma. Napište nám a stručně popište vaši situaci. My se vám ozveme zpět a probereme vše, co bude třeba. Možná zjistíme, že si poradíte sami. A nebo objevíme příležitost pro zajímavou spolupráci.

S čím vám můžeme pomoci?