Balíčky služeb pro vaši firmu

Naše služby jsme vám zabalili do praktických balíčků. Vyberte si ten, který vás nejvíc oslovuje a my ho přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám.

Chcete to raději nejdřív probrat? Využijte konzultaci ZDARMA.

Chceme získat a udržet nejlepší zaměstnance

Zaujměte ty nejlepší uchazeče a udělejte z nich spokojené a věrné zaměstnance. Rozvíjejte jejich talenty. Zapojte kolegy do firemní komunikace. Pomůžeme vám vytvořit nejen vhodné komunikační nástroje, ale také unikání obsah.

Cílené náborové kampaně

Podpořte nábor nových zaměstnanců cíleným oslovením vhodného publika. Kampaň vám připravíme na klíč.

Onboardingové programy

Usnadněte nováčkům zapojení do života firmy, pomozte jim s orientací a urychlete jejich zapracování.

Interní průzkumy spokojenosti

Získejte vhled do pracovního života vašich lidí. Zjistěte, jak práce naplňuje jejich potřeby a očekávání.

Firemní a kariérní weby

Prezentujte vaši společnost v tom nejlepším světle. Přitáhněte nové zaměstnance i zákazníky.

Firemní časopisy a blogy

Udržujte vztahy s vašimi zaměstnanci a zákazníky. Publikujte pravidelně váš vlastní autentický značkový obsah.

Aplikace pro e-learning

Umožněte vašim zaměstnancům i uchazečům vzdělávat se kdykoliv a kdekoliv na jejich oblíbeném zařízení.

Chceme lépe spolupracovat a tvořit

Cítíte, že uvnitř vaší firmy dřímá skrytý potenciál? Hledáte nové cesty k neustálému zlepšování? Pomůžeme vám využít kreativní myšlení vašich zaměstnanců. Společně objevíme nové příležitosti k inovacím, které se skrývají uvnitř vaší firmy.

Rozvoj interní komunikace

Objevte nové možnosti, jak vylepšit komunikaci a spolupráci lidí v týmu, mezi odděleními i napříč organizací.

Design firemního vzdělávání

Odhalte současný stav znalostí a dovedností vašich lidí a napravte mezery pomocí chytrého vzdělávání.

Tréning kreativních metod práce

Zapojte vaše lidi do hledání příležitostí a návrhu nových řešení. Využijte jejich znalosti a zkušenosti z různých oborů.

Chceme vytvářet silnou značku zaměstnavatele

Získejte angažované zaměstnance, ale i zákazníky. Vytvořte značku, která dlouhodobě přitahuje a inspiruje. Je to investice, která se vám vrátí v podobě dobře fungující a konkurenceschopné firmy.

 

Image a pozice značky

Zjistěte, jak lidé vidí vaši společnost a jaké výhody i nevýhody jim nabízíte v porovnání s vaší konkurencí.

Analýza konkurence a trhu

Objevte nové příležitosti ke zlepšení. Porovnejte vaši nabídku s nabídkou jiných firem, inspirujte se a odlište se.

Analýza komunikace značky

Identifikujte hlavní okamžiky setkání uživatelů s vaší značkou a prověřte, zda jim předáváte žádoucí zkušenost.

Identita a propozice značky

Definujte očekávaný obraz a pozici značky, kterou budete vytvářet prostřednictvím značkové komunikace.

Kreativní koncept komunikace

Zaujměte správné publikum a odlište se od konkurence. Dejte vaší značce nezaměnitelnou tvář a hlas.

Komunikační ekosystém

Zvyšte informovanost a angažovanost vašeho publika pomocí vhodného mixu komunikačních nástrojů a témat.

Pojďme to probrat

Využijte 1 konzultační hodinu zdarma. Napište nám a stručně popište vaši situaci. My se vám ozveme zpět a probereme vše, co bude třeba. Možná zjistíme, že si poradíte sami. A nebo objevíme nové příležitosti pro zajímavou spolupráci.

S čím vám můžeme pomoci?