Nechte se unést. #Prací!

Příprava konceptu značky zaměstnavatele pro SMART Comp. a.s.

Výzva

Employer branding je jen pro velké a bohaté firmy. Tento mýtus vyvracíme spoluprací s firmou SMART Comp, stojící za značkou netbox. Ryze česká firma se prezentuje jako telekomunikační operátor přinášející zákazníkům zábavu a časovou svobodu. Před začátkem spolupráce jsme se několikrát potkali, než jsme si „plácli“. Zásadním rozhodnutím bylo, jakou značku zaměstnavatele budeme vlastně budovat. Rozhodnutí padlo nakonec na netbox. Našim úkolem bylo navrhnout takový koncept značky zaměstnavatele, který bude prezentovat netbox jako společnost, která oproti „korporátům“ staví na rodinném prostředí, osobních vazbách, špičkových technologiích a zajímavé práci, která je hrou.

Řešení

Jako vždy jsme začali poznávací fází. Zdrojem informací nejen pro tuto fázi, ale i pro veškerou komunikaci, byli Aleš a Petra, neboli generální ředitel a personalistka. Naše setkání probíhala v užším kruhu. K ucelenému pohledu na situaci firmy na trhu práce nám pomohla i analýza vnějšího prostředí. Definice SMART cílů a strategie byla spíše v režii netboxu, my jsme se zaměřili na kreativní koncept a komunikační mix. Zacílili jsme na 3 hlavní skupiny, které tvořili vývojáři, obchodníci (v terénu i call centru) a IT specialisté. Z komunikačního mixu vyplynula celá řada taktik pro následující rok a začaly se rýsovat nezbytné kroky k nastartování dlouhodobé personální komunikace. Z těchto kroků jsme sestavili akční plán a vybrali kontrolní nástroje.

Společně jsme vytvořili

Identita značky

Zkušenostní body

Analýza konkurence

SMART cíle

Návrh strategie

Positioning značky

Marketingové persóny

k

Kreativní koncept

z

Komunikační mix

e

Akční plán

Kalkulace

Z

Kontrolní nástroje

Co říká značka netbox zaměstnancům a uchazečům

„Přinášíme lidem zábavu a časovou svobodu“

Jedinečné zážitky

Cítím se jako doma.

Sdílím zážitky, pracovní i osobní.

Pracuji a tím se bavím.

Kombinuji nekombinovatelné.

Hledám nové cesty.

Vymýšlím dříve nemyslitelné.

Hlavní výhody práce

Nejnovější technologie

Možnost seberealizace

Zájem o osobní potřeby

Jak vám můžeme pomoci?