Nakoukněte do FABky

Příprava konceptu značky zaměstnavatele pro ASSA ABLOY

Jsme FABrika

s budoucností

Výzva

Znáte globální značku ASSA ABLOY? A co když se řekne FAB? Historie této značky se začala psát již před 105 lety, kdy hlavním výrobním programem byla výroba zámků stavebních, zadlabacích a nábytkových. Dnes je společnost největším světovým dodavatelem inteligentních zámků a zabezpečení. Na začátku spolupráce bylo řečeno, že do společných workshopů se zapojí celý management čítající okolo 15 lidí. Dohodli jsme se také, že našim hlavním společným cílem bude získat 30 nových zaměstnanců na pozici CNC seřizovačů a operátorů z Rychnova a okolí do konce roku 2017 a dalším společným cílem bude stabilizovat stávající tým tak, aby nikdo z klíčových seřizovačů neodešel ke konkurenci.

Řešení

Do díla jsme se pustili třemi společnými workshopy. Mluvili jsme s top managementem, s dělníky z výroby a s administrativními pracovníky. Od všech jsme získali cenný pohled na společnost. Abychom si získané informace potvrdili i celkově, zrealizovali jsme dotazník, který byl jak v tištěné, tak elektronické formě. Z celkem 554 dotazníků se vrátilo 248 vyplněných dotazníků. Analytickou část jsme ještě podpořili zkušenostními body a analýzou konkurence. Následně jsme se mohli pustit do díla a navrhnout kreativní koncept a komunikační mix dvěma definovaným persónám. Celý plán jsme dokončili rozplánováním milníků včetně kalkulací pro jednotlivé aktivity a stanovením kontrolních nástrojů.

Společné workshopy

zaměstnanců z výroby

zaměstnanců z managementu

zaměstnanců z administrativy

Jednotlivé fáze zahrnovaly následující výstupy

POZNÁNÍ

TVORBA

AKCE

Image značky

Hodnotová propozice

Společné hodnoty

z

Výroky zaměstnanců

i

Dotazník

e

Zkušenostní body

Analýza konkurence

SMART cíle

Tvorba strategie

Identita značky

Positioning značky

Marketingové persóny

Kreativní koncept

Komunikační mix

Akční plán

Kalkulace

Kontrolní nástroje

Jsme FABrika s budoucností

Poselství značky ASSA ABLOY

Práce nás baví

Díky sehranému týmu spolupracovníků, které baví práce, a díky otevřené komunikaci dosahujeme požadovaných výsledků. Bez vás všech bychom to nedokázali.

Máme perspektivu

Získáte u nás nové znalosti a zkušenosti v oboru, budete se podílet na moderních projektech. U nás máte jistotu, působíme v oboru, který má budoucnost.

Dbáme na bezpečnost

Prioritou je u nás bezpečné pracovní prostředí, proto je dodržování předpisů naprostou samozřejmostí. Jsme hrdí na to, že se můžeme označit za bezpečnou firmu.

A jak je budeme komunikovat

Nový kariérní web

Uchazeče seznámíme se společností a s pracovními nabídkami.

Venkovní reklama

Zviditelníme společnost v reálném světě pomocí vhodných reklamních ploch.

Sociální sítě

V online světě o sobě dáme vědět prostřednictvím FB, IN a YouTube.

i

Reklama v tisku

Do komunikace zapojíme i vhodná tištěná média.

Online reklama

Online komunikaci podpoříme smysluplnou a cílenou reklamou.

Firemní časopis

Zaměstnance nejlépe zapjíme do komunikace díky firemnímu časopisu.

Jak vám můžeme pomoci?